De god van jezus kennen

  Het is heel belangrijk om goed ingelicht te zijn over welke god je nu juist wilt volgen. Er is maar één God, dat weet ik wel, maar jij kan van die ene God wel een verkeerd beeld hebben, waardoor je dus een afgod zult volgen!
  En een afgod, die zal je steeds misleiden over de echte God, en zal je altijd naar de afgrond leiden. Je zal dan ook ondervinden dat zolang je niet de echte God volgt, je leven er niet makkelijker op wordt. Want God wil jou dan steeds maar de weg wijzen, omdat jij daar om vraagt, maar jij wilt niet luisteren, en zegt zelf hoe God moet zijn.
  Daarom is het zo belangrijk dat je voor jezelf heel goed nagaat wie die God van Jezus Christus eigenlijk is, en wat de betekenis is van de woorden die Jezus gesproken heeft. 
  Jezus is de enige in gans de bijbel die het volledig wist! Alleen van zijn woorden kun je dus de juiste God leren kennen.

  Welke God wil ik volgen?
  Stel aan jezelf eerst eens de volgende vragen:

       ---- Wil ik een god die alléén liefde is?
       ---- Wil ik een god die eerst voor mij zorgt, of wil ik er een die voor iedereen evenveel zorgt?
       ---- Wil ik een god waarvoor ik mezelf tekort moet doen?
       ---- Wil ik een god waarvoor ik moet boete doen?
       ---- Wil ik een god die schuldigen straft, en anderen prijst?
       ---- Wil ik een god die volledig voor mij zorgt?
       ---- Wil ik een god die het leed van deze wereld kan wegnemen?
       ---- Wil ik een god die pijn en verdriet geschapen heeft?

  Op sommige vragen zal je misschien ‘ja’ antwoorden, op anderen ‘neen’. En wie aandachtig kijkt, zal zien dat de ene vraag soms de andere lijkt tegen te spreken! Maar kies zorgvuldig!
  Maak voor jezelf uit wat het belangrijkste is, want in de keuze die je nu maakt, ligt ook de keuze voor de god die je wilt volgen! En dus zal dit bepalend zijn of je kiest voor de echte God, of je kiest voor een afgod!

  De God waar Jezus het over heeft, is een God van alleen maar liefde! 
  Dit zou je belangrijkste criterium moeten zijn. Vervolgens moet je dat criterium heel goed vasthouden, en er nooit meer willen van afstappen! Beantwoord daarna de andere vragen, en zie of je het feit van liefde nog steeds kan handhaven. Kan je dat niet, dan moet je dringend op zoek naar de betekenis van de echte God, want dan volg je op dit moment een afgod die je zal misleiden over wie je zelf bent, en ook over wie God en de liefde is.
  Dan is het niet God die fout is, maar wel het idee dat jij over God hebt, dat niet de juiste richting aanneemt!
  Denk hierover heel goed na, want het is zeer belangrijk en cruciaal voor je verdere ontwikkeling.

  Verder is ook dit nog belangrijk:
  Wie ben ik?
  Ben jij zo iemand als ‘ene John uit Liverpool, wonend in een huisje aan de rand van de stad, met als hobby's voetbal, een pintje pakken, de politiek volgen, en meedoen in serieuze kwissen...’  dan blijft er voor jou niets anders over dan hier je tijd uit te doen op aarde, te sterven, en dan zullen we wel zien wat er daarna nog komt!
  Kies je er met andere woorden voor om een mens te zijn van vlees en bloed, dan wacht op het einde alleen maar de dood, en is het vervolg een en al onzekerheid.
  Maar kies jij ervoor om een bewustzijn te zijn, een gedachte, dan kies je ook om het lichaam onbelangrijk te maken, en al je energie te richten op het verruimen van dat bewustzijn. 
  Met je bewustzijn kun je kiezen in welke vorm je nog allemaal wilt huizen! Wil jij je bewustzijn beperken tot dat van een spin, dat van een roofdier, of dat van een mens, wel doe dat maar. Jij krijgt wat je wilt. 
  Maar wil jij je bewustzijn zodanig verruimen dat je weer in de goddelijke wereld kan opgenomen worden, dan moeten er inderdaad enkele zeer concrete stappen ondernomen worden.
  En Jezus is je komen vragen om je bewustzijn weer te verruimen tot dat van de hoogste liefde, tot dat van God!
  Kies dus ook hier wat je wilt, en wie je wilt zijn. Want in de keuze die jij maakt, ligt de wereld die je straks zal zien!

  Een goede tip: 
  Zet voor jezelf eens alle uitspraken die je maar kan vinden van Jezus bij elkaar, en lees dan alles eens aandachtig door. 
  Het kan niet anders, of je moet vele tegenstellingen ontdekken in alle uitspraken die Jezus ooit gedaan heeft. En toch kan je niet anders dan ze naar liefde te interpreteren, want dat was juist de boodschap die hij wou brengen.
  Kan je dan alles volledig begrijpen met de uitleg die je er vroeger over meegekregen hebt? Of wens je liever een paar uitspraken te negeren?
  Denk dan eens goed na of je Jezus wel kunt doorgronden, als je een paar van zijn uitspraken terzijde legt! 
  Kan je de echte waarheid van Jezus kennen als je een deel van hem aanvaardt, en een ander deel liever in het vergeethoekje stopt?
  Zou het dan uiteindelijk niet mogelijk zijn dat er ergens een inzicht ontbreekt bij ons, om Jezus te begrijpen?

  Indien je de God van Jezus echt wilt leren kennen, dan zul je merken dat de wereld dringend zijn mening moet bijsturen op heel wat gebieden. De vele tegenstellingen die je erin terugvindt zullen je alleen duidelijk worden op het ogenblik dat je de echte richting van zijn redeneren aanvaardt. 

Foto's

photo photo photo photo