Er is geen uitweg

  Iedere keer weer, op televisie, of tijdens bijeenkomsten, waar mensen van allerlei opvattingen bij elkaar komen om te discussiëren over God, religie en morele waarden, zien we dat de discussie altijd een discussie blijft, en dat er nooit een gezamenlijke oplossing uit de bus komt. Wat we ook zeggen of doen, altijd zijn er anderen die het op een andere manier bekijken, en die andere wegen willen volgen om hun eigen doel te bereiken.
  De presentator geeft er dan maar een vrolijke en verzoenende wending aan, om de discussie op een deftige manier te sluiten, maar een oplossing voor al de schrijnende problemen in de wereld komt er nooit uit de bus. En dat ondanks al de goeie wil van zovele mensen!

  Maar in feite levert iedere discussie wel een resultaat op! Alleen zien wij dat niet, en willen wij dat nog niet begrijpen. Iedere keer weer geven alle discussies over godsdienst een heel duidelijk antwoord over wie God is, en in welke richting we moeten zoeken om echte godsdienst te ervaren! 
  Maar wij zien dat niet!
  Een woordenwisseling over godsdienst en ethiek eindigt immers iedere keer weer op onoverbrugbare tegenstellingen en onbegrip voor andere benaderingswijzen. En dus is er geen oplossing!
  De oplossing voor godsdienstige discussies, en voor alle andere soorten debatten is dus, dat er geen oplossing is! 
  Er is geen enkele grond van waarheid in dit leven! Ook niet in godsdienstdebatten, en ook niet in moraliteit en wereldverbetering!
  Deze vaststelling nu, dat er geen oplossing is, is de basis voor echte godsdienst! Het is de steunpilaar, de grondslag waarmee iedere ‘verlichte’ persoon ooit begonnen is om zijn weg naar het goddelijke aan te vatten. 
  Dit is niets meer of minder dan een basisinzicht om Jezus of Boeddha te kunnen begrijpen!

  Want in deze wereld werkt de vrije wil van de ene, de vrije wil van de ander tegen. Wat voor de ene een vrijheid is, is voor de ander niets anders dan kommer en kwel. De krachten die ons zijn toebedeeld werken in de wereld van materie namelijk in ons eigen nadeel. De kracht is immers steeds verdeeld, en er is geen eenduidig doel om haar te laten werken. En daardoor is alleen een compromis mogelijk, waardoor alle partijen heel wat water bij de wijn moeten doen, en dus ook het gevoel zullen krijgen dat ze zichzelf moeten opofferen.

  De wereld maakt steeds maar ruzie met voor - en tegenstanders van alles en nog wat. Maar wat ze niet zien, is dat er een wet boven dit alles gaat: de wet van de vrije wil en de gedachtekracht! 
  Als jij wilt dat astrologie voor jou de waarheid is, dan zal dat zo zijn! Als een ander dan zegt dat het allemaal flauwekul is, dan zal dat voor hem ook zo zijn! Je zal er dus niet in slagen om het hem te bewijzen, juist omdat we allemaal onderhevig zijn aan de wet van ‘wat je wilt, dat krijg je, wat je weglacht, blijft niet bij jou.’

  Ik zag onlangs een documentaire op tv van een man die gevechtsport deed. Hij beweerde dat hij mensen, zonder ze aan te raken kon doen omvervallen, gewoon door gebruik te maken van de Chi–energie in zijn lichaam. (Deze Chi is gewoon de energie van uw gedachtelichaam.)
  En inderdaad, de ene na de andere viel achterover, ook al stond de man zelf achter een scherm opgesteld, en konden zijn slachtoffers dus niet zien wat hij deed, en ook niet wanneer hij het deed. Zij geloofden erin, en het gebeurde.
  Toen kwam echter een man die er grondig aan twijfelde of het allemaal wel waar was. Een wetenschapper, een scepticus. En die man wou het dus zelf eerst ervaren, vooraleer hij er geloof wou aan hechten. ‘Bij mij zal het niet lukken’, zei hij.
  En inderdaad, wat de gevechtsleraar ook deed, hij kon tot de man niet doordringen, laat staan hem omver laten vallen. De gevechtsleraar moest deemoedig toegeven dat het niet werkte. 
  Maar betekent dit nu dat het daarom bij de anderen bedrog was?
  Zeker niet!
  Het betekent echter wel dat er een wet bestaat die boven iedere discussie verheven is, en die wet zegt dat je gewoon krijgt wat je wilt, en wat je niet wilt, zal aan jou voorbijgaan.
  Zo eenvoudig zijn al de twistpunten van deze wereld te overstijgen!

 

Foto's

photo photo photo photo