De Auteur

 

Cursus in Wonderen
Kennismaking CIW
El Milagro
CIW -events
Online Lezen
De Auteur
Contact
Download
Gratis Boek
Boek bestellen
Dwang en gebod
Levensvragen
Gedachtelichaam
Links
Gedichten
Het Paranormale
Gedachtekracht
Paranormaal verhaal
toekomstvoorspelling
helderziend
telepathie
reincarnatie
spiritueel
Godsdienst
Islam
Gods evenbeeld
goed en kwaad
het echte werk
Thomas evangelie
Jezus Christus
Bijbelstudie
leven na de dood
wonderen
Liefde voor iedereen
Gods weg bewandelen
Osho
God, help mij dan toch...
De erfzonde
Bewustzijn
Het hoogste inzicht
Een nare ervaring
Vergiffenis
Loslaten
Liefde overwint alles
Geheim van het leven
God, seks en relaties
vrije wil of noodlot?
Leraar van God
wederkomst Jezus
Het jaar 2012
Apocalyps
Verlichting van Geest
Malika's droom

 

Het verhaal van Johan Vonck: wat er over hem te vertellen valt

"In feite is dat niet zo heel veel speciaals, want ik ben maar een gewone man die in 2004 de kaap van veertig overschreden heeft. Mijn naam is dus johan, en ik woon op dit ogenblik in Ninove, BelgiŽ.
Ninove ligt op een dertigtal kilometer van Brussel, in de provincie Oost-vlaanderen, niet zo ver van Aalst.
(In BelgiŽ ligt bijna alles op dertig kilometer van brussel)

In mijn jeugd kon ik redelijk goed met studeren overweg, maar dat heeft mij maatschappelijk gezien weinig vooruit geholpen, daar ik nooit over de noodzakelijke communicatieve vaardigheden beschikte die in deze maatschappij zo belangrijk zijn.

Ik ben helemaal in het begin als arbeider in "de fabriek" begonnen. Hierna heeft het lot mij in een drukkerij gedropt, waar ik dan toch verscheidene jaren als drukker gewerkt heb. Daarna was ik tewerkgesteld in de sector van schrijnwerk en houtbewerking, hetwelke de enige keuze is op professioneel vlak die ik totnogtoe zelf gemaakt heb .
Tien jaren ben ik al eens gehuwd geweest, en alhoewel dit huwelijk twee schatten van kinderen heeft opgeleverd, kon het uiteindelijk toch geen stand houden. Momenteel woon ik sinds een tiental jaar opnieuw samen met mijn vriendin, met wie ik het heel goed kan vinden.

Het leven begint er nu langzaam maar zeker toch ietsje rooskleuriger uit te zien voor mij, want ik moet toegeven dat er in het verleden heel wat strubbelingen, onbegrip en onwetendheid zijn geweest. Niet alleen van mezelf, maar ook van de mensen die in mijn omgeving vertoefden. De moeilijke periode die ik heb doorgemaakt in mijn jeugd heeft onherroepelijk geleid tot al de fouten die ik heb gemaakt in de jaren die erop volgden, en tot de knock-outs die het leven mij op die manier heeft toegebracht.

Mede dankzij mijn kennismaking met spiritualiteit, en het daaruitvoortvloeiende spirituele inzicht, ben ik in staat om alles wat meer te relativeren, en kan ik de dingen nu ook op hun echte waarde beoordelen. Ik begrijp nu volledig dit leven, en waarom alles mij is overkomen, en ik begrijp nu ook volkomen waarom de anderen doen wat ze nu eenmaal moeten doen. Dat stelt mij in staat om langzaam aan vrede te vinden in mezelf, en daarmee gelijk ook vrede in deze wereld!

Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik de waarheid, zoals ze nu in deze site beschreven staat ben te weten gekomen, en ze nog wou aanvaarden ook. Dus ook voor mij is dit pas een begin, en ook ik heb dus nog een lange weg te gaan op het pad dat nu niet meer verborgen is voor mij. Ik heb het adres van mijn eindbestemming eindelijk gevonden, en ben nu aan de voorbereidingen begonnen om de reisweg aan te vatten. Omdat ik het adres op zak heb, en ik nu weet welke wegen ik moet bewandelen, zal ik, wanneer het ogenblik daartoe gekomen is, ook de reis kunnen voltooien. Maar ik leg daar geen tijdsdruk op, en laat het universum rustig de meest ideale weg uitwerken voor mij; wetende dat ik op de gepaste moment de juiste beslissingen te nemen heb.

Het schrijven van de boeken en erover communiceren met anderen zijn voor mij dan ook een beetje de voorbereiding op de reis geworden. Het houdt mijn aandacht vast op wat belangrijk is, en geeft me de kracht om de eerder opgelopen teleurstellingen van deze wereld te vergeten.
Ik ben mij ervan bewust dat ik niet altijd over de fijne en gevoelige "female-touch" beschik om alles heel zacht aan de anderen over te brengen. Dat is echter ook mijn bedoeling niet, want ik wil enkel de ontbrekende logische schakels van spiritualiteit en godsdienst aan de wereld duidelijk maken.
Een nuchtere en zakelijke beschrijving van de feiten weergeven is misschien eerder een mannelijk aspect, maar ik hoop dat dit, samen met de vrouwelijke kant van aanvoelen en begrijpen die je in de spiritualiteit terugvindt, een volledig beeld kan brengen van de werkelijkheid van deze wereld.

Het feit dat ikzelf de reis nog niet voltooid heb en dus ook nog aan het leren ben, heeft twee gevolgen.
Als eerste zorgt het er voor dat ik alles aan u kan meedelen in termen die voor deze wereld nog gebruikelijk zijn, Dit is, voor zij die het proces wel al hebben voltooid niet meer mogelijk om redenen die u in het boek kan lezen.
Een tweede gevolg is dan weer op mezelf van toepassing, want precies omdat ik het nog niet heb voltooid, ben ik eigenlijk ook niet gemachtigd om hierover enig dwingend onderricht te geven.
Ik leg er dan ook de nadruk op dat ik niets wil afdwingen en slechts de richting wil aangeven in dewelke u de echte waarheid moet gaan zoeken! Wie eerlijk durft na te denken zal gewoon weten dat dit de juiste richting is, ook al omdat hij het eindpunt is van zelfontplooiing.
Het belangrijkste wat u voor uzelf kan doen is uw eigen zoektocht te starten, en daartoe de middelen gebruiken die het universum u ter beschikking stelt.

Alle uitleg daarover vind u terug in deze site. "

 
[Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]