Alles is relatief

  Iets is relatief, als het een andere waarde krijgt naarmate het vanuit een ander standpunt wordt bekeken. Je zal merken dat alles in dit leven relatief is. Dat is zo voor de wetenschap, volgens Einstein , maar het is ook waar voor onszelf en voor al onze kleine en grote problemen in de vele situaties die we hier meemaken. Afhankelijk van de gedachten van de waarnemer, krijgt elkeen immers steeds een eigen realiteit voorgeschoteld, die totaal verschillend is van de realiteit zoals de anderen die waarnemen. Een bepaalde situatie zal nooit door iedereen als hetzelfde worden ervaren. Iedereen kijkt immers door een andere bril, met andere inzichten die hij als belangrijk beschouwt, en met andere doelstellingen van waaruit hij aan het gebeurde een positieve of een negatieve waarde zal meegeven.

   

  relatief

  Voor het goddelijke staat de realiteit echter vast, omdat het zich allang verheven heeft boven iedere relativiteit. God kent geen relativiteit, want wat hij weet is kennis die niet veranderen kan . Hij heeft gekozen voor de enige werkelijkheid die iedereen op dezelfde manier behandelt, namelijk onvoorwaardelijke liefde. Deze liefde kan dus niet op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, zoals dat hier op aarde het geval is. Het goddelijke wil dan ook zeker zijn hoogste realiteit niet veranderen, want het weet dat ze niet beter kan dan ze nu al is. 
  Wijzelf kiezen echter door onze veranderlijke gedachten steeds een nieuwe invalshoek om de dingen te gaan bekijken, omdat we niet zeker zijn van de wereld waarin we leven. We zijn en blijven immers op zoek, en we kennen de waarheid van het leven niet. Daardoor verandert ons standpunt voortdurend, alsook de invalshoek van waaruit we de dingen zullen beoordelen. Dezelfde situatie of werkelijkheid wordt door ieder van ons dan ook zo heel anders ervaren. 
  Laat bijvoorbeeld eens een groep mensen naar een bepaalde scène uit het leven kijken: geen een van hen zal exact hetzelfde gezien hebben als al de anderen! Elkeen zal de situatie vanuit zijn eigen perspectief bekeken hebben, en er zo ook een bepaalde waarheid aan verbonden hebben. Deze waarheid die iedere persoon voor zichzelf bepaalt, is dan slechts waar voor die éne persoon, met dat welbepaald standpunt of die invalshoek, want de anderen zullen een volledig andere waarheid gezien hebben, die ook weer afhankelijk is van hun eigen invalshoek die ze op dat moment belangrijk achtten. 
  Deze invalshoek van waaruit je het leven bekijkt, wordt bepaald door je angsten en door je wensen voor de toekomst. Het is een unieke vingerafdruk, waarvan er geen twee dezelfde bestaan, en hij is dan ook opgebouwd gedurende onze vele duizenden levens die we tijdens onze evolutie al hebben meegemaakt. 
  De waarheid die op dit moment voor ons geldt, de dingen die we belangrijk vinden, of het leven dat wij nu waarnemen, is dus steeds een relatief begrip. Het is relatief ten opzichte van de manier waarop wij het leven bekijken en de doelstellingen die we nog willen verwezenlijkt zien.

  Voor éénzelfde situatie zal de een bijvoorbeeld hard wegrennen, terwijl een ander er eens heel flink zal mee lachen, dit allemaal afhankelijk van wat je al hebt meegemaakt, en van de dingen waar je nog bang voor bent. Bin Laden heeft hartelijk gelachen toen hij de Twin Towers zag instorten, terwijl president Bush er totaal ontredderd stond naar te kijken. Zo groot kan het verschil zijn in de relativiteit van onze waarneming. 
  Bij een toevallige ontmoeting zal de een er dan ook een kans in zien om zijn droom te verwezenlijken, terwijl de ander het maar niets zal vinden en gewoon door zal gaan.
  Er is dus geen vaste waarheid te vinden in de wereld van het relatieve.

  Ook de tijd is een goed voorbeeld van relativiteit: wanneer je ergens bent waar het prettig vertoeven is, dan is een uurtje zo voorbij gevlogen. Maar zit je ongeveer dezelfde tijd in een heel vervelende situatie verwikkeld, dan zal datzelfde uurtje algauw een eeuwigheid schijnen te duren. 
  Relativiteit is dus niet alleen voor wetenschappers, maar is ook gemaakt voor elk van ons gedurende ons dagelijkse leven.

  In de werkelijkheid die wij hier ervaren heeft niets een vaste waarde, maar is alles veranderlijk en afhankelijk van heel veel factoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we daar allemaal zoveel ruzie over maken.

    

Foto's

photo photo photo photo