Einde van illusie

  Wij streven ernaar om zondaars te mijden, 
  en hen buiten te sluiten uit de maatschappij. 
  Wij willen hen veroordelen!

  Heeft Jezus dan ongelijk, als hij zegt:
  ’Wij zijn allen gelijk, en een kind van God!’ 
  Of is er iets wat wij nog niet weten?

   

  13b  En hij nam hem mee, hij trok zich terug, en sprak tot hem drie woorden. 
  Toen Thomas echter terugkwam bij zijn metgezellen, vroegen zij hem: Wat heeft Jezus tegen je gezegd? 
  Thomas zei tot hen: Als ik tegen jullie één van de woorden zeg die hij tegen mij gezegd heeft, zullen jullie stenen nemen en naar me gooien en vuur zal uit de stenen komen en jullie verbranden.

  93  Geef niet wat heilig is aan de honden, opdat ze het niet op de mesthoop werpen. Gooi geen parels voor de zwijnen opdat zij ze niet [vertrappen].

  62  Jezus zei: Ik spreek over mijn geheimen tegen hen die mijn geheimen waardig zijn. Wat jullie rechterzijde doet, laat jullie linkerzijde niet beseffen wat het is.

    

  Het moet iets heel eigenaardigs geweest zijn, wat Jezus in drie simpele woorden aan Thomas te vertellen had. 
  Meer nog, het moet iets heel ‘ergs’ geweest zijn; iets wereldschokkends zelfs!
  Want toen hij terugkwam van bij Jezus, was Thomas niet bij machte om het ook maar tegen één van de anderen te zeggen. Hij was er zo ondersteboven van, dat hij het zelfs niet durfde uit te spreken. 
  Maar toch mocht ‘hij alleen’ het weten! Alleen Thomas mocht het grote geheim van Jezus kennen. Jezus Christus moet dus iets gezegd hebben waar Thomas klaar voor was, en de anderen nog niet. Het moet iets geweest zijn dat de anderen nog niet konden begrijpen, en dat hen, als ze het wisten, in grote verwarring zou brengen.

  Maar wat kunnen die drie woorden nu geweest zijn?
  Waarom in 's hemelsnaam mochten de anderen deze boodschap of dit inzicht niet kennen? Is er dan iets op deze wereld dat kan gezegd worden met zo weinig woorden, dat zoveel commotie kan veroorzaken?

  Zou het misschien iets geweest zijn in de trant van‘de wereld zal vergaan’, wat Jezus tegen Thomas heeft gezegd?
  Maar neen toch, zeker! Dat de wereld zal vergaan, dat weten we toch allemaal al lang! Dat is toch geen wereldschokkend nieuws meer! Er zijn er al zoveel die dat gezegd hebben, en hier en nu, zelfs in onze tijd, wordt het nog steeds heel luid verkondigd door iedereen die op een of andere manier het geestelijke pad begint te gaan. Daarmee zou Jezus toch niets nieuws hebben verteld, want iedereen wordt met deze informatie dagelijks om de oren geslingerd.

  Maar wat kan het dan wel zijn?
  Drie kleine woordjes....

  Als we de tekst eens nader onderzoeken, dan zien we dat Thomas in zijn antwoord aan de anderen, al een deel van het raadsel heeft opgelost. Hij geeft met zijn antwoord een stille hint aan zijn mede-apostelen, want hij zegt: ‘Als ik één van de woorden zeg, zullen jullie stenen nemen en naar me gooien, en vuur zal uit de stenen komen, en jullie verbranden.’
  ’Jullie zullen stenen naar me gooien...’
  In de tijd van Jezus was het de gewoonte om zware zondaars en overspelige vrouwen te bestraffen door de dood met steniging. Iedereen die niet binnen de normen van het fatsoen bleef, werd als een zware zondaar bezien, en werd met stenen door de anderen dood gekegeld. Dat was dé manier om een zondaar te straffen. 
  Thomas zou dus als een groot zondaar worden beschouwd als hij die woorden nog maar zou durven uitspreken.
  Maar Thomas gaat verder en zegt: ‘Er zal vuur uit die stenen komen, en het zal jullie verbranden.’
  De stenen zullen zich dus uiteindelijk keren tegen diegene die ze gooit! 
  Wat Thomas te horen heeft gekregen van Jezus, moet in de ogen van de wereld een heel zware zonde zijn geweest! Het moet zo erg zijn geweest, dat het in die tijd de doodstraf door steniging waard was. Maar tegelijk moet het een heel grote waarheid hebben bevat, want het moet zo ‘waar’ zijn geweest, dat diegenen die de stenen zouden gooien, in de grootste twijfel zouden komen te staan over hun eigen daden en motieven, en door de veroordeling van de zondaar zelf gekwetst zouden worden. Wie de stenen naar Thomas zou gooien omdat hij dergelijke woorden durfde te verkondigen, zou geconfronteerd worden met een waarheid die sterker is dan de waarheid die in deze wereld gangbaar is.

  Jezus Christus sprak tot hem drie woorden...
  Drie kleine, onbenullige woorden...

  ‘Zonde bestaat niet!’

  ‘Zonde bestaat niet!’

  Inderdaad! Deze drie woorden bevatten al het wereldschokkende nieuws dat Jezus aan Thomas te vertellen had! Het ganse geheim van de wereld van God ligt in deze drie woorden verscholen.
  Dat de wereld zal vergaan, dat kunnen we allemaal wel verwachten, dat verhaaltje kennen we intussen al. 
  Maar dat er geen zonde zou bestaan...!

  Indien iemand in die tijd deze woorden had durven uitspreken, dan zou hij zeker en vast op totaal ongeloof en onbegrip onthaald worden. Gans de maatschappij en het geloof in God was immers opgebouwd rond het geloof in ‘zonde’, en de strijd van het ‘goede’ tegen het ‘kwade’. Het ganse geloof in God bestond eruit om het kwade te bestrijden, en om zelf zoveel mogelijk voor het goede te kiezen. 
  Dit was echter werkelijk wereldschokkend nieuws wat Jezus hier vertelde! Stel je maar eens voor wat voor een reactie dit zou teweeggebracht hebben als een invloedrijke man als Jezus, die rechtstreeks van God kwam nota bene, deze woorden luidop zou verkondigd hebben!
  Waar moesten de godgeleerden dan met hun eigen rang en positie naartoe? Ze hadden geen enkele manier meer om nog iets af te dwingen van de mensen, wanneer dit eenmaal bekend zou raken. Wat moesten de koningen en de rijken nog doen, als ze hun onderdanen niet meer konden straffen? Hoe konden ze dan hun macht nog behouden? De structuren van elke maatschappij, ja zelfs van gans de wereld, zouden op dat ogenblik als kaartenhuisjes in elkaar vallen! Je werd voor minder gestenigd in die tijd! 
  En Jezus was een man van God, en juist die Jezus, die de waarheid over God kwam vertellen, zei: ‘Zonde bestaat niet.’ Al de wetten en de geboden van deze aarde zinken als een baksteen naar de bodem van de oceaan nu. Niets van alles wat de mens heeft opgebouwd op deze planeet blijft er nog overeind! 
  Het heeft immers duizenden jaren gekost om het leven in een deftige samenleving te persen. Het heeft honderdduizend jaren van evolutie en revolutie gekost om een betere wereld op te bouwen! En dan zegt Jezus simpelweg: ‘Zonde bestaat niet!’
  Indien iedereen hiervan op de hoogte zou zijn, zou er geen enkele basis meer overblijven om ooit nog een ordelijke maatschappij op deze aardbol op te bouwen. Want wat moet je doen als zonde niet meer bestaat? Hoe moeten we ons dan organiseren? En bovendien, het kwam van de hoogste autoriteit zelf! Het kwam van Jezus, de zoon van God!
  En inderdaad, indien de toenmalige maatschappij deze uitspraak van Jezus zou vernomen hebben, dan zou ze hem onmiddellijk gestenigd hebben. Dan zou hij vóór de beëindiging van zijn taak dit leven verlaten hebben. 
  Maar degenen die daar staan, met de stenen in hun handen, zouden diep in hun hart weten dat ze door het stenigen, en door de daarbij horende veroordeling van de andere, een grote vergissing begaan. Ze worden zwart op wit geconfronteerd met de echte waarheid nu! Jezus is een man van God en hij kent de waarheid. En Jezus zegt: ‘Zonde bestaat niet.’ 
  Wat een dilemma! Je mag niemand doden zegt God, maar ja, het is toch maar een zondaar! En zonde moet bestraft worden, of niet soms! Maar Jezus komt van God, is Jezus dan ook een zondaar? Moeten we dan God zelf doden? 
  Gans het geloof in een valse god, in een god die niet compleet is en niet onvoorwaardelijk zijn liefde geeft, valt in één seconde tijd aan duigen. Alles wat de mens voor waar hield wordt met drie kleine woordjes van tafel geveegd! Want als je iemand veroordeelt, dan ‘zondig’ je ook tegen de wetten van God! Dan pas je ook de liefde niet toe!

  Ja, de geboden van God waren een heel slim plan! Het was een verborgen signaal voor de echte zoeker, want als je al de geboden tegelijk wilt toepassen, dan lukt dat niet in deze wereld. Je kan niet én de geboden behouden, én de wereld! 
  Wie echt naar de waarheid zoekt moet vroeg of laat tot de vaststelling komen dat al de geboden samen niet te realiseren zijn in deze wereld. Dat is de stille hint die verborgen zit achter al die wetten en geboden die God ons oplegt. 
  Het lukt toch nooit! 
  En als het dan niet lukt, dan blijft er niets anders meer over dan te zeggen: ‘Ik weet het allemaal niet meer, ik geef het op.’ En precies deze woorden, deze instelling van je gedachtekracht heeft God nodig om jou zijn wereld te tonen, en om je weer terug naar huis te brengen.
  Met die wetenschap in het achterhoofd zouden de stenen zich dan ook effectief gaan keren tegen degenen die willen stenigen, want zij weten dat zij nu zelf aan het ‘zondigen’ zijn, en dat zij dus zelf de stenen op hun hoofd verdienen; terwijl zij dat juist doen om een andere zondaar te veroordelen en zijn rechtmatige straf op te leggen. De ene zondaar straft dus de andere! De geestelijke verwarring en de twijfel in hun hoofd zou zo groot zijn, dat de stenen werkelijk zouden gaan branden in hun handen. 
  ’Moet ik nu gooien, of moet ik niet gooien?’ 
  ’Als ik niet gooi dan laat ik de zondaar begaan, en als ik wel gooi dan word ik naar mijn eigen opvattingen zelf God onwaardig!’ Wat een dilemma! Wie heeft er dan gelijk? Jezus is toch een man van God! En hij zegt dat zonde niet bestaat! ‘Maar waarom sta ik hier dan met stenen in mijn hand? Wat moeten we dan doen met onze eigen opvattingen over de straf voor al de zondaars en zij die goddeloos leven…?’

  Kijk het maar eens nauwkeurig na. Hou je ogen maar eens goed open in de wereld! Gans ons bestaan op aarde is opgebouwd rond ‘zonde’ en ‘schuld’!
  Daar gaat het hier allemaal om! Dat is de volledige essentie van het leven op aarde: beter proberen te zijn dan de anderen, en als het enigszins kan je eigen goeie eigenschappen in de verf zetten om je medemens in een mindere positie te krijgen. Dat is de wet waar gans deze wereld om draait. 
  Ho ja, je kan heel makkelijk zeggen dat je niet beter wilt zijn, dat je het aan iedereen wel gunt, maar je bent ondertussen toch wel stilletjes tevreden met je goede positie en met je mooie leventje in rijkdom en materiële welstand. En al die arme sukkelaars... ‘Ach ja, wat kan ik daar aan doen? Ik kan in mijn eentje toch de wereld niet veranderen!’ 
  Maar je liegt gewoon jezelf wat voor. Je voelt je juist goed omdat je het beter hebt dan al de anderen. Het is juist de vergelijking met de anderen die jou dat goede gevoel bezorgt! Dat is de enige reden waarom je hier zo blij en vrolijk rondloopt! 
  In vergelijking met al die zondaars en de zovele zwervers die alles nog moeten leren, ben jij al heel wat verder geëvolueerd, en heb je al heel wat meer inzicht en verstand in deze wereld gekregen. Daardoor ben je in staat om de wetten van deze maatschappij beter toe te passen, of om jezelf er makkelijker bij aan te passen. Maar neem eens de vergelijking met de anderen weg, of neem eens gewoon al de arme sukkelaars uit je omgeving weg, en stel in de plaats alleen maar rijkere mensen om je heen dan jijzelf! Je zou je opnieuw diep ellendig voelen dan! Je zou niet weten waar eerst te kruipen van pijn en verdriet. Want je staat hier immers hoe dan ook volledig alleen in deze wereld! En alleen door je een beetje te vergelijken met de anderen ben je in staat om je op sommige momenten wat beter te voelen dan zij! 
  Ook al heb je vijfhonderd kastelen in je bezit, als al de anderen er vijfhonderd en een hebben, zal je bang en angstig zijn vanwege het tekort en de onrechtvaardigheid die je in de wereld waarneemt. Het enige waar we onze rijkdom aan afmeten is het feit of we al dan niet meer hebben dan de ander. En ondertussen vergeten we gewoon dat we allang genoeg hebben, en dat aan al onze wensen allang is voldaan.
  Maar wie dan gewoon ‘is zoals hij is’, maar ondertussen niet goed genoeg bevonden wordt voor de samenleving, wel, die wordt veroordeeld en gestenigd, en moet verdwijnen uit de maatschappij.

  Maar hoe kan de man zijn overspelige vrouw nog in toom houden, als zonde niet meer bestaat?
  Hoe kan de maatschappij nog functioneren als diefstal, moord en verkrachting geen zonde meer zijn?
  Hoe kan de mens nog leven, als hij niet meer kan roddelen over de grote en kleine fouten van de anderen?
  Waarom is de dagelijkse realiteit dan juist het tegendeel van wat Jezus hier zegt?

   

  93  Geef niet wat heilig is aan de honden, opdat ze het niet op de mesthoop werpen. Gooi geen parels voor de zwijnen opdat zij ze niet [vertrappen].

  62  Jezus zei: Ik spreek over mijn geheimen tegen hen die mijn geheimen waardig zijn.

  Jezus wist heel goed welke gevolgen zijn woorden konden hebben indien zij gehoord zouden worden door mensen die alleen aan zichzelf denken! 
  Daarom was het dan ook dat hij zei: ‘Ik vertel mijn geheimen alleen aan hen die ze waardig zijn om te dragen.’ Want al de anderen zouden toch alleen maar deze woorden in de wereldse context gaan beoordelen, en zouden zichzelf daardoor een vrijgeleide bezorgen om met deze wereld hun zin te doen. Zij zouden dan denken dat effectief alles is toegestaan, en zouden daarbij zichzelf en de anderen heel grote schade toebrengen. Maar de woorden hebben een veel diepere betekenis dan de oppervlakkige redeneringen die wij hier maken, en kunnen niet begrepen worden tenzij het ganse denksysteem dat erbij hoort begrepen en aanvaard wordt. De woorden verwijzen direct naar de wereld van God, waar zonde inderdaad niet bestaat. Zonde is immers een keuze van het bewustzijn, en door te geloven in zonde of geen zonde, krijg je de daarbij horende wereld aan je voorgeschoteld. Zonde bestaat niet, als je daar voor kiest. Maar kies je er wel voor, dan moet je ook de gevolgen van je keuze ondergaan.
  Iedereen die dus enkel en alleen deze woorden zou citeren, en niet de totale boodschap die erachter zit begrepen heeft, zou de woorden gemakkelijk kunnen misbruiken in zijn eigen tijdelijke voordeel! De woorden hebben alleen betekenis voor iemand die de weg naar God gaat, omdat hij ze niet zal misbruiken, en hij er constant over waakt om de anderen geen nadeel te bezorgen. De zonden die hij de anderen vergeeft, zal hij zeker ook zelf niet meer begaan. 
  Maar wie deze beslissing nog niet genomen heeft, en dus alleen maar aan wereldse welstand denkt, kan de woorden eenzijdig interpreteren, en ze voor zijn egoïstische doel gebruiken, ten nadele van al de anderen.
  Geef dus niet wat heilig is aan degenen die het nog niet willen of kunnen verstaan, want ze zouden het toch alleen maar misbruiken, en enkel aan hun eigen voordeel denken. En dit terwijl het juist de bedoeling van deze woorden is dat je werkt aan de verlossing en de gelijkheid van iedereen.

  Wanneer iemand dan tegen je zegt: ‘Ik doe toch maar lekker mijn zin omdat het volgens die persoon of dat boek wel degelijk mag, en omdat er duidelijk staat dat zonde niet bestaat,’ wel, die heeft slechts één enkel zinnetje begrepen uit een ellenlange redenering, maar is voor de rest totaal onwetend over de essentie van de boodschap die men probeert over te dragen. 
  Zonde bestaat wel degelijk in onze droomwereld, en je zal dan ook aan zonde niet ontsnappen door zo kortzichtig te denken! Maar zonde bestaat helemaal niet meer als je besloten hebt om naar God te gaan, en je dus tot het diepe inzicht bent gekomen dat een wereld opbouwen voor jezelf totaal zinloos en nutteloos is. Iemand die dit aanvaardt, zal er alles aan doen om de anderen niet te kwetsen, en kan dus de woorden niet meer misbruiken of ze in zijn eigen voordeel interpreteren.


   


   

   

 

 

 

Foto's

photo photo photo photo