Een nare ervaring

  Er zijn op ieder moment twee mogelijkheden om tegen al onze ervaringen aan te kijken.

  Wanneer er ons iets overkomt dat wij als "slecht" of "eng" ervaren, dan denken wij dat het kwade, de duivel of de slechte eigenschappen van onze medemensen daarvoor verantwoordelijk zijn.
  Deze redenering is waar voor iedereen die gelooft dat dit leven in materie belangrijk is, en die hier dus iets wil opbouwen voor zichzelf of voor zijn familie.

  Maar exact dezelfde gebeurtenis, wat die ook moge zijn, kan je ook op een andere manier bekijken!
  Wanneer je weet dat God jou vanuit een andere wereld gadeslaat, een wereld die oneindig veel beter is dan de onze; en je weet dat Hij dolgraag zou hebben dat jij weer terug bij hem aansluit, dan kan je tegen alle gebeurtenissen ook op een andere manier aankijken.
  God houdt geen seconde op met tegen je te spreken!
  Met iedere gebeurtenis of iedere ontmoeting toont God jou dat je best de beslissing neemt om aan deze wereld geen waarde meer te hechten, en om zo snel mogelijk naar de Zijne terug te keren.
  Met iedere nare gebeurtenis praat God tegen jou, en zegt heel vriendelijk:
  "Wees niet bedroefd om hetgeen je is overkomen, want je hecht nu waarde aan een verkeerde wereld, waar geen liefde in te vinden is, en waar de dood hoogtij viert! Kom alstublieft terug naar Mij, dan zal ik voor jou zorgen in mijn wereld van oneindige liefde, en dan zal er nooit nog een nare gebeurtenis jou overvallen."

  Iedere gebeurtenis is dus een wegwijzer naar de wereld van God, omdat ze ons aantoont dat onze aardse wereld niet vanuit liefde te begrijpen valt.

  Wanneer je dan voor die wereld kiest, dan zal je nog een tijdje hier op aarde rondlopen, maar dan zullen al jouw medemensen geen concurrenten meer zijn, maar niets anders dan vriendelijke broeders die jou komen tonen welke materiële gedachten jij nog allemaal moet achterlaten om de echte wereld van het goddelijke bewustzijn weer te kunnen ervaren. 
  De dingen die je vroeger als "fouten" bij je medemensen zag, worden nu een aanwijzing voor jou, om precies aan deze dingen geen waarde meer te hechten, zodat jij je kan vrijmaken van deze zelfgemaakte zondige wereld, en je opnieuw de juiste keuze voor de liefde kan maken. 
  Het is uit jouw bewustzijn dat het begrip "fouten" moet verdwijnen, wil je weer innerlijk gezond worden!
  Steelt iemand je portefeuille, dan kan je kwaad, ontzet, of vernederd zijn. Of je kan ook dankbaar zijn dat jouw broeder je de weg kwam tonen om je niet meer zo stevig aan materieel bezit te hechten.

  Welke manier je kiest om de dingen te bekijken, bepaalt voor jou de wereld die je straks zal aanschouwen.
  Voor wie deze redenering aanvaard heeft, bestaan er dan ook geen slechte gebeurtenissen meer, omdat aan deze wereld geen waarde wordt gehecht, en een nare ervaring herkend wordt als de woorden van God die ons de weg naar huis terugwijst.

  Weet ook dat de nare ervaringen zich niet echt zullen blijven opstapelen, maar voor iedere fout in je denken zullen er steeds nieuwe ervaringen komen, totdat je de fout hebt herkend en ze samen met God hebt gecorrigeerd. 
  Daarna wordt de ervaring aan jou niet meer voorgelegd.


   

   

 

 

 

Foto's

photo photo photo photo