Download spirituele boeken online

  Beschik je wel over alle informatie om dit leven te begrijpen?

  Download hier uw gratis exemplaar

  Hoe moet u deze boeken lezen?

  U moet de boeken vooral lezen als een evolutie van denken! 

  We beginnen immers met enkele kleine en eenvoudige redeneringen in het boek 'ons gedachtelichaam', en gaan zo steeds dieper en dieper de werkelijkheid in. 
  We beginnen dus van nul.
  Wees dan ook niet verbaasd wanneer u in het tweede boek dingen ontdekt die tegenstrijdig zijn met wat eerst werd gezegd. Deze tegenstrijdigheden zijn gewoon een gevolg van de evolutie van ons denken, en van de durf die we hebben om steeds dieper en dieper te graven. 
  Wat op het oppervlakkige denkniveau waar is, wordt onwaar op een dieper niveau. Alles hangt er alleen maar van af hoe ver je durft te gaan in je redeneringen. 

Foto's

photo photo photo photo