Bidden, hoe moet dat?

  Bidden , hoe moet dat?

  bidden hoe moet dat? gebed

  Het gebed zoals wij dat kennen, is altijd al een beetje een voorgeprogrammeerde standaardprocedure van een gebedsessie geweest. De woorden, de houding, en de rituelen liggen vast, ons opgelegd door het instituut dat de standaardprocedure heeft opgesteld, en daarvan afwijken schaadt het gebed, en dus ook uw communicatie met de hemel zelf. Dit soort gebed zorgt ervoor dat degene die het toepast, op regelmatige tijdstippen aan het bestaan van zijn God herinnerd wordt, maar is in de meeste gevallen ook niet meer dan dat. Door het systematisch zeggen van steeds dezelfde woorden, op steeds dezelfde uren, met steeds dezelfde rituelen, verliest het gebed zijn kracht, want het wordt een gewoonte die tussen het dagelijks leefpatroon wordt ingeschakeld, en die als een ‘taak’ wordt uitgevoerd, samen met al de andere taken van die dag. Bovendien worden de woorden betekenisloos, omdat ze niet meer doordringen tot de geest van degene die aan het bidden is. De woorden hebben geen verbinding met het leven van alledag, want het zijn steeds dezelfde, en ze spelen nooit in op een situatie die zich aandient.
  Het gebed zoals wij het kennen, is steeds een onderhandeling met God: ‘God, ik bid tot u! Geef mij meer materiële vreugde, geef mij een beter werk, of een vriend(in) die me liefheeft. Straks ga ik mijn gewone leven weer opnemen, maar nu bid ik tot u om mij meer mogelijkheden en meer vrijheid te geven in deze wereld. Laat mij de loterij winnen of zoiets, zodat ik mij goed kan voelen, en zodat dit leven voor mij wat makkelijker wordt. Ik bid regelmatig tot u, maar ik krijg zo weinig terug in deze wereld.’
  Na het gebed wordt dan het gewone leven weer opgenomen, en gaan we gewoon door met dezelfde handelingen als daarvoor: met liegen en (onszelf) bedriegen, of met geld verzamelen en een rijker bestaan opbouwen in de materie. En we veronderstellen dat al deze handelingen dan weer schoon worden gewist met het volgende gebed dat we zullen opzeggen.
  Let wel, ik zeg niet dat dit voor iedereen zo is, maar in het overgrote deel van de gevallen is dit wel zo.

  Voor de mensen die beginnen in te zien dat liefde toch wel dat ietsje meer vereist, is deze vorm van communicatie met God ontoereikend geworden. Zij hebben dan ook een nieuwe en betere vorm van gebed nodig om aan hun noden te voldoen.
  Voor hen kan een gebed stilaan beginnen te evolueren naar een engagement voor de ganse dag, in plaats van maar een paar minuten per dag, ergens tussen twee taken door. 
  Een echt gebed is immers een levenshouding! Een echt gebed laat zien dat je om goedheid en liefde bekommerd bent, en dat je op zoek bent om de woorden van Jezus, God of Allah, of hoe je hem ook wilt noemen, te kunnen toepassen in je leven van alledag.
  Een echt gebed is de zoektocht naar de manier waarop het mogelijk is om de universele principes van alle godsdiensten toe te passen in je omgang met alle levende wezens. Niet meer roddelen, geen leugens of achterklap, geen jaloezie en nijd, behulpzaamheid, liefde voor iedereen, gelijkheid, vrede… 
  Hoe kan ik dit alles tezamen toepassen, zonder steeds tegen één ervan aan het ‘zondigen’ te zijn? Welke inzichten heb ik nodig om dit te kunnen begrijpen, en het mij zodanig eigen te maken dat het een deel van mezelf wordt?
  Hiernaar op zoek gaan, en het daarna ook beetje bij beetje, met vallen en opstaan proberen toe te passen, is de echte vorm van gebed die wij nodig hebben. Dit gebed is een eerbetoon aan God en zijn gedachte van liefde voor iedereen. Je hiervoor inzetten vanuit je eigen gedachten en belevingswereld, en blijven volharden op deze weg, is meer dan gebed genoeg om God te overtuigen van jouw goede wil, en je inzicht in de juiste manier om naar hem terug te keren. Iedere dag weer, zoveel mogelijk, en telkens wanneer je eraan denkt, iedere situatie of gelegenheid afwegen tegenover de belangen van de hoogste liefde, is het hoogste gebed dat je hier kan doen. 
  In het begin gaat het moeilijk, want je weet nog niet alles over de weg van God. 
  Maar door te blijven zoeken en je verder te verdiepen in de inzichten, en door ze steeds meer en meer te gaan toepassen, word je na verloop van tijd zelf één met de gedachte van God. 
  Een dagelijkse en constante inspanning is dan ook nodig. Het is als het ware onontbeerlijk om je iedere seconde van de dag af te vragen: ‘Wat zou God in deze situatie doen?’ Dat is het grootste eerbetoon en het diepste gebed dat maar mogelijk is. Het bewijst immers dat je heel bewust met liefde bezig bent, en dat je jouw gedachtekracht de goede richting uitstuurt.
  En onderweg dan een keertje falen, of misschien wel honderd of duizend keer falen, het maakt echt allemaal niets uit, als je maar telkens weer erover nadenkt, zonder je schuldig te voelen, en verder op zoek gaat naar welke inzichten je deze keer nog miste, waardoor het niet volledig gelukt is. 
  Maar denk eraan, je hoeft helemaal niet perfect te zijn om God te vinden. De persoon die jij hier ziet rondlopen is een projectie, een toneelspeler die zijn spelletje speelt. Laat hem dus maar spelen, en bekijk het spel van jezelf van op een afstand. Neem afstand van wie je denkt te zijn. De figuur die hier rondloopt is niet je echte identiteit. En dus doet het er niet toe wat die figuur allemaal uitspookt. Maar het doet er wel toe dat je jouw bewustzijn vrijmaakt van die figuur, en van de wereld die aan deze figuur zijn wetten oplegt. 
  Eén enkel inzicht is genoeg, als het maar het juiste is. Je daden die je nog stelt, of die je vroeger ooit gepleegd hebt, doen er niet meer toe. Op het moment dat je God ontdekt zijn ze allemaal verdwenen.

  Maar denk er ook aan! God wil dat jij nu gelukkig bent, en je hoeft dus echt niet steeds het gevoel te hebben dat anderen over je heen zijn gelopen. Dat is geen gevoel van gelukkig zijn, en dat is het ook niet wat God van je vraagt. Blijf daarom verder zoeken naar de inzichten, want die zijn er echt wel, zodat ook dat gevoel kan verdwijnen, en je nu Gods zoon op aarde kan worden, het allerhoogste gebed dat hier maar mogelijk is!

  met iedere zonde of tekortkoming die je in de wereld ziet, 
  komt God jou iets vertellen. 
  Hij zegt jou dan dat je er beter aan doet
  om die zonde niet meer te willen zien!
  Want een zonde kan alleen maar bestaan,
  in de gedachten van zij die een eigen wereld willen maken, 
  en die daardoor denken
  dat ze kunnen tekortgedaan worden.

    

Foto's

photo photo photo photo