De harde waarheid

In feite kan je dus zelf helemaal niets doen om de wereld te verbeteren. Het is dan ook een wezenlijk onderdeel van de gedachtetraining dat je inziet dat jijzelf helemaal niets kan doen, in eender welke omstandigheid. De situaties in het dagelijkse leven waar je in terecht komt, zullen je dat bewijzen, wanneer je eenmaal de weg bent ingegaan.

Dat wil echter niet zeggen dat er geen oplossing voorhanden is. Jij kan niets beginnen, omdat jij alleen in het patroon van wat je nu weet kan blijven verder denken. Je kan dus alleen maar beperkt denken en handelen, en je gedachten zijn nu eenmaal grote krachten. En dus zal geen enkel probleem zijn oplossing krijgen zolang je ook maar iets onderneemt, of zolang jij je er op een of andere manier over uitspreekt, of er bepaalde oordelende gedachten over hebt. De weg is er juist om je daar naartoe te leiden, dat je dit begint in te zien.

God vraagt jou echter om alleen dit te doen: geef bij ieder probleem dat zich voordoet, bij iedereen die om hulp komt vragen, of bij iedereen die overstuur of hopeloos is, alleen maar één enkel moment aan hem dat je niet nadenkt, niet oordeelt, en helemaal niet tussenkomt. Dat is het enige wat hij vraagt, want dat is genoeg om jouw altijd werkzame gedachtekracht buiten werking te stellen, en de kans te geven aan God om zijn waarheid, die ook gedachtekracht is, in de situatie te plaatsen.

Onderschat niet de kracht die zo een moment heeft. Wij denken steeds beperkt, en altijd met een oordeel. Maar door je eigen denken even uit te schakelen geef je te kennen dat je inziet dat jouw ideeën juist onvoldoende zijn om de situatie op te lossen, en geef je de mogelijkheid aan God om tussenbeide te komen. Wanneer je dit doet, is dat een zeer sterke ontkenning van deze wereld, want midden in een ruzie, midden in een hoog oplopend conflict helemaal niets meer zeggen, geen schuldige meer aanduiden, en niet meer zeggen dat óf de een óf de ander gelijk heeft, vraagt heel wat durf en training. Het is heel letterlijk toegeven wat je dan doet, dat jij helemaal niets weet, helemaal niets kan doen, en dat je helemaal alleen hulpeloos bent om de situaties van deze wereld de baas te kunnen. Wanneer je dit in vertrouwen aan God kan overlaten - want om dit te doen moet je wel een groot vertrouwen hebben - dan mag het duidelijk zijn dat je ook op de goede weg bent om je ego voorgoed vaarwel te zeggen.

Foto's

photo photo photo photo