Helderziend

  Getuigen de paranormale gaven die sommige mensen bezitten niet overduidelijk van het feit dat wij allen met elkaar verbonden zijn? 
  Hoe is het anders mogelijk dat iemand anders kan voelen, zien, of horen wat jij denkt. 
  Wij denken dat we onze gedachten voor onszelf kunnen houden, maar dat is nooit het geval. Gedachten zijn nooit alleen maar voor jezelf, en ze beïnvloeden dan ook de ganse planeet. Het feit dat anderen ze kunnen opvangen, op gelijk welke manier, bewijst dat jouw gedachten invloed uitoefenen op het ganse wereldgebeuren. 
  Of de wereld dit nu telepathie noemt, paranormaal begaafd, helderziend, helderhorend, heldervoelend, of het gewoon als een voorspelling bekijkt, we kunnen er niet omheen dat onze denkwereld niet alleen maar voor onszelf is. Want al deze gaven, met elk hun eigen naam, behoren allemaal tot dezelfde categorie, namelijk de rechtstreekse, en nog nooit onderbroken verbinding van het ene bewustzijn met het andere.
  Alleen wanneer ons aller bewustzijn daadwerkelijk verbonden is, is een gave zoals helderziendheid mogelijk.

  Misschien ontkennen de grote wereldleiders en de machtige personen op deze aarde het bestaan van deze dingen. Maar vraag je dan eens af waarom ze sommige mensen hun gave, zoals telepathie bijvoorbeeld, wel gebruiken in oorlogstijd? Grootmachten zoals Amerika en Rusland hadden er miljarden voor over om via deze weg informatie te bekomen over hun tegenstander. Kan je dan zeggen dat ze er niet in geloven? Of maken ze ons alleen maar iets wijs?
  Wat wel kan is dat het resultaat niet naar hun bevrediging was, dat is waar. Maar dat komt omdat ze de aard van die gave niet begrepen hebben. Verbondenheid met elkaar wil zeggen dat je toenadering zoekt tot elkaar. Dat je niet bang bent voor de ander. De paranormale gave is een gave van verbinding. Een gave van geen geheimen hebben voor elkaar, mekaar aanvaarden. Daarom is ze voor oorlogsdoeleinden dan ook nooit efficiënt te gebruiken. 
  Konden onze leiders dit maar eindelijk eens begrijpen.

  Dit alles getuigt keer op keer dat Christus wel degelijk gelijk had. Ons bewustzijn, dat onze echte identititeit is, is nog steeds verbonden met alle bewustzijn om ons heen. Wij zijn allen één. Wij zijn inderdaad door God geschapen als een bewustzijn van eenheid en liefde. Daar kunnen we niet meer omheen.

  Maar op dit moment bevindt het bewustzijn zich op een heel laag denkniveau. Er zijn veel geheimen voor elkaar, en eenheid in een lichaam is ver te zoeken. Misschien is het maar goed ook dat het lichaam er op dit moment is, want zou jij eenieders gevoelens willen opvangen, van al die zoekende, vloekende en ellendige mensen om je heen. Het zou geen uur duren vooraleer je tot complete waanzin zou gedreven zijn. Op dit lage denkniveau is telepathie of helderziendheid gelukkig slechts in flitsen beschikbaar. Met de gedachten van angst die we er allemaal op na houden zouden we mekaar binnen de kortste keren de dieperik intrekken.

  Daarom nodigde Christus ons uit om te kiezen voor het hogere denkniveau, het denken van God. Zodra je daar aansluiting vindt is helderziendheid en telepathie onbeperkt voorradig, omdat je het lagere zelf hebt achtergelaten, en het jou daardoor niet meer kan raken.
  Je weet nu wel beter. 
  Ga opnieuw de verbinding aan, zodat je mekaars liefde kunt voelen, en niet mekaars tekorten. 
  Kies voor de weg naar je eigen goddelijkheid zodat je niet meer de signalen van ziekte, ellende en pijn hoeft op te vangen van de anderen. 
  Er is een manier om dat te leren. 
  Er is een weg om aan dit alles te ontkomen. 
  Maar dat is een beslissing die ieder voor zichzelf nemen moet.

    

Foto's

photo photo photo photo