Bewust of onbewust

ewust of onbewust de weg bewandelen.

bewust of onbewust?

Iedereen hier op aarde bewandelt de weg van God. Of hij dat nu bewust of onbewust doet, daar is in feite helemaal geen keuze in. Je kan gewoon niet anders dan die weg te gaan! Dit betekent dat wat je ook doet in je leven, je nooit aan God kunt ontsnappen. En dat is maar goed ook.
Zij die in onze ogen moordenaars, kinderverkrachters, wellustelingen, egoïsten, of Hitlers zijn, allemaal bewandelen ze net als wij de weg naar God. Het systeem van schuld en reïncarnatie, waar we op dit moment allemaal denken in mee te draaien, bepaalt immers dat je de schuld die je opbouwt tijdens je levens, weer moet vereffenen in je volgende levens. Dat komt omdat de anderen gerechtigheid van je eisen, en dat is gedachtekracht. En dus zal dit vroeg of laat ook geschieden. Wanneer ze dan zelf aan den lijve ondervinden, dat het helemaal niet zo fijn is om zulk zwaar leed te ondergaan, dan zullen ze daaruit leren en het in hun verdere levens ook niet meer toepassen. Zo wordt de grootste onwetendheid over liefde stilaan omgezet in begrip en zorg voor de anderen.
En zo maakt ook God met iedere gebeurtenis jou duidelijk dat het systeem waar je denkt in mee te draaien helemaal geen goed systeem is, omdat het steeds op afzondering van de anderen gebaseerd blijft. Want het systeem houdt immers zichzelf in stand! Degene die ‘de zondaars’ veroordeelt krijgt immers ook schuld op zich geladen, en hij zal in zijn volgende levens mogen ondervinden dat veroordeeld worden door anderen ook niet zo fijn is.
De moordenaar komt je dus zeggen dat dit leven niet de waarde heeft die jij eraan toekent, en dat God een andere wereld heeft, waar gelijk welke vorm van zonde helemaal niet mogelijk is. Zo zegt ook de verkrachter dat ons ‘heilige’ lichaam helemaal niet zo heilig is als wij wel denken, en dat een lichaam dat kan gekwetst worden, geen goede verblijfplaats is om blijvend geluk te vinden. 
Voor wie deze dingen op dit moment in zijn onmiddellijke omgeving meemaakt, lijken dit heel harde woorden. Daar ben ik mij terdege van bewust. Maar toch is er anders geen uitweg, want gevoelens van haat en wrok zullen je alleen maar verteren, jezelf ziek maken, en je leven als een puinhoop achterlaten. En dus is de enige oplossing de uitweg van God. Achter iedere misdaad schuilt dan ook steeds de aanwijzing van God om zijn wereld wat dichter te naderen. En de aanwijzing die je kiest voor jezelf, ofwel haat ofwel liefde, zal vervolgens jouw toekomst bepalen.

De meeste mensen zijn zich niet bewust dat ze naar liefde aan het evolueren zijn. Zij leren dan ook heel traag, bewandelen de weg van geweld, en hebben er meestal een gans leven voor nodig om één enkele les te leren. 
Sommigen zijn nog totaal onbewust, anderen zijn dan weer een beetje onbewust, of een beetje bewust, maar echt vooruitgaan begint pas als je met de neus op de feiten bent gedrukt, en je niet anders meer kan dan volledig bewust de weg te bewandelen.

Wat maakt nu echter het verschil tussen bewust of onbewust de weg gaan?

Naar liefde gaan kan pas als je volledig ‘ja’ hebt gezegd tegen God. 
Deze beslissing is onontbeerlijk, want zolang het een beetje ‘neen’, en soms eens ‘ja’ is, zal je heen en weer geslingerd worden tussen de twee werelden, en zal je er uiteindelijk geen snars van begrijpen. Ik denk dat de meeste mensen in dit stadium verkeren.

Maar eenmaal je volmondig ‘ja’ hebt gezegd, betekent dit dat je vanaf dat moment alle gebeurtenissen in je leven gaat interpreteren in functie van die hoogste liefde. Dat is een heel duidelijke beslissing! Iedere gebeurtenis in je leven komt je dan iets vertellen van jouw denkwijze over de dingen, vergeleken met de denkwijze van de hoogste liefde. En pas dan kan je echt beginnen groeien, want nu heb je een heel duidelijk doel voor ogen, en wordt het leven zelf je leermeester naar liefde toe.

Zolang deze beslissing niet is genomen, zal je de gebeurtenissen nu eens interpreteren in functie van wat je hier op aarde wilt bereiken als ego, en soms eens in functie van God. Het spreekt vanzelf dat dit tot verwarring zal leiden, en dat het je nu eens liefde en dan weer totale onmacht zal tonen.

Jouw definitieve ‘ja’ tegen de liefde, en je voortdurende interpretatie van wat er gebeurt in functie daarvan, zal je onvermijdelijk brengen naar wat je wilt bereiken. 
Dit is toch een heel gewone werkingswet van het leven, nietwaar? 
Als je metser wilt worden, moet je geen lessen ballet gaan volgen om je diploma van metser te behalen. Welnu, als je naar God wilt, moet je ook niet meer in functie van het ego gaan interpreteren, maar in functie van liefde voor iedereen.
En pas vanaf dat moment, kan de liefde tegen jou duidelijk beginnen praten. Want pas vanaf dat moment zal je beginnen begrijpen waar hij met je naartoe wil, en zal je verstaan wat hij jou te zeggen heeft.

 

Foto's

photo photo photo photo