Ons gedachtelichaam - de allerhoogste inzichten

 

Beste vrienden,

Ik ben mij ervan bewust dat men zeer omzichtig dient om te springen 
met thema's zoals godsdienst, spiritualiteit of het paranormale.
Niettemin kan het geheim van deze wereld in zes woordjes worden samengevat.
Deze zes woordjes kan je op heel wat manieren aanbrengen.
De meeste mensen kiezen ervoor om ze wat zachtaardiger te verkondigen.
Maar hoe liefdevol ook uitgedrukt, en wanneer je er goed over nadenkt,
zal je toch steeds bij dezelfde conclusie terechtkomen,
samen met alle gevolgen die daar voor ons uit voortvloeien ...

God heeft deze wereld nooit gewild !

Bewustzijn, zuiver bewustzijn, is de énige levensvorm.
En gedachten zijn werkelijk ongekende krachten.
Gebruik uw krachten echter niet op het beperkte niveau,
want daardoor zal je alleen maar beperking terugkrijgen.

Jullie wereld wordt op het verkeerde fundament gebouwd!
Stop dus met bouwen! Zegt Christus.
Verander niet de wereld, maar verander het fundament!

Jullie hoeven helemaal niets te doen!
Mijn wereld is al gebouwd, en je bent welkom! Zegt God.

 

Foto's

photo photo photo photo