Boek bestellen

 

Cursus in Wonderen
Kennismaking CIW
El Milagro
CIW -events
Online Lezen
De Auteur
Contact
Download
Gratis Boek
Boek bestellen
Dwang en gebod
Levensvragen
Gedachtelichaam
Links
Gedichten
Het Paranormale
Gedachtekracht
Paranormaal verhaal
toekomstvoorspelling
helderziend
telepathie
reincarnatie
spiritueel
Godsdienst
Islam
Gods evenbeeld
goed en kwaad
het echte werk
Thomas evangelie
Jezus Christus
Bijbelstudie
leven na de dood
wonderen
Liefde voor iedereen
Gods weg bewandelen
Osho
God, help mij dan toch...
De erfzonde
Bewustzijn
Het hoogste inzicht
Een nare ervaring
Vergiffenis
Loslaten
Liefde overwint alles
Geheim van het leven
God, seks en relaties
vrije wil of noodlot?
Leraar van God
wederkomst Jezus
Het jaar 2012
Apocalyps
Verlichting van Geest
Malika's droom

 

Klik links bovenaan in het Menu om het boek te bestellen!

Ik realiseer mij dat enkele honderden bladzijden lezen op het net, niet voor iedereen zo makkelijk gaat, en uiteindelijk komt u algauw aan een aardig bedrag aan inkt en papier, wanneer u het boek zelf uitprint. Velen vroegen mij daarom of het boek in de boekhandel te verkrijgen was. Daarom denk ik dat deze 'echte boeken' voor sommige mensen een goede oplossing kunnen zijn.

Het eerste boek "ons gedachtelichaam" (van helemaal alleen, naar liefde in re´ncarnatie) behandelt de inleidende inzichten over de gedachtekracht, en het leven zonder God, zoals wij het hier momenteel op aarde allemaal kennen en mogen beleven. Het bespaart u algauw 330 pagina's lezen voor uw computerscherm.

Het tweede deel "het gedachtelichaam voorbij" (van liefde in re´ncarnatie naar de liefde van God), bevat alle elementen uit de site, en beschrijft de enige weg naar God, die weliswaar voor iedereen gelijk is, maar toch vele vormen kan aannemen om hem toe te passen. 
Aan de hand van het Thomas evangelie gaan we dieper in op de woorden van Jezus, en stellen aldus vast dat alle spirituele leiders eigenlijk over hetzelfde praten, maar dan elk op hun eigen manier.

De boeken zelf bieden vele voordelen, omdat alles overzichtelijker zal zijn, nagekeken door een redacteur, en dus globaal genomen veel vlotter om te lezen zullen zijn.

Uiteraard heeft dit zijn prijs, maar geef toe, het is toch wel iets moois geworden. De boeken blijven echter ook gratis op het internet staan, en dus is er niets veranderd, maar is er alleen maar een mogelijkheid bijgekomen om de inzichten tot u te nemen.

U vindt alle uitleg, en ook de mogelijkheid om te bestellen, op deze link: www.kirja.nl   (klik op "boeken bestellen", en vervolgens op de naam van het boek.)

 

De mensen uit BelgiŰ zullen waarschijnlijk een speciaal overschrijvingsformulier voor 'overschrijvingen naar het buitenland' moeten afhalen op hun bankkantoor, waar ze dan de gegevens, die hen door bureau Kirja uit Nederland worden meegedeeld, moeten op invullen. 
Vooral het BIC-nummer van de bank, het Nederlandse rekeningnummer, en het IBAN-nummer moeten correct ingevuld worden.

Bij "wijze van betaling" kruist u "internationale overschrijving" aan.
Bij "kosten" kruist u "SHA" aan
Bij "munt" schrijft u "euro"
U vult het bedrag in.
Bij "opdrachtgever" vult u uw eigen rekeningnummer in, de munt in euro, en uw naam en adres.
Bij "begunstigde" vult u het IBAN nummer in dat u wordt meegedeeld door Bureau Kirja, alsook het rekeningnummer van Bureau Kirja en hun adres.
Bij "Bankier begunstigde" vult u het BIC nummer in dat u wordt meegedeeld door Bureau Kirja.
Bij "mededeling aan begunstigde" vult u de naam van het boek in, of de refertenummer die u door Bureau Kirja wordt meegedeeld.
Tenslotte zet u onderaan uw handtekening en de datum zoals gewoonlijk.
Andere vakjes dan deze hoeft u niet in te vullen.

Voor uw bankier zijn dit alledaagse handelingen, dus vraag gerust ook uitleg aan hem, en laat dit alles u niet tegenhouden om het boek te bestellen. Wanneer u de gegevens meeneemt naar de bank, dan zullen zij dit voor jou wel invullen. En indien u het zelf doet, steekt u nadien het ingevulde formulier gewoon bij de overige overschrijvingen die u afgeeft in de bank.

 

 

 

gedachtelichaam of gedachtenlichaam?

Foute spelling? 

In deze website gebruik ik soms de twee mogellijkheden door elkaar. 
In feite doe ik dat om Google wat tevreden te stellen. 
Er zijn immers heel wat mensen die 'gedachten
lichaam' intypen voor het vinden van deze site. 
Maar de juiste spelling is 'gedachtelichaam'!
 
Dat weet ik nu wel zeker.
Leest u maar eens onderstaande nieuwe spellingsregels!

 

Als u van twee of meer woorden ÚÚn lang woord maakt
(een samenstelling), hoort u tussen de delen soms nog een verbindingsklank: bijvoorbeeld /e/ in maneschijn of /s/ in herdershond. Over de spelling van die tussenklanken heerste bij de taalgebruiker soms onzekerheid. Voor dit knelpunt wordt nu een aantal nieuwe regels geformuleerd.

De tussenletters -e(n)-

Er zat doorgaans maar ÚÚn hoed in een hoededoos, maar een schoenendoos bevatte een paar schoenen en in een hoedenwinkel kon u tussen heel wat modellen kiezen... Vroeger moest u het regeltje van "het noodzakelijk meervoud" toepassen. Dat hoeft nu niet meer.

 

regel 1
Het eerste deel heeft geen meervoud: schrijf -e-
 
gerstekorrel, rijstepap

 

regel 2
Het eerste deel heeft alleen een meervoud op -(e)n: 
schrijf -en-
boekenbon, schroevendraaier, notendop,
bejaardenhulp, ziekenzorg 
 

 

 

Schrijf toch -e-
regel 3
Het eerste deel heeft alleen een meervoud op -s: 
schrijf -e- 
campagneleider, modeshow

 

Schrijf toch -en-

 

regel 4
Het eerste deel heeft een meervoud op -(e)n Ún op -s

  • Het eerste deel eindigt op -e: schrijf -e-                 
    ziekteverzekering, 
    gedachtegang
  • Het eerste deel eindigt niet op -e: schrijf -en-
    ambtenarenstatuut, lerarenopleiding


[Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]