Engelen en duivels

  Per definitie zijn de engelen afkomstig uit de hemel, en de duivels uit de hel. Dat is de manier hoe wij erover denken, maar zo simpel zit het niet in elkaar. De hemel is het geluk voor de goeden onder ons, en de hel is de eeuwige pijn voor zij die de regels van dit leven niet zo nauw hebben genomen. Maar denk jij nu echt dat god daar ergens een geijkte weegschaal heeft staan om na je dood je goede daden op het ene, en je slechte daden op het andere schaaltje te leggen? En denk je dan ook echt dat jij wel bij de goeden zal horen, door allerlei achterpoortjes te zoeken om al die regels naar jouw hand te zetten? Slaat de weegschaal door op je goede daden, dan mag je de hemel in, maar helt ze over naar je slechte daden, dan ben je voor altijd verdoemd in het eeuwige hellevuur. Denk je echt dat het zo in elkaar zit?

  Welneen, we weten nu toch wel al beter dan dat. Allereerst zijn we er al van op de hoogte dat het goddelijke zich niet met onze daden bemoeit, gewoon omdat we ons van hem hebben afgescheiden. Hij zal ze dus na ons leven ook niet beoordelen, want dat zullen we uiteindelijk zelf wel doen, vanuit onze eigen drang naar het eeuwige geluk. Ten tweede weten we dat we zelf van goddelijke oorsprong zijn, in een vertraagde vorm, en daardoor krijgen we via onze gedachtenkracht dus steeds wat we willen. Vervolgens is het ons ook nog bekend dat er geen blijvende situaties bestaan voor ons gedachtenlichaam na onze dood! Tenzij we dan ook de definitieve keuze voor het goddelijke maken, zal onze toestand dus steeds veranderen door de invloed van onze eigen gedachtenkracht en door de wetten van de reïncarnatie. Hebben jouw gedachten voor jezelf een hel geschapen tijdens dit leven, dan zal je daar ook effectief in terechtkomen na je dood, en je zou dan kunnen zeggen dat de hel werkelijk bestaat. Dat is inderdaad zo, maar ze bestaat echter alleen voor diegene die ze zelf gemaakt heeft in zijn gedachten. Als jij beslist om hierover je gedachten te veranderen, dan bestaat ze opeens voor jou niet meer. Wat je negeert, en waar je dus niet meer naar kijkt, dat heeft geen enkele bestaansgrond meer voor jou. Terwijl het voor andere personen, die er wel nog waarde aan hechten, dan echter nog steeds wel bestaat. Want of iets wel of niet werkelijkheid is, hangt enkel en alleen af van onze eigen gedachten, en al de daarmee gepaard gaande gevoelens.

  Voor het goddelijke bijvoorbeeld, bestaat de hel niet, want dat zou uiteindelijk betekenen dat God een tegenstander heeft, en hem dus moet bekampen! Daarom bestaat er voor God niets anders dan de goddelijke gedachte, want zo blijft hij almachtig, en kan hij ook steeds zijn eeuwige en onvoorwaardelijke liefde behouden. Als hij de hel, of zelfs nog maar de mens met al zijn twijfels, een zekere bestaansgrond zou geven, dan zou hij ze ook moeten bekampen of bestraffen, en op dat ogenblik zou hij geen totale liefde meer kunnen zijn, en dus zijn eigen aard ontkennen.

  We weten ondertussen dat we heel langzaam kunnen evolueren. We kunnen vanuit een positie van volledige angst (de hel) stilletjes groeien naar volledige liefde (de hemel), en tussen deze twee uitersten in, draait het volledige rad van reïncarnatie. Dat rad stopt alleen wanneer jij volledige liefde bent geworden, en aan alle voorwaarden van het goddelijk bestaan voldoet. Pas dan kom je opnieuw in de echte hemel terecht! Tussen deze twee uitersten, de hemel en de hel, gaan op dit moment onze gedachtenlichamen hun weg.

  Wanneer ons gedachtenlichaam niet meer aan het aardse leven vastzit, dan gaat het over naar een andere dimensie, namelijk de dimensie van energie. Zijn aandacht komt dan vrij van het materielichaam waar het gedurende vele tientallen jaren in geleefd heeft, en het kan op dat ogenblik weer volledig op zichzelf bestaan. Zo worden wij, naargelang de graad van evolutie van ons gedachtenlichaam, na ieder leven opnieuw een engeltje of een duiveltje.

  Je zou deze twee benamingen in feite kunnen samenvoegen, want de beide bestaansvormen zijn gewoon gedachtenlichamen die vrij zijn gekomen van een materielichaam. Het een is al wat meer geëvolueerd dan het ander, dat wel, maar uiteindelijk krijgen we in het hiernamaals allemaal onze functie toegewezen op ons eigen denkniveau, en is dus ook een duivel, net als een engel, nog steeds in evolutie naar het goddelijke toe. Wanneer u een beetje op zoek gaat, dan kan u hierover gerust boeken vinden die getuigen over hoe het er aan toegaat in het hiernamaals, wanneer wij eenmaal dit leven verlaten hebben. Het zal u zeker en vast een beter beeld geven hoe dit alles nu juist in zijn werk gaat, en u zal merken dat het steeds onze gedachten hier op aarde zijn, die ons leven na de dood zullen beïnvloeden.

  Beiden, zowel de duiveltjes als de engelen, worden dus mogelijkerwijs na ieder leven een gids voor andere mensen. Als gids krijg je de belangrijke taak toegewezen om de wensen van je beschermeling zo goed mogelijk te volbrengen. De ene doet dat op wat wij het duivelse niveau noemen, terwijl de andere het doet op een al wat hoger geestelijk niveau dat reeds meer liefde toelaat. Maar engel of duivel, de term is enkel door ons uitgevonden, want voor God bestaat hij gewoonweg niet. Geen van de twee heeft immers al het niveau van een God bereikt. Het ene is misschien al bijna zover geëvolueerd, terwijl het andere er nog heel ver af lijkt. Maar dat is helemaal geen wet! Want de grootste duivel kan in een enkele seconde het nodige inzicht verwerven en op staande voet goddelijk worden. Dat is zeker mogelijk! Anderzijds kan de beste engel zich zolang aan een bepaald gebrek dat hij nog te overwinnen heeft vastklampen, dat het uiteindelijk nog lichtjaren duurt vooraleer hij de volledige stap naar het goddelijke durft te zetten. Er bestaat dus geen enkele volgorde in het “engel” of “duivel” zijn. De een kan de ander op elk moment inhalen, en elkeen kan op ieder moment beslissen om onmiddellijk terug God te worden. Daar staat geen vast schema of tijdsverloop op, en enkel en alleen uw gedachten zijn hiervoor de bepalende factor.

  God ziet alleen maar goddelijke dingen, omdat hij daar met zijn gedachten heel uitdrukkelijk voor kiest. Wij daarentegen zien een hele resem van tegenstellingen en rangorden van geluk, en wij menen dat de ene veel meer waard is dan de ander, en dus nog “engel” of “duivel” moet zijn. Dat komt omdat wij voor een mindere waarheid hebben gekozen, terwijl wij echter evengoed van de eerste keer aan de hoogste waarheid hadden kunnen deelnemen.

  Maar goed, wij zitten nu eenmaal op dit moment vast in dit leven, en de hel bestaat dan ook voor ons, zolang wij willen dat ze bestaat. 
  Wijzelf bevinden ons momenteel ergens op het niveau tussen hemel en hel. We hebben al een eind in het rad van reïncarnatie meegedraaid, en we zijn ondertussen al een eind opgeklommen, maar er is zeker en vast ook nog een hele weg te gaan, vooraleer het einddoel in zicht komt.

  Het is heel duidelijk vast te stellen dat er op deze wereld ook heel vele “lagere” gedachtenlichamen aanwezig zijn, die nog niet op de hoogte zijn van betere manieren om het geluk te vinden, en die daardoor aanbidders van de duivel zijn. Voor deze mensen bestaat de duivel dus wel, en zij kunnen dan ook gebruik maken van zijn diensten. Door hun gedachtenkracht en de bijhorende ceremonieën zetten deze mensen de “lagere” gedachtenlichamen aan het werk. Het zijn de gedachtenlichamen die nog maar pas uit materie zijn geëvolueerd en die de wereld bekijken vanuit het beperkte standpunt van “doden om te overleven”, die ervoor zullen zorgen dat de wensen van de duivelaanbidders verwezenlijkt worden. Want ook deze duivels zijn ooit een deel van God geweest, en zij moeten dus ook hun zin krijgen. Omdat zij in staat zijn om de mensen met “lagere” gedachten te helpen, zijn ook zij nodig als gidsen in het universum. Gedachtenlichamen die immers al meer geëvolueerd zijn naar liefde toe, kunnen deze sombere taken vanwege hun gewetenswroeging niet vervullen, en daarom moeten de lagere entiteiten dan maar deze taak op zich nemen. Mensen kunnen dus inderdaad mekaar de duivel aandoen, want ze zetten dan gewoonweg de lagere gedachtenlichamen rondom ons aan het werk.

  Door het werk van “gids” op jou te nemen, leer je heel veel bij over de werking van de gedachtenkracht, en de complexe bokkensprongen die onze gedachten kunnen maken. Je moet dan immers kunnen uitmaken wat die persoon die jij begeleidt echt wil, en dat is niet zo gemakkelijk als je weet dat onze gedachten wel honderd keer per dag van mening kunnen veranderen.

  Een mens heeft dus meerdere gidsen die hem zijn toegewezen, en via de gedachten en de gevoelens die je hebt, kan je dus kiezen welke gidsen er op dat ogenblik voor jou aan het werk moeten. Daarom zijn er ook steeds hogere gedachtenlichamen bij de mens aanwezig, zodat ook zijn “betere” gedachten van liefde kunnen verwezenlijkt worden. Dit is niet alleen zo voor het menselijk ras, maar geldt tevens voor elk levend wezen in het universum. De hogere gedachtenlichamen rondom jou zullen je gedachten van liefde en vrede uitvoeren en ze rondstrooien over het aardoppervlak. Je weet immers nog dat iedere gedachte en iedere wens vervuld wordt, op voorwaarde dat ze duidelijk en zonder enige twijfel wordt uitgezonden. Wel, naargelang de aard van je wens, zijn het dan ook je hogere of lagere gidsen die je zullen leiden naar wat jij voor jezelf hebt gewild. Je zet dus ofwel een engeltje ofwel een duiveltje aan het werk. 
  En denk eraan, ook na je dood kan jij een tijdlang de functie van gids vervullen op het denkniveau dat je op dat moment al hebt bereikt, vooraleer je dan opnieuw gaat incarneren in een leven.

   

  Wij zijn allemaal in staat om te leren communiceren met onze gidsen. Daartoe zijn bijvoorbeeld waarzeggerij met kaarten of een pendel heel geschikte methodes. Het is echter niet toegestaan om aan je gidsen zomaar alles te vragen. Ten eerste moet je al heel goed opletten welke gids je te pakken krijgt, op het moment dat je contact legt. Het kan een hogere gids zijn, die het goed met je meent, maar het kan ook een lagere zijn, die op dat moment door jou is uitgekozen. Dewelke het is, hangt enkel en alleen af van jouw eigen ingesteldheid en je gevoelens op het moment dat je wil communiceren. Het is niet genoeg om heel eventjes blij te zijn, om een goede gids aan te trekken, want er kan in je algemene gevoelsgesteltenis een heel diepe onderliggende ontevredenheid zitten, waarvan jij niet op de hoogte bent op dat moment. En dus is het soms wel gevaarlijk om zomaar lukraak zonder voorbereiding deze dingen te gaan doen.

  Vergeet niet dat je onderliggende gedachten de belangrijkste gedachten zijn die je leven vorm geven. Ben je in het algemeen slecht gezind, en kwaad of bang, dan zal je veel kans hebben om een antwoord te krijgen van je lagere gidsen. Voel jij je echter meestal goed, ben je blij en vrolijk, en heb je vertrouwen, dan zullen je hogere gidsen je graag van antwoord dienen. Wie dus veel negatieve dingen heeft meegemaakt, en daar erg onder lijdt, doet dit alles dus beter niet zelf, omdat je zo veel kans hebt dat je verkeerd geleid zal worden. Voor deze mensen is het eerst nodig om een grondig inzicht te verkrijgen in het ganse werkingsproces van het universum, om zo stilaan hun onderliggende gedachten te kunnen veranderen en ze naar het positieve om te buigen.

  Je gidsen kunnen zeker en vast ook niet al je vragen beantwoorden. Zij kunnen en mogen bijvoorbeeld heel weinig zeggen over het leven hierna. Dat kan ook niet, omdat het leven hierna voor iedereen anders zal zijn, en het er op dit moment voor jou misschien zo uitziet, maar het zal weer helemaal anders zijn van zodra jij ook maar iets in je gedachten veranderd hebt. Iets zeggen over het leven hierna zou dus je gedachten vastleggen op datgene wat aan jou verkondigd was, en zou daardoor je evolutie blokkeren. 
  Je gidsen weten echter ook niet alles, want zij kunnen je enkel de informatie doorgeven tot op het niveau waarop zij zelf al zijn geëvolueerd. Al de rest dienen ook zij nog te leren!

  Als jij er echter in slaagt om heel snel te evolueren, dan zal je vast en zeker steeds hogere gedachtenlichamen om jou heen verzameld krijgen, die dan jouw niveau wel aankunnen. Je gedachten hebben daar om gevraagd, en zo zal het voor jou dan ook geschieden. 
  Op het gebied van je nabije toekomst kunnen je gidsen je echter wel al het een en het ander vertellen, omdat jij die nu op dit moment al aan het maken bent door de gedachten die je er op dit moment op na houdt. Voor je heel nabije toekomst kunnen zij je zeker kleine raadgevingen en tips meegeven, maar vergeet niet dat zij nooit tegen de wil van iemand anders kunnen ingaan. Wanneer jij dus dingen vraagt die tegen de wil van iemand anders indruisen, dan kunnen of mogen zij je daar geen antwoord op geven. Dat is dan ook de reden waarom het zo verwarrend is om met hen te communiceren. Je weet nooit wanneer zij door iemand anders gedachte geblokkeerd zijn in het zeggen van de waarheid. Niettemin kan het leerrijk zijn om met je gidsen leren te communiceren, want in bepaalde situaties kunnen ze voor jou een extra duwtje in de rug betekenen. Gedurende je leven zijn zij aan jou toegewezen, en het zou dus gek zijn om nooit naar hun aanwijzingen te luisteren.

  Ga echter je  leven niet volledig afhankelijk maken van hen, want dan draai je de situatie om. Zij zijn er alleen om jou te helpen verwezenlijken wat jij voor jezelf gekozen hebt. Denk dus niet dat door de communicatie met je gidsen hier op aarde voor jou alles vanzelf zal beginnen te gaan, want jij moet het nog steeds doen, en zij zijn er alleen om jou daarin te begeleiden. Op het moment dat jij geen keuzes meer maakt, of geen daden meer verricht die duidelijk aangeven waar je naartoe wilt, dan worden zij werkloos, en kunnen ze dus ook niets voor jou ondernemen.

  Je gidsen zijn bij jou voor het uitvoeren van je wensen, waarbij ze rekening houden met al je onderliggende gedachten. Het is voor jou onmogelijk om deze diepere gedachten voor hen te verbergen, want in het hiernamaals gelden nu eenmaal andere wetten van communicatie dan hier op aarde. Onze gidsen hebben vanuit hun positie immers toegang tot de gedachten van iedereen op deze wereld. En op die manier gaan ze dan ook voor jou op zoek om aan je wensen te voldoen en je samen te brengen met de mensen die momenteel in hun bezit hebben wat jij verlangt. Dat is de taak van onze gidsen. Of het nu duivels of engelen zijn, of iets ertussenin, zij doen steeds wat wij hen vragen via onze gedachtenkracht en onze daden, maar zij kunnen ons leven niet zelf besturen of daar op eigen houtje beslissingen over nemen.

  Uiteindelijk is dit alles heel gevaarlijke informatie voor mensen die enkel en alleen op hun eigen voordeel uitzijn, want de mens is nu eenmaal van die aard dat hij uit de informatie die hij krijgt, steeds de dingen uithaalt die op dit moment in zijn voordeel spelen. Al de bijhorende en omringende informatie erkent hij dan niet meer, en zal hij dan ook volledig gaan negeren. 
  Natuurlijk leef je zo alleen maar verder met een leugen, en misschien kan dit tijdelijk een oplossing voor je probleem zijn, maar je zal niet beseffen dat je ondertussen een heleboel problemen opnieuw hebt bijgemaakt. Je kan de wetten tijdelijk naar je hand zetten, en daardoor voor heel wat leed en verdriet zorgen in je omgeving, dat is zeker. Maar vergeet niet dat de wereld die je nu voor de anderen uitkiest, ook ooit eens jouw wereld zal worden. 
  Over meerdere levens bekeken worden deze mensen zeker en vast op hun fouten gewezen en “gestraft”, door het ook allemaal zelf te moeten meemaken wat ze de anderen hebben aangedaan. Maar op de korte termijn bekeken, zullen zij ondertussen vele wereldbewoners heel wat erge dingen hebben aangedaan. 
  Het mes snijdt echter steeds langs twee kanten: ook zij die door hun woorden, daden of uiterlijk vertoon ervoor gezorgd hebben dat deze mensen die zich slecht voelen, geen andere uitweg meer zagen dan tot deze daden over te gaan, hebben fouten gemaakt, en zullen daar dan ook de gevolgen van dragen in verdere levens.

  De enige oplossing hiervoor is dat iedereen zich eens gaat tevreden stellen met veel minder, en dat we allemaal wat behulpzamer worden voor elkaar. Dit is echter alleen maar mogelijk als we allemaal meer inzicht verkrijgen in de processen van het leven over de dood heen. Op die manier zal iedereen zich een beetje gesteund voelen, en zal niemand nog reden hebben om tot dergelijke daden over te gaan. 

Foto's

photo photo photo photo