cursus in wonderen
Home 
Cursus in Wonderen 
 Kennismaking CIW 
El Milagro 
CIW - events 
Online Lezen 
De auteur 
contact 
Google zoeken 
download 
gratis boek 
boek bestellen 
Dwang en gebod 
levensvragen 
Gedachtelichaam 
Links 
gedichten 
Het paranormale 
Gedachtekracht 
paranormaal verhaal 
toekomstvoorspelling 
helderziend 
telepathie 
reincarnatie 
Spiritueel 
Godsdienst 
Islam 
Gods evenbeeld 
goed en kwaad 
het echte werk 
Thomas evangelie 
Jezus Christus 
bijbelstudie 
leven na de dood 
wonderen 
Liefde voor iedereen 
Gods weg bewandelen 
Osho 
God, help mij dan toch... 
de erfzonde 
wij zijn  
Het hoogste inzicht 
een nare ervaring 
vergiffenis 
loslaten 
Liefde overwint alles 
geheim van het leven 
God, seks en relaties 
vrije wil of noodlot? 
Leraar van God 
wederkomst Christus 
het jaar 2012 
apocalyps 
Verlichting van geest 
Malika's droom 

 

Cursus in wonderen

 

een cursus in wonderen is een prachtig boek! Het is dat éne boek waar u nu al jaren naar op zoek bent! Het is een boek dat u de antwoorden komt geven op de onwaarschijnlijkheden die u iedere dag ziet, en een boek dat u de waarheid komt vertellen over het beleven van het echte leven!
Het is een boek dat ons komt verlossen uit de onzekerheid van de wereld, en dat ons niet alleen hoop geeft op een bestaan in een betere wereld, maar daar bovendien ook nog eens het plan bijlevert om er te komen.
"Een cursus in wonderen" is een boek dat geschreven is door de meester zelf! Niemand minder dan Jezus is er aan het woord! En het bewustzijn van Jezus, dat hier tweeduizend jaar geleden ook al op deze aarde was, is nu terug bij ons met de volledige uitleg van alles wat je moet weten om je jouw eigen goddelijke oorsprong terug te herinneren.

Maar hoe weet ik nu dat het wel degelijk Jezus is, en dat het niet een of ander bedrieglijk opzet is?
De woorden in het boek bevatten niets dan liefde! Er wordt ons een volledige redenering voorgelegd hoe die wereld van liefde eruit moet zien, en hoe wij ze kunnen toepassen in onze wereld. Geen enkel ander boek kan de liefde zo uitleggen, zonder dat er een schijn van angst en geweld aan te pas komt. Geen enkel ander boek geeft een zo sluitende redenering weer over jouw bestaan als liefde zelf.
Bovendien komt wat er in het boek staat ook overeen met alles wat men in het Oosten "verlichting van de geest" noemt, en beschrijft het boek een heel duidelijke en bovendien ook de kortste weg daarnaartoe.
Je leert er alles over het fenomeen van "wonderen", het hulpmiddel dat de Heilige Geest ter zijner beschikking heeft om de wetten van Gods wereld naar onze wereld terug te brengen. Jezus heeft tweeduizend jaar geleden vele wonderen gedaan, en nu legt hij in dit boek uit hoe dat allemaal mogelijk was.
Jezus brengt nu de blijde boodschap opnieuw op aarde! En alhoewel ze al die tijd al aanwezig was op aarde, werd ze toch steeds verkeerd uitgelegd, en konden wij niet anders dan liefde en haat met elkaar verwarren. Maar nu komt Jezus terug om de liefde volledig te verklaren:
Waarom hij zoon van God was, waarom hij dingen kon die niemand voor mogelijk hield, waarom hij gestorven is, hoe we zijn woorden in de bijbel moeten interpreteren, en nog zoveel meer.....

 

Maar toch wordt Jezus opnieuw niet herkend. Tweeduizend jaar geleden was dit al zo, en nu is het niet anders! Dat komt omdat Jezus een heel duidelijke boodschap heeft! Een boodschap die regelrecht ingaat tegen de opvattingen van iedereen  hier op aarde! Het is een boodschap die de belangen van de mens in de maatschappij weerlegt, en die niet gericht is op je materiële ontwikkeling, maar wel op je geestelijke, oftewel je denkende en voelende geest.
Als Jezus op aarde terugkomt, dan hoeft dat niet in de fysieke zin te gebeuren! Jezus Christus is geen lichaam, maar hij is wel "een bewustzijn"! Hij is het bewustzijn van de hoogste liefde bij God!
En nu brengt hij dat bewustzijn op verschillende manieren weer naar de aarde, opdat wij het kunnen begrijpen, en opdat wij er uit vrije wil zouden kunnen voor kiezen. Er zijn de laatste decennia (sinds de zeventiger jaren) heel wat boeken verschenen die door een innerlijk dictaat aan de mensheid waren gericht. Al die boeken bevatten delen van dit hoogste bewustzijn, en al die boeken hebben wel degelijk hun nut om ons naar dat ene punt naartoe te leiden. Maar "een cursus in wonderen" is het enige boek dat de volledige redenering bevat! Het is het enige boek dat in klaar en duidelijke woorden het hele verhaal vertelt.
En toch wordt het bewustzijn in het boek nog steeds niet herkend.

 

Maar ik zal zeggen wat weinigen durven vernoemen.
Het boek leidt je weg van deze wereld! Jezus wil namelijk dat je de wereld zoals je hem nu ziet vaarwel zegt, en je klaar maakt voor de zijne! Je blijft dan nog wel hier in deze wereld, maar je zal hem anders zien! Je zal er een andere kijk op krijgen dan de oorlog en verdriet die je er nu in ziet! Met het boek als je gids, wordt jouw inzicht volledig omgebouwd, zodat je voortaan de liefde achter de haat kan begrijpen, en zodat je weet hoe die haat ooit tot stand kon komen.
Maar je aandacht weghalen uit deze wereld houdt voor ons heel wat bange momenten in. Wat moet er met onze familie of met onze vrienden gebeuren? Wat gebeurt er met onszelf? En ook hier geeft het boek een antwoord. Want alhoewel je vol vragen zit, vraagt Jezus jou vertrouwen te hebben in de H. Geest die je zal leiden.
Er is geen enkel offer nodig van jouw kant!  
Als je maar een begin maakt met de inzichten van het boek toe te passen, en bereid bent om de weg aan te vatten. Alle veranderingen in je leven zullen zich heel geleidelijk voltrekken, zonder dat daar moeite, pijn of inspanning van jouw kant aan te pas komt. Onderschat niet de mogelijkheden van God, om in deze wereld in te grijpen, en om naarmate je vertrouwen groeit, al je problemen als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen!

Deze wereld is volledig verkeerd, want hij staat op het verkeerde fundament, zegt Jezus! Deze wereld moet dan ook verdwijnen, niet door hem te vernietigen, maar door hem te doen overgaan in de wereld van God.
Je leven zal eindigen met de dood als je verderdoet zoals je nu bezig bent. Dat is de boodschap die in het boek staat!
Daar moet je niets aan veranderen of verbloemen!
Daar moet je niets van afdoen of er aan toevoegen!
En Jezus stelt je een oplossing voor. Het is de oplossing die hij zelf heeft toegepast tijdens zijn leven. Je moet je echter niet laten kruisigen zoals hij heeft gedaan, maar je moet wel bereid zijn je denken te veranderen. Want je denken veranderen leidt tot het zien van een andere realiteit.

 

Je zal het boek lezen, en het niet direct begrijpen! Je zal het weggooien en het hartsgrondig vervloeken. Maar na een half uurtje zal je het wenend weer opnemen en verdergaan waar je gestopt was. Als het je eenmaal te pakken heeft, laat het je niet meer los.
Je wilt het gewoon niet meer loslaten, want het bevat immers de echte blijde boodschap die je komt verlossen van een wereld in pijn en ellende.
Het boek is één grote brainwashing van je gedachten!
Maar je moet dit niet negatief bekijken, want het boek brengt je rechtstreeks naar God en de liefde toe! En geef toe, een serieuze brainwashing is meer dan noodzakelijk daarvoor!
Het is de ware blijde boodschap die je aan het lezen bent! En je hebt ze tot nog toe nooit begrepen omdat jouw gedachtekronkels niet helemaal juist zaten. Maar nu lees je het, en nu begin je het te begrijpen. En nu moet je alles laten vallen en weer van voor af aan opnieuw beginnen! En precies daarom zal je het vervloeken, maar er tegelijk toch zielsveel van houden! Want je weet gewoon dat dit de uitweg is! je weet dat dit de enige uitweg is die overblijft en die ook resultaat kan geven! Het is je immers al een keertje voorgedaan, tweeduizend jaar geleden!
De blijde boodschap is dat deze wereld niet echt is!
Is dat geen waarachtig goed nieuws?
En Jezus vertelt er alles over, in "een cursus in wonderen".

 

 
 

 

  

 

 

[Home][Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]