Het licht

  Nederig moeten wij erkennen, 
  dat we niet alles kunnen weten.
  de tijd is gekomen om God te laten spreken
  in plaats van zelf nog te spreken.
  wat kunnen wij weten over de bestaanstoestand van God?
  Hij is het licht,
  maar wat dat betekent zullen we alleen weten
  als we werkelijk zijn weg beginnen te gaan.
  Want dan zal wat nu voor ons verborgen is,
  weer openbaar worden,
  en zullen wij weten wat het betekent
  om zelf ‘licht’ te zijn.

   

  50  Jezus zei: Wanneer ze tot jullie zeggen: Waaruit is jullie bestaan ontsproten?, zeg dan tot hen: Wij zijn gekomen uit het licht, daar waar het licht uit zichzelf ontstaan is. Het bestond en openbaarde zich in hun beeld. Wanneer ze tot jullie zeggen: Zijn jullie dat?, zeg dan: Wij zijn de zonen ervan en de uitverkorenen van de levende Vader.

  33  Jezus zei: Wat je hoort met je oor in het andere oor, predik dat van de daken. Niemand brandt een lamp en plaatst hem onder de korenmaat, noch plaatst hij hem op een verborgen plek. Maar hij zet hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt en uitgaat, zijn licht kan zien.

  83  Jezus zei: De beelden zijn geopenbaard aan de mens en het licht dat erin is, is verborgen in het beeld van het licht van de Vader. Het zal openbaar worden en het beeld ervan zal verborgen worden door het licht.

  84  Jezus zei: Wanneer jullie je gelijkenis zien, verheugen jullie je. Wanneer jullie echter jullie beelden zouden zien die voortkomen uit jullie oorsprong, die noch sterven noch ontstaan, wat zouden jullie dan ondergaan?

  108  Jezus zei: Wie drinkt uit mijn mond zal worden zoals ik en ikzelf zal worden als hij en de dingen die verborgen zijn zullen hem openbaar worden.

    

Foto's

photo photo photo photo