Bijbelstudie

  het is aan te raden om bij bijbelstudie toch een zekere voorzichtigheid aan de dag te leggen. De bijbel bevat een ganse reeks van documenten en geschriften, die samengevoegd zijn uit vele verschillende tijden, en die de mening en de gebeurtenissen weergeven van veel soorten mensen, elk met hun eigen tradities en cultuur.
  Wanneer we aannemen dat de bijbel het woord van god bevat of is, dan moet u toch van het volgende feit op de hoogte zijn:

  Wees u ervan bewust, dat god steeds tot de mensen spreekt in een taal die ze kunnen begrijpen! Wanneer u dus iets leest wat duizenden jaren geleden heeft plaatsgevonden, dan moet u zich ook verplaatsen in het bewustzijn van die tijd. Oog om oog, en tand om tand waren in de vroegere tijden een gangbaar begrip, en de mensen van toen interpreteerden de liefde steeds in termen die hierop inspeelden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in de oude geschriften allerlei verwijzingen terugvinden naar wapengekletter en wraak van god. Dat was immers de taal die de mensen toen konden verstaan!
  Het bewustzijn van liefde is nu echter veel groter geworden bij de mensen, en het is dan ook evident dat de taal die god nu tot ons spreekt heel anders zal zijn dan deze van duizenden jaren geleden.
  Voor je bijbelstudie is het dus belangrijk om van dit principe niet af te wijken: god is liefde, en niets anders dan liefde!
  Vind je iets anders in de bijbel terug, dan is ofwel jouw interpretatie daarvan niet volledig juist, of is de tekst niet in zijn originele vorm opgenomen! laat je niet iets anders wijsmaken dan dit, want anders riskeer je om je eigen bewustzijn van liefde enkele duizenden jaren met de klok terug te draaien! En dat is zeker niet de bedoeling van je evolutie en je leren hier op aarde!

  bijbelstudie


  Verder moet u ook nog weten dat de profeten en de stamvaders uit de oude tijden, niet de volledige kennis over god in hun bezit hadden. Wat zij wisten waren slechts deeltjes van de kennis, die aan hen geopenbaard werd in visioenen, omdat zij er op dat moment klaar voor waren. God openbaart ook op dit moment nog steeds zijn wereld aan ons, en dus doet u er ook goed aan om ook eens de nieuwere teksten en boeken te bestuderen die de laatste jaren als paddestoelen uit de grond rijzen, want ook daar vind je veel uitleg terug over de liefde en wat ze werkelijk is!


  Bijbelstudie is in die mate interessant, dat de bijbel ook de woorden van Jezus Christus bevat! En hij wist het allemaal wel! 
  Wil je dus meer weten over liefde en god, leg je dan toe op het zoeken naar de waarheid en de wereld die schuilgaat achter Jezus' woorden, want alleen daarin schuilt de volledige kennis over gods wereld.
  Toets dan de woorden van Jezus eens aan de inzichten die de nieuwe tijd ons aanreikt, en dan zal je merken dat alles klopt, en dat evolutie van je huidige bewustzijn niet alleen mogelijk is, maar zelfs heel dringend noodzakelijk is!

  Lees daarom eens de uitleg hieronder van de logia van het Thomas evangelie. U zal merken dat het een sterk samenhangend geheel is, en dat Jezus ons toespreekt vanuit een bewustzijnstoestand anders dan de onze. De uitleg van deze verzen is ook bruikbaar voor de interpretatie van de vier andere evangelieën, die wel in de bijbel staan. Heel gauw zal je de tegenstellingen van Jezus' woorden gaan begrijpen, en inzien dat we onze mening over hem dringend moeten bijsturen.

    

Foto's

photo photo photo photo