God en seks
Home 
Cursus in Wonderen 
 Kennismaking CIW 
El Milagro 
CIW - events 
Online Lezen 
De auteur 
contact 
Google zoeken 
download 
gratis boek 
boek bestellen 
Dwang en gebod 
levensvragen 
Gedachtelichaam 
Links 
gedichten 
Het paranormale 
Gedachtekracht 
paranormaal verhaal 
toekomstvoorspelling 
helderziend 
telepathie 
reincarnatie 
Spiritueel 
Godsdienst 
Islam 
Gods evenbeeld 
goed en kwaad 
het echte werk 
Thomas evangelie 
Jezus Christus 
bijbelstudie 
leven na de dood 
wonderen 
Liefde voor iedereen 
Gods weg bewandelen 
Osho 
God, help mij dan toch... 
de erfzonde 
wij zijn  
Het hoogste inzicht 
een nare ervaring 
vergiffenis 
loslaten 
Liefde overwint alles 
geheim van het leven 
God, seks en relaties 
vrije wil of noodlot? 
Leraar van God 
wederkomst Christus 
het jaar 2012 
apocalyps 
Verlichting van geest 
Malika's droom 

 

God, seks, huwelijk en relaties.

De wereld discussieert op alle mogelijke manieren over deze materie, maar de oplossing van God is weer eenvoudig. Die oplossing is gewoonweg stoppen met discussiëren, en kiezen voor de wereld van ‘niet oordelen’. De wereld van God gaat dan ook op alle gebieden van het leven met heel veel gemak boven de beperkte wereld van keuze en tweedracht.

Opnieuw komt hetzelfde element terug: wanneer je toepast wat er jou gevraagd wordt te doen, namelijk iedereen vergeving schenken, en niet meer oordelen, dan zal je zien dat ook hier alle problemen vanzelf naar een oplossing komen.
De discussies over seks, voor tijdens of na het huwelijk, tussen homo’s en hetero’s, of voor priesters of leken doen helemaal niet ter zake. Ook al de vragen over het huwelijk en alle andere vormen van samenleven, zijn een discussie niet waard.
Jezus lost ze op door zijn omschrijving van het begrip ‘relatie’.

Een relatie gaat altijd over jou. Een relatie, dat is hoe jij tegenover de wereld staat, hoe jij tegenover je medemensen staat, en op hen reageert. En of dat nu je vrouw of man is, de hond van je buurman, de presentator die je op tv ziet, of de bomen in je tuin, het is allemaal gelijk en eender, want een relatie betekent dat je de vraag beantwoordt: ‘Hoe sta ik tegenover hen?’
Jezus maakt geen onderscheid tussen een gehuwde man of een samenwonende, tussen een homo of een hetero, of tussen zovele andere verschillen waar wij hier dagelijks over redetwisten. Neen, Jezus vraagt alleen: ‘Hoe is jouw relatie tegenover hen?’

Bij ons is een relatie steeds een ruilhandel. De een ziet bij de ander wat hij zelf tekort komt, gelijk of dat nu een huwelijk of een zakelijke overeenkomst betreft, en de relatie tussen de twee is er steeds een waarbij je bij de ander probeert te halen wat je zelf mankeert. Een relatie tussen mensen is er dus steeds een waarbij de zorg om het lichaam voorgaat, en die probeert om door allerlei compromissen en verbonden die zorg zo klein mogelijk te maken. Dat dit in een wereld van schaarste altijd ten voordele van de een, en ten nadele van de ander is, dat nemen we er dan maar noodgedwongen bij.
Maar God wil dat niet! Hij wil geen schaarste, en Hij wil zeker niet dat iemand een tekort heeft. En daarom vraagt Hij jou of je niet voor Zijn vorm van relatie zou willen kiezen. Zijn relatie is er een waarbij iedereen gelijk is, en waarbij er niet een heleboel uitgesloten worden, ten voordele van één of meerdere anderen. God wil dat je relatie met iedereen, en met de wereld zelf, er een wordt waarbij je alleen maar te geven hebt, en niet meer gaat nemen.
En dus vraagt Hij jou of je jouw manier van een relatie aan te gaan, met om het even wie je ontmoet, wilt veranderen op Zijn manier. En opnieuw is de manier om dat te doen: vergeef je broeder zijn zonden, en oordeel niet meer. En dan zal je zien dat jouw relatie, om het even dewelke dat is, en om het even met wie je in contact komt, langzaam getransformeerd wordt van een vragende en eisende relatie tot een gevende relatie.

De vraag is dus vanaf nu niet meer of er mag of moet gehuwd worden, neen de vraag is: op welke manier treed ik in relatie met de persoon met wie ik omga? Is dat een veeleisende manier van mijn kant, of is dat een gevende manier?

In de praktijk heeft dit natuurlijk enkele gevolgen. Onze manier van relaties aangaan is niet de juiste, en daarom moet die manier zelf veranderd worden, en niet de relatie. Je hoeft dus niet bij je partner weg te gaan om God te leren kennen, want het is alleen maar de bedoeling van God om de manier waarop je in relatie treedt met je partner of met om het even wie, te veranderen. Het eisende deel, het deel waar jij ooit een tekort bij jezelf voelde, en dat de keuze voor die specifieke partner bepaalde, wel, dat deel moet uit jouw bewustzijn verdwijnen. En bij je partner gebeurt natuurlijk hetzelfde proces, want ook hij of zij is ooit om een of andere wereldse reden met jou een relatie begonnen.
God zal er jou met andere woorden op wijzen waar jij veeleisend bent, en welke dingen je best achterlaat. Want veeleisend zijn doe je vanuit een tekort, en vanuit een zekere armoede van je bewustzijn, en dat wil God niet. Hij heeft jou zonder tekort geschapen, en dus wil Hij dat jij je dit opnieuw herinnert.

Op seksueel gebied zal er mettertijd ook een en ander veranderen. Seks is een van de specifieke redenen waarom de een in relatie treedt met de ander. Het is zeker en vast een reden die op het uiterlijk is gefixeerd. Maar een dergelijke relatie is op uitsluiting, en niet op insluiting gebaseerd, want door er één te kiezen, laat je al de anderen als waardeloos achter. En dat wil God niet.
Daarom is seks niet een juiste waardemeter voor het echte begrip van een goddelijke relatie, en moet er dus gewoon geen aandacht aan geschonken worden. In het begin, en zelfs nog lange tijd zolang je het denkt nodig te hebben, zal seks nog steeds aanwezig blijven in je relatie, maar gaandeweg zal je merken dat de sekshonger begint te luwen, en dat de aandacht steeds meer en meer verschuift van het lichaam naar de geest. Zachtjes en ongezien zal seks in waarde voor jou en je partner verminderen, en zal helemaal verdwijnen indien je bereid bent om de weg volledig te gaan.
Iedere vorm van aandacht hebben voor het lichaam, of aandacht voor materiële dingen, zal heel langzaam verdwijnen, en zal niet meer als een obstakel je relaties die je met de wereld aangaat, in de weg zitten.

Begin dus niet meteen met aan jezelf en aan de anderen een complete geheelonthouding op te leggen, want dan zal je het omgekeerde resultaat bewerkstelligen. Iedere verandering moet eerst in je gedachtewereld stevig gefundeerd worden, en alvorens dit is gebeurd, kan niemand erin slagen om werkelijk deze dingen achter te laten. Herinner je het feit dat het niet alleen onze daden zijn die tellen, maar dat vooral onze gedachten een belangrijke factor zijn. Seks uit je leven bannen onder een of andere vorm van dwingende gedachte, zal dus zeker de gedachten aan seks in je denkwereld versterken. En dan ben je meestal nog verder van huis verwijderd.
Zoals steeds en overal is er een en dezelfde regel: Doe niets zelf, maar laat alles over aan de Heilige Geest. Geef aan hem je vertrouwen, en leer jij ondertussen steeds meer en meer over de echte weg naar God. Hij zal jou in de juiste situaties brengen, waar je de juiste dingen kan leren. Door die situaties te herkennen en er te willen uit leren, zal jij voortschrijden op het pad.
Naarmate je vordert en je deze denkrichting meer en meer aanvaardt, zal de Heilige Geest bij jou alles wegnemen wat jij bereid bent om achter te laten, zonder dat je daar ook maar iets van moeite moet voor doen, of zonder dat het als een verlies voor jou overkomt.
Dit is de enige manier om er werkelijk van verlost te raken.

 

De aarde is een bepaalde richting van denken,
de hemel is ook een bepaalde richting van denken,
en de Heilige Geest is de richting van denken die het denken van de aarde
terug bij het denken van de hemel moet brengen.

Door je met je eigen denken bij een van deze aan te sluiten,
kies je wat voor jou belangrijk is,
en welke wereld jij wilt beleven.

 

 
 

 

  

 

 

[Home][Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]