Beinvloeding door anderen

  jammer genoeg stopt een natuurwet niet waar wij mensen het zouden willen. Wij leggen de natuur graag beperkingen op, maar de wetten zelf gaan hier niet mee akkoord. Hun invloed gaat door zover het maar kan, en daar kan je maar heel tijdelijk onderuit. Het is misschien wel mogelijk om hun werking even uit te stellen, maar de kracht die van deze wetten uitgaat zal steeds blijven aan je trekken, en zal uiteindelijk ook overwinnen, omdat je nu eenmaal niet kan blijven ertegen vechten. Je kan van de gedachtenkracht, of van enig andere kracht in het heelal niet zeggen: tot hier mag je gaan, en verder wil ik niet dat je invloed reikt. Neen, ook de invloed van gedachtenkracht reikt veel verder dan we dat wel zouden willen. En dat heeft nogal wat consequenties voor ons leven hier op aarde.

  In het voorbeeld waarbij mijn vriendin de klokjes kocht, werd al een tipje van de sluier opgelicht. De gedachtenkracht stopt niet bij onszelf, want het is ook mogelijk om met onze gedachten het leven van anderen positief of negatief te beïnvloeden. De twee dames uit het voorbeeld hadden een heel gerichte boodschap van haat gestuurd naar mijn vriendin, en omdat zij zich ervoor openstelde kwamen die haatgevoelens ook bij haar aan. Dit is een duidelijk voorbeeld hoe we onze gedachtenkracht destructief kunnen gebruiken. Het is mogelijk om iemand heel gericht een gedachte te sturen en zo diens leven overhoop te halen. Indien iemand tegen jou zou zeggen: “val dood” dan zal dat waarschijnlijk niet direct gebeuren. Je eigen overlevingsdrang is veel groter dan deze kortstondig uitgezonden boodschap, en dus zal deze boodschap wel tot bij jou komen, maar onmiddellijk zien dat jij er niets kan mee aanvangen. Ze gaat dan weer van je weg, op zoek naar iemand anders die wel met die gedachte aan het spelen is op dat moment.

  beïnvloeding door anderen

  Wanneer iemand echter beslist om via gedachtenkracht van jouw vernietiging zijn levenswerk te maken, dan zit je in de problemen. Dit is wat in de volksmond “zwarte magie” genoemd wordt. 
  De mensen die zich hiermee bezighouden zenden heel gerichte boodschappen naar een bepaald persoon, en daarvoor hebben ze dan een foto, of een van je persoonlijke bezittingen en je adres nodig. Op die manier zijn ze zeker dat de boodschap die ze versturen effectief bij jou zal toekomen. 
  Nu kan je natuurlijk ook direct begrijpen waarom de mensen in oudere culturen, zoals we er in Afrika of Zuid Amerika nog vinden, niet zo happig zijn om te poseren voor een foto. In deze landen wordt deze vorm van magie nog heel veel toegepast, en de mensen hebben er geen inzicht in, welke krachten er op dat moment aan het werk zijn. Daardoor kan angst in zijn ergste vorm toeslaan, en heeft niemand er enig verweer tegen. Met zo een foto is immers heel wat mogelijk voor bepaalde mensen, die nu eenmaal slechte bedoelingen met je hebben, en die nog geen betere weg kennen om hun eigen doel te realiseren.

  Allerlei rituelen worden uitgevoerd om de gedachte kracht bij te zetten. Er wordt gewerkt met kaarsen, spiegels, popjes, en nog heel wat andere zaken die in het ritueel passen. Het ritueel op zich kan dan wel vele verschillende vormen aannemen, maar dient enkel en alleen om de gedachte met een daad ook kracht bij te zetten. Het ritueel is dus de handeling die bij de gedachte hoort om duidelijk te laten zien aan het universum dat het dit is wat men echt wil. 
  Op deze manier wordt dan uit wraak of jaloezie een welbepaald onheil naar een welbepaalde persoon toegestuurd om diens leven overhoop te halen.

  Het zijn de gedachten van de dader of de afzender die voor het overgrote deel zullen bepalen welk soort onheil dit zal zijn. Onmiddellijk na de rituelen, gaan de lagere entiteiten rondom ons aan het werk om aan de gestelde wens te voldoen. Voor het universum is dit immers een wens zoals iedere andere er een is, en ze moet dan ook uitgevoerd worden, gewoonweg omdat er iemand is die het wil. Deze entiteiten begeven zich nu naar de persoon van de foto op het gegeven adres, en eenmaal aangekomen gaan ze daar het onderbewustzijn van die persoon beginnen bewerken. In het onderbewustzijn van de ontvanger worden nu de gedachten van de afzender verankerd. En die doemwens die wordt binnengebracht kan om het even wat zijn: “Je zal ziek worden, je zal een ongeluk krijgen” of erger nog “je moet sterven”. De ontvanger die misschien helemaal niet weet dat er iets aan het gebeuren is, is zich niet bewust van de verankerde boodschap in zijn onderbewustzijn. Hij leeft gewoon verder, maar zendt nu met zijn gedachtenkracht voortdurend een onderliggende boodschap uit, namelijk de boodschap die de afzender van het onheil bij hem heeft binnengebracht. 
  Aangezien hij deze boodschap effectief uitzendt met zijn onderbewustzijn, zal het universum dit dan ook voor hem bewerkstelligen. De uitgestuurde krachten gaan vanaf nu dan ook stilaan zijn natuurlijk evenwicht verstoren. De positieve energie waarover hij anders beschikte gaat aldus langzaam maar zeker verloren, totdat er uiteindelijk alleen nog een gevoel van leegte en angst overblijft. De ontvanger voelt zich nu helemaal leeg en bang. Hij kan niet meer tegen het dagelijkse leven op, en het enige wat hij nu nog doet is vechten tegen die allesoverheersende zuigende kracht die al zijn energie opslokt. Op deze manier gaat de afzender zijn zin krijgen. De ontvanger zal spoedig merken dat zijn leven er niet gemakkelijker op wordt, want afhankelijk van wat men met hem wil, zullen tegenslagen en ongelukken zijn weg kruisen, en zal het geplande onheil voor hem geregeld worden.

  Dit is een manier om iemand te treffen zonder dat er ook maar enige aantoonbare feiten zijn gepleegd, want zelfs de ontvanger is er zich meestal niet van bewust dat er iets met hem aan het gebeuren is. Vanwege zijn onwetendheid over deze materie heeft de afzender vrij spel, en kan hij ongestoord zijn gang gaan zonder dat iemand het merkt. Degene die de boodschap ontvangt, kan alleen maar toezien hoe zijn leven of zijn gezondheid er snel op achteruit gaat, zonder te weten waar dit vandaan komt. 
  De enige voorwaarde om dit alles te doen slagen ligt in het feit dat de ontvanger, eens zijn energie allemaal weg is, zich laat meeslepen door zijn angsten. De onderliggende angst voor het leven die hij nu duidelijk uitzendt, zal een situatie scheppen die de eis van de afzender werkelijkheid zal doen worden. 
  Je zou nu natuurlijk kunnen zeggen dat het dan alleen maar de bangeriken zijn die hiervoor gevoelig zijn, maar wees echter gerust, indien men werkelijk wil, dan is er bij ieder mens wel iets te vinden waar hij bang voor is, en waar men hem kan mee raken. Iedereen is dus vatbaar voor deze vorm van geweld, en alleen onwetendheid zal de angst nog meer in de hand werken.

  Ik wil er toch de nadruk op leggen dat dit een zeer veel gebruikte methode is, ook nog in onze cultuur! Heel veel mensen, en vooral veel vrouwen, betalen geld aan zogenaamde duistere mediums om op deze manier hun zin te krijgen. Denk dus niet dat het bij ons niet meer gebeurt, want het is niet omdat u er niet mee te maken heeft, dat het niet meer zou bestaan. Het gebeurt ook nooit openbaar, en degenen die het beoefenen zijn aan zeer strenge zwijgregels gebonden, op straffe dat alle onheil die ze uitzenden anders naar hen zou terugkeren.
  Ik durf dan ook gerust te zeggen dat heel wat mensen op deze manier onverklaarbaar ziek of zelfs gedood worden. Meestal gebeuren deze dingen uit jaloezie en zijn ze afkomstig uit de nabije omgeving van het slachtoffer: vrienden, buren, familie, collega’s, … Vele ziektes, die op het eerste zicht onverklaarbaar lijken zijn hiervan afkomstig.

  Zo is het bewust omkeren van iemands metabolisme, zoals het verwisselen van de dag voor de nacht, een handige manier om iemand uit te schakelen. Aanvankelijk word je ’s nachts systematisch uit je slaap gehouden. Je wordt telkens wakker op bepaalde uren, of je wordt gewekt door een of ander geluid, en ligt dan volledig uitgeslapen in je bed. Stelselmatig wordt dat uur van wakker worden vervroegd, tot je tenslotte al helemaal in het begin van de nacht wakker wordt. Nu kan je overdag je taak niet meer aan, want op de morgen wil je weer in slaap vallen, maar dan is het tijd om op te staan en naar je werk te vertrekken. Na verloop van tijd kan je zo alleen nog overdag de slaap vatten. Het doel is dan bereikt! Ze hebben op deze manier een echte puinhoop van je leven gemaakt, want je raakt waarschijnlijk ook nog eens je werk kwijt omdat je overdag niet meer in staat bent om te functioneren. Op deze manier hebben ze je nu wel niet gedood, maar je bent wel definitief buiten spel gezet in de maatschappij.

  Voor de ontvanger zijn er echter steeds aanwijzingen dat er iets aan de hand is. Het probleem is echter dat de mensen rondom hem, omwille van het grote taboe dat op dit onderwerp rust, er met hoongelach zullen op reageren, waardoor de man of vrouw dus nog dieper in de put zal komen te zitten. Meestal ’s nachts, maar ook overdag kunnen bepaalde symptomen zich voordoen. Slapeloosheid op bepaalde uren, plotselinge sterke draaiingen in het hoofd, het horen van vreemde geluiden, zich niet meer kunnen bewegen wanneer je net wakker geworden bent, grote angst krijgen, zijn levenslust verliezen,…. Dit zijn allemaal tekenen die in deze richting kunnen wijzen. 
  Alles hangt af van wie de zender is, en wie het allemaal zal ontvangen, want er wordt immers ingespeeld op de gedachten en de gemoedsgesteltenis van een welbepaald persoon. Deze uitgezonden boodschappen bevatten steeds berichten die op angst berusten en brengen daardoor heel wat kommer en kwel in je leven. Om dit te verwezenlijken zoeken ze de zwakste plek op in je gedachten, want op de plaats waar je gedachten de meeste angst vertonen voor een bepaald feit, daar gaat de boodschap zich het makkelijkst nestelen in je onderbewustzijn. Vandaar uit kan de uitgezonden boodschap dan ook het snelst haar doel bereiken, om dan met vernietigende kracht toe te slaan.

  Indien het slachtoffer zich echter bewust wordt van wat er met hem aan het gebeuren is, kan hij hiertegen hulp gaan zoeken. De beste hulp die je kan gebruiken is er steeds een van je partner of iemand op wie je kan vertrouwen, en die heel veel bij jou wil blijven. Je hebt nu andere personen nodig die door hun aanwezigheid en hun steun je energie opnieuw kunnen opladen, omdat jij nu eenmaal van de positieve energie afgesneden bent. 
  Het besef dat deze dingen met jou gebeuren is echter een heel moeilijk moment. Tot op dat ogenblik zat de gedachte van angst verborgen in je onderbewustzijn. Nu wordt het slachtoffer zich echter bewust van wat er met hem aan de hand is, en de angst gaat zich dus verplaatsen van het onderbewustzijn naar het bewustzijn. Op dat moment zal de angst dan ook veel groter worden, aangezien hij nu aan de oppervlakte is gekomen en hij heel duidelijk zichtbaar is. Hieruit volgt onmiddellijk dat het slachtoffer nu heel veel hulp en begrip nodig heeft van de mensen om hem heen, want anders zal de uitgezonden boodschap nog sneller haar werk kunnen verrichten.

  Het best is om ook hulp te zoeken bij mensen die hiervoor over een gave beschikken. Wees echter voorzichtig bij je keuze, want er zijn heel veel mensen die zullen trachten misbruik te maken van je situatie. Van sommige zal hun kracht misschien ook ontoereikend zijn. Het beste is om nu niet op jezelf te vertrouwen, maar ga veeleer af op de intuïtie van je partner of iemand anders die je kan vertrouwen. Jij bent immers volledig in de war nu, en kunt niet anders dan foute beslissingen nemen. Wat de ontvanger nu nodig heeft zijn goede entiteiten die hem tegen de negatieve boodschappen beschermen.

  Indien degene die de boodschappen stuurt echter volhardt in de boosheid, zal de ontvanger nu meegesleept worden in een welles-nietes spel. Op een of andere manier merkt de afzender aan zijn ritueel dat zijn boodschappen verhinderd worden. Daarom zal hij nieuwe acties ondernemen, deze maal echter veel agressiever. De bedoeling hiervan is om de ontvanger te overmeesteren met angstgevoelens, zodat hij zich uiteindelijk zou neerleggen bij de situatie. De ontvanger moet nu dan ook keer op keer nieuwe bescherming vragen voor telkens andere bedreigingen. In gans dit proces is het dan ook nodig dat het slachtoffer, wil hij er niet onderdoor gaan, veel steun krijgt van zijn omgeving.

  Voor het slachtoffer bestaat de enige uitweg er uiteindelijk in om zich heel goed te informeren over de aard van deze daden, zodat hij goed weet hoe alles gebeurt en in elkaar zit. Aldus kan hij zijn eigen angst hiervoor overwinnen! Want zonder angst staat de agressor volledig machteloos! Hij moet nu eenmaal schrik in jou kunnen leggen om zijn doel te bereiken, want alleen angst kan een destructieve wereld scheppen. Het is dan ook evident dat je aandacht richten op liefde, en vooral daarover leren, het ganse proces kan tegenhouden. Want alleen zo krijgt je gedachtenkracht de goede richting te pakken, en alleen zo ben je in staat om aan de dreiging te ontkomen.
  Als je dan eenmaal weet hoe het werkt, dan kan jij door de kennis die je over deze materie hebt, de angst stilaan overwinnen en de situatie zelfs in je voordeel doen omdraaien. Je bent immers heel wat wijzer geworden nu, en je hebt bovendien ook nog een van je grootste angsten overwonnen. Daarom is het negeren van die angstgevoelens door naar liefde te kijken, en het overwinnen van de eigen zwakke punten een essentiële schakel om de aanvallen de baas te kunnen. De ontvanger moet dan ook een toestand bereiken waarin hij de situatie in zijn gedachten zelf meester kan worden. Een levenslange bescherming van hogerhand zal echter geen overbodige luxe zijn.

  Maar wat gebeurt er nu met de uitgezonden boodschap? We weten al dat iedere gedachte zijn uitwerking moet hebben. Wanneer de ontvanger zichzelf afsluit voor die boodschappen, of zijn beschermers zorgen ervoor dat ze niet meer tot bij hem kunnen komen, dan gaan de dragers van de boodschap op zoek naar een ander slachtoffer. De energie moet zijn uitwerking hebben, en spoedig zal de ontvanger dan ook kunnen vaststellen dat in zijn onmiddellijke omgeving de mensen getroffen worden door de boodschappen die naar hem waren toegestuurd.

  Anderen, die niet beschermd zijn, en zich van geen kwaad bewust zijn, kunnen via hun eigen gedachten en gevoelens openstaan voor de uitgezonden boodschap. Zij zullen de boodschap oppikken, en aldus het slachtoffer worden van iets dat niet voor hen bedoeld was. Dit is een van de oorzaken waarom iemand met wie het slecht gaat, in de vicieuze cirkel blijft zitten. Door zijn gedachten trekt hij gewoon al deze negatieve boodschappen naar zich toe. Je kan er dan ook donder op zeggen, dat wanneer er op een bepaald moment, op een bepaalde plaats, heel veel ongelukken gebeuren, iemand daar ook een kwade gedachte via rituelen heeft achtergelaten om iemand anders te treffen.

  Een klein voorbeeld kan u helpen om dit alles te begrijpen. Iemand wil bijvoorbeeld uit jaloezie je relatie stukmaken. Via gedachtenkracht gaat hij daarom de man of vrouw, of beiden tegelijk bewerken, zodat er dingen gebeuren die het einde van de relatie kunnen bewerkstelligen. Indien deze mensen zich hiertegen beschermen, dan zal de uitgezonden energie hen niet meer kunnen treffen, en zal hij een slachtoffer gaan zoeken in de onmiddellijke omgeving. Een koppel in de buurt bijvoorbeeld, had al moeilijkheden met hun relatie, maar ze bleven ondanks alles toch bij elkaar. De energie vindt in hen nu een gemakkelijk slachtoffer om zijn boodschap om te zetten in daden. Wat oorspronkelijk voor iemand anders was bedoeld, zal zich nu bij dit koppel gaan manifesteren, en er zullen bij hen spoedig dingen gebeuren die het proces van het uit elkaar groeien doen versnellen. En al gauw zal je dan horen dat het tot een scheiding komt, en dat de een of de ander het huis verlaten heeft. 
  Iedere nieuw uitgezonden boodschap zal aldus zijn uitwerking krijgen, en ook al treft ze niet de bedoelde persoon, toch zal ze plaatshebben, en zal de afzender er dan ook de verantwoordelijkheid voor dragen. Betreft de boodschap een ongeluk, dan zal je merken dat er bij jou in de buurt abnormaal veel ongelukken gebeuren. Andere mensen die in de buurt kwamen waar jij woont, vangen de energie op wanneer ze daar in de juiste stemming voor zijn. Soms is dronken zijn, of onder invloed van drugs verkeren al genoeg om aan deze voorwaarden te voldoen. Alles wat je eigen wil vermindert, en waardoor je minder waakzaam wordt, kan er een oorzaak van zijn dat jij door een of andere uitgezonden boodschap getroffen wordt. 
  Wanneer ze er dus op gelijk welke manier voor openstaan, omdat ze moe zijn of zich slecht voelen bijvoorbeeld, zal het ongeluk dat voor jou bedoeld was, zich aan hen voltrekken.

  De mensen die zich met al deze praktijken inlaten hebben steeds maar een heel beperkt zicht op het leven. Het zijn meestal personen die het nog niet aandurven om hun eigen teleurstellingen te verwerken en hun leven zelf een positieve richting te geven. Het zijn lagere gedachtenlichamen die nog niet veel evolutie hebben doorgemaakt, en die dan ook niet anders kennen dan het recht van de sterkste of de slimste, waardoor ze zich tot dergelijke praktijken aangetrokken voelen. Daarom proberen ze op deze louche en destructieve manier wraak te nemen op al wie hen in de weg loopt, en trachten ze zo hun zin in de wereld door te drukken.

   

  In feite zijn er heel wat zaken die we onder de noemer “ zwarte magie” kunnen onderbrengen. We kunnen dit begrip namelijk als volgt definiëren: “iedere poging om bewust of onbewust het leven van iemand anders te beïnvloeden via de kracht van de gedachte”.

  Ook het terugwinnen van een geliefde die je verlaten heeft, valt bijvoorbeeld onder deze noemer. Je respecteert immers op dat moment de keuze van je ex-geliefde niet meer, en wilt hem nu langs slinkse wegen proberen terug te winnen. Indien de persoon in kwestie zeker is van zijn stuk zal het je niet lukken hem terug bij je te krijgen. De gedachtenkracht kan immers niets doen tegen iemand zijn uitdrukkelijke wil in. Maar heeft hij of zij nog twijfels, dan zal je er waarschijnlijk in slagen om die twijfel in jouw voordeel om te buigen. Besef echter hierbij wel dat de andere nog steeds geen eigen keuze gemaakt heeft, want dat heb jij op dat moment voor hem gedaan. In een later stadium van je hernieuwde relatie zal dit zich dan ook tegen jou kunnen keren.

  Er bestaan ook heel veel subtiele vormen van zwarte magie. De maatschappij bijvoorbeeld oefent constant druk uit om mensen in een bepaald gedachtenpatroon te dwingen. Daarom is onze sociale controle dan ook een grote producent van heel veel zwarte magie, voor heel veel mensen.

  Maar een van de meest voorkomende vormen is waarschijnlijk toch wel de gedachtenbeïnvloeding van ouders naar hun kinderen toe. Ouders dienen steeds een leidraad te zijn voor hun kinderen, binnen de wensen die deze kinderen voor zichzelf hebben vastgelegd. Wanneer ouders echter een leidraad zijn, binnen de wensen die zijzelf voor hun kinderen hebben, dan zit het helemaal fout. Op dat moment wordt het kind immers in een uitzichtloze situatie geduwd. Enerzijds is er het respect voor de ouders, dat ieder kind toch wel in zich heeft, en dat bovendien door de maatschappij afgedwongen wordt, maar anderzijds is er ook de eigen wil van het kind, die nu niet meer gerespecteerd wordt door de ouders zelf. Het kind zal door deze situatie dan ook allerlei blokkades voor zichzelf gaan oproepen, en zijn leven zal na verloop van tijd veeleer op een hindernissenloop dan op een vlot parcours gaan lijken. Het kind zal immers nooit meer vrij zijn in zijn keuze, omdat het weet dat hij niet de goedkeuring heeft van de personen die hem het meest dierbaar zijn, en die hem het nauwst aan het hart liggen. Daardoor zal het zich slecht voelen, ook al is het al geruime tijd het ouderlijk huis ontvlucht. Het kind heeft geen erkenning gekregen voor zijn eigenheid, en dit wordt dan ook de oorzaak van een ontwricht leven dat zich jarenlang in allerlei bochten zal moeten wringen om de juiste richting terug te vinden.

  Iemand die door zijn ouders wordt afgekeurd, draagt dit voor de rest van zijn leven mee! Want bij iedere daad die wordt gesteld zal hij denken: “ma en pa zouden dit zeker niet goedvinden”. 
  Op deze manier ontstaat dan een diepe onderliggende gedachte, die een immense blokkade wordt voor je verdere leven. Wij mensen moeten maar eens gaan inzien dat niemand van ons naar hier gekomen is om netjes in het rijtje te lopen, maar dat iedereen hier is om bepaalde dingen voor zichzelf te verwezenlijken. Indien deze dingen niet met de maatschappelijke normen overeenkomen, dan moet dit niet meteen goedgekeurd worden, maar mag het zeker ook niet afgekeurd worden. Iedereen is hier namelijk om juist door zijn fouten te leren, en we zouden beter mekaar leren begrijpen in het maken van fouten en tekorten, veeleer dan iedereen zomaar te gaan afbreken en uit te sluiten. Iemand die samen met zijn fouten aanvaard wordt, maar tegelijk licht en zacht wordt bijgestuurd in zijn denken, zal veel sneller leren dan iemand die het ganse zootje moet verdringen om toch maar in het plaatje te passen.

   

  Een kleine waarschuwing is nu wel op zijn plaats! De natuurwetten van het heelal zorgen ervoor dat uiteindelijk toch alles eerlijk verloopt. Dit betekent dat een afzender van dergelijke negatieve en destructieve wensen er niet aan kan ontsnappen om ooit hetzelfde mee te maken! Ontsnap je in dit leven aan de gevolgen van je daden, dan zal je er na dit leven gewoon zelf voor kiezen om hetzelfde te ervaren! Je ontkomt dan ook nooit aan de verantwoordelijkheid voor je eigen daden, want je bent immers in evolutie naar het ultieme geluk en naar de volledige liefde toe. En om dit doel te bereiken dien je al deze dwaze dingen dan ook volledig afgeleerd te hebben. Daarom moet je het later ook zelf eens kunnen ervaren, want anders kan je nooit te weten komen dat wat jij vroeger deed, anderen heel veel pijn bezorgde. Door het dus zelf te ervaren wordt er dan ook voor gezorgd dat jij het je blijvend zal herinneren.

  Dan kunnen we ons natuurlijk de vraag stellen hoe ver de reïncarnatie eigenlijk gaat, en wat moeten we dan allemaal zelf nog gaan ervaren, voordat we eindelijk deze cirkel kunnen stopzetten. Het antwoord hierop is heel duidelijk, want je stopt niet met je vele levens vooraleer je de weg naar goddelijkheid volledig teruggevonden hebt. 
  het systeem van reïncarnatie is namelijk een eeuwigdurend systeem dat zichzelf in stand houdt. Probeer maar eens een leven lang geen enkele fout te maken tegenover niemand hier op aarde! Het is onbegonnen werk! Het is dan ook onmogelijk om op de gewone manier zoals wij die kennen aan het systeem te ontkomen. Maar één van de inzichten die we intussen al gezien hebben, biedt wel degelijk een uitweg om aan deze mallemolen te ontsnappen. Je leest er meer over in het tweede deel van dit werk.

  Uiteraard is er ook een positieve kant verbonden aan de gedachtenkracht voor anderen. Wanneer iemand jou goede gedachten gaat toesturen, dan zal je zeker de weldadige invloed hiervan ondervinden als je er eenmaal voor openstaat. Er zijn al wetenschappelijke experimenten gebeurd om het effect van het toesturen van goede gedachten naar een zieke te onderzoeken. Deze experimenten gebeurden steeds buiten het weten van de zieken om, en zij waren dus helemaal niet op de hoogte van het gebeuren. Daaruit is dan gebleken dat de mensen naar wie goede gedachten en gebeden werden toegestuurd, effectief ook sneller genezen waren. De invloed van de gedachten is dus steeds werkzaam. Het is echter de zieke zelf die bepaalt of hij de zegeningen al dan niet aanvaardt, want het is best mogelijk dat iemand ziek is als een onderdeel van zijn evolutie, en hij dus geen genezing wil aanvaarden voor zichzelf. Dan zullen de zegeningen niet aangenomen worden door de zieke, maar zullen ze verder gaan, op zoek naar iemand anders die ze wel wil accepteren.

  Je kan dit trouwens ook allemaal bij jezelf gaan toepassen. Indien je wordt opgenomen voor een operatie bijvoorbeeld, kan je zowel voor, tijdens als na de operatie het zieke deel van je lichaam met liefde ter hulp snellen. Samen met goed uitrusten reeds enkele dagen voor de operatie, is dit een goede manier om het genezingsproces vlugger en beter te laten verlopen. Het lichaam beschikt immers over de beste middelen om zichzelf te genezen, en door erop te mediteren, zullen we die middelen gaan activeren en versterken. Je hoeft het niet allemaal tot in detail te beschrijven wat er moet gebeuren, want de intentie om te genezen is op zich al genoeg om alles in gang te zetten.

  Vergeten we bij de positieve dingen toch ook niet de gewone dagelijkse uitingen van vriendschap en liefde. Je zendt er een positieve boodschap mee de wereld in, en uiteindelijk is er toch steeds iemand die ze oppikt, waardoor die persoon er dan op dat moment toch een beetje meer gelukkig door wordt.

    

Foto's

photo photo photo photo