Een grote golf

  Wat zijn de gevolgen van al onze daden? Kunnen wij de impact die al onze woorden en daden hebben wel goed inschatten? Het is namelijk hierop dat wij onszelf zullen beoordelen wanneer we eenmaal gestorven zijn uit dit leven, want pas dan zullen we werkelijk de volledige draagwijdte kennen van iedere daad die we gesteld hebben en van ieder woord dat we gesproken hebben.

  Maar is het dan niet mogelijk om dit nu ook al te weten? Dat is het heel zeker! Het enige wat we hoeven te doen is eens goed observeren wat er allemaal gebeurt wanneer iemand een daad heeft gesteld, of bepaalde woorden heeft uitgesproken. Door de mensen uit onze omgeving goed te observeren weten we dat we allemaal handelen en spreken vanuit onze eigen gedachtenwereld. Ieder mens op deze planeet is anders, en heeft dus ook andere prioriteiten in zijn leven. Deze prioriteiten verschillen van mens tot mens, maar ook naargelang de leeftijd die iemand heeft. Een kind heeft nu eenmaal andere prioriteiten dan zijn ouders, die nog voor hun gezin moeten zorgen. De grootouders hebben dan weer andere dingen aan hun hoofd, of nieuwe verlangens te vervullen waar ze vroeger geen tijd voor hadden. Naargelang het verloop der jaren verandert zo het gedachtenpatroon van ieder mens. Vanuit die verlangens, die zowel vanuit de persoon zelf als door zijn leeftijd bepaald worden, gaat ieder mens de confrontatie aan met zijn medemensen. Elkeen spreekt en handelt vanuit zijn eigen interessesfeer, maar de meeste mensen beseffen niet dat de anderen niet altijd dezelfde prioriteiten hebben dan zijzelf. Ze zijn enkel gefocust op wat ze zelf in het leven willen, of op de zaken die alleen hen bezighouden.

  Dit heeft tot gevolg dat deze mensen niet in staat zijn om met anderen te communiceren. Ze kunnen misschien wel een gesprek aanknopen, maar ieder gesprek zal steeds weer een strijd worden. Het is een gevecht met woorden, met de bedoeling om als overwinnaar uit de woordenstrijd te komen. Om te tonen dat hun mening de enige belangrijke is, zullen zij proberen om hun gesprekspartners te overtroeven met de grootste of spannendste gebeurtenissen uit hun leven. Vele mensen spreken, maar weinigen kunnen echt luisteren naar anderen. In de meeste gesprekken wordt immers helemaal geen moeite gedaan om de anderen te begrijpen, omdat het eigen levensdoel veel hoger wordt ingeschat dan dat van de anderen. Terwijl hun gesprekspartner aan het praten is, zijn ze zelf al aan het denken wat hun volgende repliek zal zijn. En dat is dan liefst iets uit de overtreffende trap, of iets wat veel indruk zal maken op de andere.

  Na afloop van een dergelijk gesprek zal er steeds iemand zijn die zich niet begrepen voelt. Hij zal het gevoel hebben dat zijn mening niet werd geaccepteerd en dat hij genegeerd werd door zijn gesprekspartners. En daarom zal hij zich slecht voelen. Want woorden en de manier waarop ze gezegd worden kunnen heel veel kwaad verrichten in de wereld. Niet iedereen hier op aarde hecht immers dezelfde waarde aan de woorden die hij gebruikt. 
  Voor sommigen mensen zijn woorden gewoon een manier van gezelligheid. Deze mensen vinden praten leuk omdat het hen bezighoudt, en omdat het zo een manier is om sociaal contact te onderhouden. De waarheid die in hun woorden schuilt zal voor hen dan ook van minder belang zijn, zolang ze maar iets te zeggen hebben, en ze zo ook hun behoefte aan sociale contacten kunnen onderhouden. 
  Er zijn echter ook mensen die de taal gebruiken om moedwillig anderen te bedriegen. Zij hebben de woordspelingen en het liegen tot een kunst gemaakt in hun leven, om te verkrijgen wat ze anders nooit zouden kunnen. De taal is voor hen een sterk instrument om hun doel te bereiken. Ze beliegen de anderen om zo voor zichzelf voordeel te behalen, en ze aarzelen niet om woorden te gebruiken die misleidend zijn om hun medemensen op een dwaalspoor te brengen. 
  Anderzijds zijn er ook mensen die wel veel belang hechten aan een gegeven woord. Voor hen betekent een woord zoveel als een getekend contract, en praten is voor hen dan ook een informatieoverdracht in volle eer en geweten. Dergelijke mensen hebben het moeilijk om met de twee andere categorieën te communiceren, want zij kunnen het niet snappen hoe de anderen zo nonchalant met informatie kunnen omgaan.

  Meestal echter zitten we er allemaal ergens middenin. Naargelang het ons uitkomt beschouwen we onszelf als zijnde van de eerste, de tweede of de derde groep, waarbij het eigenbelang steeds een doorslaggevende factor zal zijn.

  Ook onze daden zijn altijd weer geïnspireerd door hetzelfde eigenbelang. We hebben onszelf immers een doel gesteld in het leven nog voor we naar hier kwamen, en dat willen we dan ook bereiken en desnoods ook met hand en tand verdedigen. Dat doel heiligt bij iedereen algauw de middelen die hij zal gebruiken, en we staan er dan ook zelden bij stil wanneer we iets doen waar anderen nadeel van ondervinden. We bekijken de situatie steeds uit slechts één richting, namelijk de onze. 
  Maar ondertussen merken we helemaal niet dat we de anderen kwetsen! Misschien vechten we wel voor onze job en willen we graag carrière maken. We willen snel vooruitkomen en ook zoveel mogelijk geld verdienen. Om die reden is het dus belangrijk voor jou om bij je superieuren op een goed blaadje te staan. En ja, we zeggen dan wel al eens iets om de anderen in een slecht daglicht te plaatsen. Het leven is immers een strijd, volgens jou, en als jij het niet doet, dan doet iemand anders het wel. En dan gaat die uiteindelijk met de pluimen lopen!

  Maar heb je ooit al eens nagedacht hoe andere mensen zich voelen wanneer jij hen ten onrechte aanvalt? Wat gaat er om in de persoon die ten onrechte wordt beschuldigd, of die als minder productief en onbekwaam door jou wordt afgeschilderd? Heb je ooit al eens stilgestaan bij de onmacht en het gevoel van ongemak die jouw daden kunnen teweegbrengen? Deze beschuldigde man of vrouw gaat dan ‘s avonds naar huis en voelt zich heel slecht wanneer hij bij zijn gezin thuiskomt. Hij is knorrig en chagrijnig, en voelt zich helemaal niet zo goed. Hierdoor zullen na een tijdje ook zijn vrouw en de kinderen lastig worden, onder invloed van het slechte humeur van hun vader. Deze nemen dit op hun beurt mee naar school en naar hun eigen werkomgeving, waar dan de vrienden of de collega ‘s ook weer een slechte dag zullen beleven door het slechte humeur van hun vriend of vriendin. En dezen nemen het dan op hun beurt ook weer mee naar hun eigen gezin! 
  Zo ontstaat er uiteindelijk een grote, langgerekte golf van ongeluk en onmacht die zich over vele verschillende families zal verspreiden. Door het feit dat jij enkel aan jezelf dacht om bijvoorbeeld promotie te maken op het werk, heb je iets in gang gezet dat blijft verder golven van de ene persoon naar de andere. Een schokgolf van negatieve gevoelens, dat zijn de gevolgen van jouw daden wanneer je anderen benadeelt. Je doet niet alleen die ene persoon te kort, maar eigenlijk een gans stuk van de mensheid. Jij hebt uit eigenbelang een golf van ellende in gang gezet, die zich voortplant van de ene persoon naar de andere. Het effect mag dan misschien wel kleiner worden naarmate het verder uitdeint, maar toch zal het steeds een bezwarende factor zijn voor diegene die het ontvangt. Door vele van die kleine dingen samen te laten komen, komt iedere persoon uiteindelijk ook weer tot een grote uitbarsting van negatieve gevoelens.

  Bekijk dit fenomeen maar eens in je gezin. Op je werk bevind jij je meestal in een situatie dat je niet kan of mag reageren. Als jij je huidige job wilt behouden, dan moet je opletten wat je zegt. Maar in je gezin kunnen de leden misschien wat vrijer hun mening kwijt. Let dan eens goed op wat er gebeurt als jij eens een slechte dag hebt. Wat zijn de gevolgen wanneer je partner jouw moeilijk gedrag van dat moment heeft moeten verdragen, en over zich heen heeft laten gaan? Niet eens zo heel veel later, zal hij of zij met jou juist hetzelfde doen.

  Wanneer je dus iemand een slecht gevoel geeft, dan heb je ook daadwerkelijk iets gegeven. Je legt het pak met moeilijkheden dat op jouw schouders rustte, nu in de nek van je partner, en verzwaart aldus zijn leven. Nu zit de andere ermee opgescheept, en ben jij het kwijt. Deze persoon kan dan niet anders dan het op zijn beurt opnieuw door te geven, opdat ook hij er zou verlost van raken. Wanneer jullie dan een huwelijk met gelijke rechten hebben, dan zal het slechte gevoel heel vlug al opnieuw doorgespeeld worden aan jou. Is dit niet zo, en handel jij vanuit een machtspositie, dan zal je partner het doorgeven aan iemand uit zijn onmiddellijke omgeving of aan de kinderen, die een heel gemakkelijk slachtoffer zijn van de stress van de volwassenen. Mensen geven zo dus al de negatieve energie aan elkaar door, als een loodzwaar pak dat op hun schouders wordt gelegd. Wil je dat pak dan weer kwijt, dan moet je het opnieuw gaan doorgeven aan anderen, en zo heeft één daad uit eigenbelang uiteindelijk een vloedgolf van slechte ervaringen tot gevolg.

  Heb je de “Mexican wave” al gezien in de sportstadions? De supporters veren de een na de ander recht, met de handen in de hoogte, en gaan dan onmiddellijk weer zitten. Pas wanneer je buur is rechtgestaan, mag ook jij rechtstaan. Zo verplaatst zich een golf van omhoog verende mensen door het stadion. Op dezelfde manier gaan de invloeden van al onze handelingen de wereld rond. Of het nu goed of slecht is, we geven zonder het te beseffen de energie steeds weer aan elkaar door. Zou het niet prachtig zijn mochten we op deze manier eens beginnen met de positieve dingen aan elkaar door te geven?

  Stel je eens voor wat er allemaal gebeurt wanneer jij iemand blij maakt. Je hebt bijvoorbeeld nog ergens een spelcomputer van je kinderen staan die niet meer gebruikt wordt. In feite kan je er nog wel wat geld voor krijgen indien je hem zou verkopen, maar je weet dat het zoontje van je buurman er dolgraag een zou willen, maar het zich niet kan veroorloven. Je geeft hem dus gewoon aan dat kind. Wat een vreugde! Iemand verlangde heel erg naar iets, en hij krijgt het zomaar gratis aangeboden! Wat is dat kereltje blij! Van pure blijdschap rent hij naar zijn zus en geeft haar een dikke kus. Het zusje is nu ook in een goede stemming, en ze gaat bij haar vriendin. Samen lachen ze eens goed met de gekke kuren van haar broer. Dat vriendinnetje is ook blij, en vertelt het hele verhaal aan haar ouders. Op die manier wordt deze mensen hun dag opgevrolijkt door de uitbundigheid van het jonge volkje. Zo gaat dus ook een goede daad de wereld rond.

  Er is met dit alles maar een probleem: we moeten er met zijn allen eens een begin mee maken! Want wanneer genoeg mensen er eenmaal mee beginnen, dan zal de wereld veranderen. Dan zullen onze daden van liefde als een “Mexican wave” de wereld beginnen rondgaan. De mensen zullen het leven anders kunnen bekijken, en weer vrolijker en liefdevoller worden. Nu kunnen ze immers opnieuw vertrouwen hebben in het leven, want aangezien iedereen bereid is om te geven, kan je zonder veel moeite krijgen wat je graag zou willen, en je hoeft er nog niet eens voortdurend voor te knokken ook! Jij draagt heel veel zorg voor de anderen, en zij dragen op hun beurt weer zorg voor jou, en dat geeft iedereen een blij gevoel, want je wordt meteen ook begrepen en aanvaard in deze wereld.


   

   

 

 

 

Foto's

photo photo photo photo