De eenling

Wij voelen ons allemaal alleen maar veilig in de kudde.
De maatschappij houdt ons een hand boven het hoofd, 
en biedt ons een vangnet aan bij tegenspoed.
Jezus wil dat je als vangnet alleen nog voor God kiest!
Dat lijkt aanvankelijk op een totale ondergang in de maatschappij,
maar de beloning voor de durf achteraf, is dan ook hemelhoog!

                 23  Jezus zei: Ik zal jullie kiezen, één uit duizend en twee uit tienduizend en zij zullen staan als eenling.

49  Jezus zei: Gezegend zijn de eenlingen en de uitverkorenen, want jullie zullen het Koninkrijk vinden, want jullie komen er vandaan en zullen er opnieuw naar terugkeren.

66  Jezus zei: Toon me de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Het is de hoeksteen.

75  Jezus zei: Velen staan voor de deur, de eenlingen zullen het bruidsvertrek binnengaan.

107  Jezus zei: Het Koninkrijk is vergelijkbaar met een schaapherder die honderd schapen had. Een ervan, het grootste, verdwaalde. Hij liet de negenennegentig achter en zocht dat ene totdat hij het vond. Na de moeite die hij zich getroost had, zei hij tot het schaap: Ik bemin jou meer dan de negenennegentig.

 

Talloze keren neemt Jezus het woord ‘eenling’ in de mond. Wat bedoelt hij daar nu mee?
Wie de woorden van Jezus aanvaardt zoals ze werkelijk bedoeld zijn, moet voor het grootste deel deze wereld zoals we hem nu zien en ervaren, de rug toekeren. De woorden van Jezus gaan heel diep, en raken dan ook aan de gevoeligste zere plekken van iedereen die dit leven nog niet volledig doorgrond heeft. 
Alles zomaar opgeven voor Jezus, ben je gek!  En je moeder dan, en je familie?  Of je werk en de school, de samenleving? 
Wie voor Jezus kiest, kiest onder geen enkel beding nog voor iets van deze wereld. Precies omdat het waarde hechten aan deze wereld representatief is voor de erfzonde, die ons in deze ellendige toestand van tweestrijd gebracht heeft. Wie voor Jezus kiest wil er alles aan doen om de eerder gemaakte, verkeerde keuze ongedaan te maken, en moet dus met zijn aandacht en zijn gedachtekracht opnieuw voor het goddelijke kiezen. Op die manier kan je gedachtelichaam heel snel evolueren, en kan het uiteindelijk volledig oplossen in de allesomvattende goddelijkheid.
Natuurlijk staat iemand die voor Jezus kiest helemaal alleen! Hoeveel zullen er tegelijk tot inzicht komen denk je? Hoeveel zullen het aandurven om het bekende pad te verlaten en zich op volledig onbekend terrein te wagen? Het is toch veel veiliger in de kudde, bij de negenennegentig anderen, dan alleen op pad te gaan en het risico te lopen om te verdwalen!
Maar Jezus zegt: ‘De kudde zal ik aan haar lot overlaten want zij hebben hun keuze al gemaakt, en regelen onderling allemaal samen hun zaakjes wel. Zij zoeken het in hun groepje maar uit, als ze het niet aandurven om naar beter op zoek te gaan.’ Maar dat ene schaap, dat het aandurft om zelf keuzes te maken, dat weet dat de kudde niet de goede richting uitgaat, wel, die eenling zal Jezus achterna gaan en hem de weg wijzen. En al de anderen die moeten het zelf maar weten. Ze hebben een vrije wil, wat kan Jezus daartegen dan doen? Hij kan alleen hun keuze respecteren, en hen de wetten die ze zelf gemaakt hebben, laten ondergaan. 
Jezus zal echter de eenling blijven volgen totdat hij zeker weet dat hij op het goede pad is terechtgekomen, en zelf de weg naar huis kan terugvinden. En hij heeft aan die ene die het aandurfde, veel meer te bieden dan aan die negenennegentig anderen die van Jezus' liefde helemaal niets willen weten. Want die ene staat Jezus in zijn leven toe, en kiest dus voor de liefde, maar de anderen geven door hun daden en gedachtekracht te kennen dat ze van Jezus niet moeten weten, en dat ze dus de voorkeur geven aan machtswellust en dood. En hun wil wordt gerespecteerd. Jezus zal zich aan hen niet openbaren, want ieder van ons heeft een vrije wil, en Jezus of God, en al de engelen in de hemelen, respecteren op elk niveau ieders vrije wil.
Alleen wie dus de eerste stappen zelf durft te zetten, en wie heel alleen het donkere pad durft op te gaan, zal door Jezus geholpen worden omdat hij door zijn daden en zijn gedachten heel duidelijk aangeeft dat hij het wil. En spoedig zal het pad niet donker meer zijn, maar zal Jezus de weg verlichten als een ervaren gids naar het paradijs.
Stilletjes zitten wachten op Jezus heeft dan ook geen enkele zin, want Jezus wacht juist op een beslissing van jou. Wie zelf niet de eerste stap zet zal dus nooit zijn bestemming bereiken, want door effectief een bepaalde richting uit te gaan, geef je te kennen dat het dat is wat je wilt. Je daden en je gedachten geven op die manier te kennen dat je voor je doel wenst te gaan, en dus zal je het zo verkrijgen ook. Je hoeft daarom niet eens zeker te weten welke weg je opgaat. Je hoeft niet eens te weten waar je heen gaat, maar de bedoeling om God te vinden, en de daden die je in die richting stelt, zijn voldoende aanwijzingen van je gedachtekracht zodat je zeker zal krijgen wat je wilt. Wie dus op pad gaat, zal - ook al weet hij de weg nog niet - de leiding van Jezus ondervinden, en zal bovendien nog aankomen ook!
Wat iedereen echter vergeet, is dat je op ieder moment van je leven de richting aangeeft die je wenst te gaan. Dus ook als je geen keuzes maakt, geef je een bepaalde richting aan, want je zegt dan: ‘De richting die ik op dit moment uitga is goed genoeg voor mij.’ En gedachtekracht geeft jou altijd wat je wilt.
De bouwlieden van de maatschappij verwerpen immers die ene steen die er net ietsje anders uitziet, die net ietsje groter is dan de anderen, en die dus niet precies in het bouwwerk van deze aarde zal passen. De bouwlieden van deze aarde moeten niks weten van een steen die voor de hemel is bestemd. Hij past hier immers niet. Je kan er op aarde niets mee beginnen. Maar Jezus neemt juist deze steen ter hand, want net die ene, die niet past in de juiste pasvorm van de kudde, is voor Jezus groot genoeg om een hoeksteen te worden in het paradijs.

 

Foto's

photo photo photo photo