Doe het niet zelf

Er is een regel die je steeds moet onthouden!
Je moet namelijk nooit zelf proberen om heilig te worden!

De weg naar God is er een van geleidelijke vooruitgang, waarbij je nu eens een stap vooruitgaat, en daarna uit angst weer een kleine pas terugkeert. Het is heel normaal dat je regelmatig naar je oude zwakheden teruggrijpt. Dat komt omdat de spanning die ontstaat door je gedachten te veranderen ook weer moet ontladen worden. Maar wanneer je eenmaal begonnen bent, ga je traag maar gestaag vooruit, recht op je doel af. Voor iedere stap die je voorwaarts maakt, moet er eerst een situatie ontstaan die jou kan tonen waar je op dat moment aandacht moet aan besteden. Er is dus steeds een schijnbare conflictsituatie die aan iedere vooruitgang voorafgaat.

Wanneer je dan met het idee in je achterhoofd rondloopt dat je perfect en heilig moet zijn, dan zal een dergelijke conflictsituatie voor heel wat onbehagen zorgen, en een sterk gevoel van falen teweegbrengen.
Dit is echter niet nodig, want God verlangt geen perfectie van jou! Hij weet dat de projectie die jij van jezelf gemaakt hebt, niet perfect kan zijn. Hij wil alleen dat je de weg volgt die wegleidt van de aandacht voor je eigen projectie, en dat je ondertussen leert om vrede in jezelf te vinden. De perfectie die bereikt kan worden, wordt gegeven door God zelf, en is niet aan ons om ze te bewerkstelligen. 
Naarmate je vordert in het afbouwen van je ego, en het volgen van de weg die God je toont, zal God de dingen die je in de weg zitten wegnemen voor jou. Jijzelf hoeft hiervoor helemaal niets te doen! Al je slechte eigenschappen, al je verslavingen zullen verdwijnen naarmate je meer leert over de weg naar het geluk. Hoe meer kennis je erover krijgt, en hoe meer dingen er zijn waar je niet meer je zegje over doet, hoe vlotter het leven zal verlopen. Hoe minder gedachtekracht je in de weg zet, hoe meer God kan werken door jou, en hoe steviger Hij jou in de wereld zal plaatsen. Hij is het dus die het doet, en niet wij!

We hoeven ons dan ook niet te bekommeren om onze eigen reacties op de situaties die ons worden aangediend in het leven. Ook al lijken ze op een bepaald moment het tegendeel van wat je wilt bereiken, we moeten erop vertrouwen dat ze juist waren voor de les die we te leren hadden.

Wat echter wel dient te gebeuren, en dit is heel belangrijk, want dit is het enige wat wij kunnen doen om de weg te gaan, is de situatie te herkennen, en inzien dat hetgeen wij op dat moment zien en willen doen, niet in overeenstemming is met de bedoeling van God. Het enige wat wij kunnen doen is in gedachten onze bereidheid tonen dat wij hetgeen we nu zien, niet meer willen voor onszelf, en dat we in plaats daarvan naar zijn wereld verlangen. Alleen deze erkenning en herkenning van de feiten is genoeg. Alleen de bereidheid om onze wereld op te geven, en te verlangen naar de zijne, zal tot resultaten leiden. Alles wat wijzelf daar aan toevoegen zal het resultaat alleen maar uitstellen of laten uitblijven, omdat wij dan onze eigen gedachtekracht in de weg zetten.
Daarom dient elke ontwrikte situatie in vol vertrouwen aan God overgelaten te worden, waarbij we weten dat Hij ze zal oplossen naar ieders tevredenheid. 
Alleen al dit te doen, namelijk iedere situatie niet zelf oplossen en ze overlaten aan de hogere kracht, is voor ons al een hele opgave! 
Wij hebben immers de neiging om over alles ons zegje te doen. 
Wij hebben de drang om iedere situatie met onze eigen gedachten te beladen. 
En alhoewel het dus heel simpel is - je moet immers gewoon niets doen en zelfs helemaal niets denken - is het voor ons uiterst moeilijk om ons daarbij neer te leggen. 
Alleen onze eigen bemoeizucht in iedere situatie staat dan ook de uitwerking van Gods oplossing in de weg.

 

Verander jezelf niet om de weg van God te bewandelen!
Werk zeker ook niet aan de fouten en tekortkomingen die je denkt te hebben!
Ieder van ons is goed zoals hij is, want God gebruikt ieder van ons
om al de anderen te leren dat ze hun gedachten moeten veranderen
over de dingen die hen dwarszitten bij hun medemensen.

Concentreer je daarentegen op het verwerven en het toepassen van de inzichten.
Daardoor gaat je gedachtekracht in werking naar God toe. 
God zal jou, naargelang je evolutie, bevrijden van alle fouten die je denkt te hebben.
Hij zal ze wegnemen voor jou ! Jij hoeft helemaal niets te doen!
Jouw gedachtekracht op God richten is goed genoeg. 
God doet de rest voor jou, want jij bent door hem geschapen,
en je geniet zijn totale bescherming, 
als je maar ophoudt met je eigen wereld te beschermen.

Foto's

photo photo photo photo