Dingen die u negeert

¨      U negeert vooral het feit dat u ooit zal sterven uit dit leven.

¨      U negeert het feit dat indien er na de dood niets meer is, geen andere soort van verder leven, dat alles hier dan compleet zinloos is.

¨       U negeert het feit dat ( hoelang het ook nog mag duren ) deze aarde en dit heelal zullen ophouden te bestaan.

¨       U negeert de aanwijzingen die dit leven u geeft over een verder leven na de dood. Zoals daar zijn:

      - het uittreden uit het lichaam.

                                       - de bijna dood ervaringen van vele mensen.

                                       - het bestaan van geesten of entiteiten.

                                       - het bestaan van intuïtie.

                                       - het bestaan van waarzeggerij.

¨       U ziet uw lichaam als een machtig instrument, maar u negeert dat uw lichaam in feite uw grootste beperking is. Er valt immers veel meer te zien en waar te nemen dan ons lichaam dat toelaat.

¨       U negeert de onrechtvaardigheid dat iedereen verschillend is; en de ene betere kansen krijgt van bij zijn geboorte dan de andere.

¨       U negeert het feit dat er zich al heel veel bovennatuurlijke gebeurtenissen hebben afgespeeld. Niet alleen de grote mirakels, maar ook vele kleine onverklaarbare dingen.

¨      U negeert het feit dat er onder de mensheid personen zijn geweest die het menszijn overstegen hebben. Door hun daden hebben ze bewezen dat er meer moet zijn.

¨       U negeert het feit dat, ongeacht welke dingen u ook doet of laat, de drijvende kracht achter uw daden steeds een zoektocht naar liefde en geluk is. Zij het dan, dat u dit momenteel enkel toepast voor uzelf en daarvoor de anderen niet ontziet. U hebt uw eigen mening over liefde en geluk en wilt die voor uzelf waar maken. Dit is de basis van iedere handeling die u onderneemt.

¨       U negeert dat we elk onze eigen waarheid hebben. Dit leidt tot conflicten en kan dus de waarheid niet zijn.

¨       U negeert uw eigen schaduwzijde. De slechte kantjes die u hebt, dewelke niet passen in de maatschappij gaat u verstoppen voor de anderen.

¨       U negeert dat een maatschappij, hoe goed ook bedoeld, steeds beperkingen inhoudt voor uw persoonlijke ontwikkeling.

¨       U negeert dat wat goed is voor u, steeds een nadeel inhoudt voor de anderen.

¨       U negeert dat ons bewustzijn evolueert, en dat we over de dingen morgen weer anders zullen denken dan vandaag.

Foto's

photo photo photo photo