Het onderbewustzijn

  Het onderbewustzijn is dat deel van onze hersenen waar we maar heel weinig vat op hebben. Hier ligt immers heel wat informatie opgeslagen die voor lange tijd ons leven zal bepalen. Het zijn gegevens waarvan we niet eens meer beseffen dat ze aanwezig zijn, en precies daardoor kunnen ze voor ons leven een grote hindernis vormen.

  Laat ons eens met een voorbeeld duidelijk maken hoe het onderbewuste in ons leven ingrijpt. 
  Veronderstel eens dat je in je kinderjaren, toen je nog heel klein was, op een groot meer aan het drijven was, liggend op een luchtmatras. De zon scheen heerlijk warm, en je liet je steeds verder en verder van de oevers afdrijven. Maar opeens, om een of andere reden is de matras stuk, en ontsnapt de lucht er heel snel uit. Je kan dan wel een beetje zwemmen, maar je bent al zover afgedreven dat je waarschijnlijk nooit meer behouden aan de oever raakt. De paniek slaat nu in alle hevigheid toe! Het luchtbed is al bijna leeggelopen, en je spartelt angstig in het water, je vastklampend aan het laatste stukje dat nog drijvende is. Je zal verdrinken, dat weet je nu wel zeker!  Gelukkig voor jou hebben enkele mensen aan de kant al jouw bewegingen opgemerkt, en ze komen je al heel snel met een bootje ter hulp. Een groot geluk voor jou, want je was bijna verdronken, maar je werd nu op het nippertje gered door de opmerkzaamheid van de omstaanders.

  Nu, twintig jaar later, neem je als volwassen persoon, deel aan een survival weekend in de Ardennen. Een van de proeven waarvoor jij je hebt ingeschreven bestaat eruit dat iedere deelnemer om ter snelst aan de overkant van een vijver moet trachten te raken. Elkeen krijgt hiervoor een opgeblazen binnenband van een auto ter beschikking, wat planken, wat touwen en tonnen, en een peddel. De dappersten, die geen schrik hebben voor het koude water, springen onmiddellijk in de autoband, nemen de peddel, en trachten zo de overkant te bereiken. Maar jij denkt: neen, niet de autoband. Hij kan leeglopen en dan kom ik weer in dezelfde situatie terecht als die keer, heel lang geleden. Je begint dus maar met de bouw van een vlot met al het overige materiaal, en iedereen raakt veilig aan de overkant. Alleen, jij komt als laatste aan! Je verliest de wedstrijd, enkel en alleen door de plotse angst die naar boven kwam bij het zien van een autoband die wel eens lek zou kunnen lopen!  Jij was bevooroordeeld door je eigen verleden, op het moment dat je een beslissing nam op welke manier je de overtocht zou wagen. Je dacht: als ik die luchtband gebruik, dan loopt hij weer leeg, en dan moeten ze me weer eens komen redden. De schrik voor deze situatie kwam uit je onderbewuste naar boven, en belemmerde jou op deze manier om een goede beslissing te nemen, en om zo in de running te blijven voor de overwinning.

  Deze vooroordelen voor situaties in ons leven kunnen heel vele vormen aannemen. Het zijn in feite angsten ten gevolge van vroegere situaties, die je hebt opgeslagen in je geheugen, en waarvoor je dus voortaan past of ze ver uit de weg gaat. Maar hoe meer angsten je zo iedere keer gaat opslaan tijdens je leven, hoe kleiner uiteindelijk ook de bewegingsvrijheid wordt die je aan jezelf nog gunt.

  Misschien had je vroeger bijvoorbeeld een lawaaierige buur. De man sprak steeds heel kordaat, en met luide stem, zodat de hele buurt het kon horen, en willens nillens de hele buurt met zijn ongezouten mening opzadelde. Met de tijd heb je dan ook een afkeer ontwikkeld voor zulke luidruchtige mensen. Nu wil het toeval dat jij ergens gaat solliciteren voor een job, maar al bij het eerste sollicitatiegesprek blijkt dat je nieuwe baas ook zo een luidruchtig persoon zal zijn. Alles ziet er voor de rest heel aantrekkelijk en in orde uit: de werkomstandigheden, de uren, het loon, …  alles is mooi en biedt goede toekomstperspectieven, maar alleen, … die baas! En jij past voor de job! Je bent door je verleden belast met een ingebouwd vooroordeel tegen luidruchtige mensen, en daardoor laat je die job aan je neus voorbijgaan, alhoewel het  nochtans een zeer mooie kans was.

  Door de vooroordelen en angsten in je onderbewuste, sluit je jezelf zo voor heel wat kansen in het leven af. Instinctmatig ga je die dingen gaan mijden die je vroeger irriteerden, en daardoor gaan heel veel mogelijkheden aan jou voorbij. Gewoon omdat jij ze niet meer wilt vanwege de nadelen die er voor jou aan verbonden zijn. 
  Wanneer je dan eens naar de mensen kijkt bij wie alles wel lijkt te lukken, dan zal je merken dat zij er helemaal geen bezwaar tegen hebben dat ze er de nare kantjes van anderen moeten bijnemen. Omdat zij enkel aan hun eigen einddoel denken, zonder zich om bijkomstigheden te gaan bekommeren, slagen zij in zowat alles wat ze ondernemen.

  Indien je in het verleden enkele heel nare ervaringen hebt gehad, dan zitten deze nu in je onderbewuste als een angst opgeslagen. Normaal merk je hier niets van, maar doet er zich plots een gelijkaardige situatie in je leven voor, dan komt de angst weer aan de oppervlakte, en dan keer jij je onmiddellijk af. Hierdoor is je kans natuurlijk heel vlug verkeken.

  Het onderbewuste is dus vooral een opslagplaats voor heel veel angsten. Het is de herinnering aan de pijn uit ons verleden. Het kan daarom zeer nuttig zijn om al die angsten eens grondig te onderzoeken, en na te gaan waar ze juist vandaan komen. Vele van die angsten heb je immers niet meer nodig nu, maar ze zijn er nog wel, diep in je binnenste verscholen, en blokkeren op dit moment je leven en de mogelijkheden die jij aan jezelf gunt. Daarom is het goed, wanneer zo een angst de kop opsteekt, om hem eens van heel dichtbij te onderzoeken. Bekijk hem eens langs alle kanten, en zie dan of je die angst echt nog wel nodig hebt in je leven. Is dat niet het geval, gooi hem dan symbolisch weg, en zeg tegen jezelf: “ik ben weer vrij om de dingen te doen die door deze angst geblokkeerd waren”.  Zo maak je langzaam maar zeker een grote schoonmaak in je onderbewuste. Het enige wat er kan gebeuren is dat je leven er daarna heel wat vrijer en mooier op wordt.

  Maar niet alleen onze angsten zitten in ons onderbewustzijn. Ook al onze wensen en verzuchtingen liggen hier namelijk op de loer. Nemen we bijvoorbeeld eens een groepje mensen van uiteenlopende interesses, die allen aanwezig zijn geweest op een en hetzelfde feestje. Na afloop van het feest, zal de wijnkenner in de groep je zeker alles weten te vertellen over de verschillende wijnen die hij geserveerd kreeg. De rode had een volle smaak en een goede afdronk, maar de witte was wel van een iets minder jaar,…   Zijn echtgenote echter, die een goede wijn wel weet te appreciëren, maar er geen punt van maakt, heeft meer oog gehad voor de kledij van de andere mannen en vrouwen in de zaal. Zij zal van iedere persoon heel precies weten te zeggen welke kledij hij of zij droeg op het feest, en het natuurlijk ook van de nodige commentaren voorzien. Een andere, wat kalende man, bekeek veeleer het mooie haar dat al die mensen nog hebben, en hij jammer genoeg niet meer. Zijn aandacht ging meer uit naar de kapsels en de weelderige haardos van de vele mensen die daar aanwezig waren.

  Zo heeft iedere persoon het feestje bekeken vanuit zijn eigen perspectief. Voor de ene is de wijn belangrijk, voor de andere de kledij, voor nog een andere het kapsel, …   We zien dus in feite alleen maar die dingen die ons interesseren, of die dingen waar onze verlangens naar uitgaan.

  Vanuit onze eigen wensen en verlangens bekijken we zo iedere gebeurtenis om ons heen. Maar zo een gebeurtenis is steeds veel meer dan enkel maar hetgeen jij hebt waargenomen! Ons feestje bijvoorbeeld, was tegelijk de wijn, het gezelschap, het plezier, de mooie kledij, de prachtige kapsels, de schitterende omgeving, … Door het feit echter dat wij alles alleen vanuit onze eigen verlangens gaan bekijken, gaat er een heleboel informatie voor ons verloren, gewoon omdat we er niet genoeg aandacht wensen aan te besteden, of omdat we het niet belangrijk genoeg vinden. De dingen waar we dan maar heel weinig aandacht aan besteed hebben, die worden eveneens in het onderbewuste opgeslagen. Door hypnose is het mogelijk om die onbewuste waarnemingen terug naar het bewustzijn te brengen en ze duidelijk voor de geest te halen. En alhoewel we ons in normale toestand niets kunnen herinneren van al die kleine details, liggen ze dus toch in ons geheugen op een vergeten plaatsje opgeslagen, en hebben ze daardoor ook de kans om onze volgende reacties op het leven mee te bepalen.

  Ook de maatschappij heeft ons onderbewustzijn heel sterk in zijn greep. Reeds van kindsbeen af hebben we een heleboel kritiek over ons persoontje heen gekregen, en de eerste jaren van je leven zijn dan ook beslissend voor je verdere ontwikkeling. In die eerste jaren raak je immers positief of negatief ingesteld, en eens dit is gebeurd, zal je het nog moeilijk kunnen veranderen, want op de ervaringen die je dan opdoet, daar bouw je op voort om je verdere levensvisie te ontwikkelen. Wanneer het dan van het begin af aan al is misgelopen, dan zal iedere volgende gebeurtenis die eerste ervaring alleen maar versterken en bevestigen.

  Iedereen in deze wereld lijkt ook in min of meerdere mate aan zelfhaat en schuldgevoelens te lijden. Dat hebben we door onze opvoeding nu eenmaal meegekregen. “Jij bent niet netjes; dat is vuil; je bent stout; je bent een nietsnut …  Wat hebben we allemaal niet moeten aanhoren van onze ouders die moe thuiskwamen van het werk en dan overspannen aan de opvoeding van hun kinderen begonnen. De maatschappij en de school doen er bovendien nog een schepje bovenop, want daar moet je de snelste, de mooiste, de slimste of de beste zijn. Al deze dingen samen hebben bij vele mensen voor een negatief zelfbeeld gezorgd. Dat zelfbeeld raken ze dan niet meer kwijt, want er is niemand die hen nog van het tegendeel kan of wil overtuigen. 
  Er wordt zo weinig tegen iemand gezegd: “jij bent fantastisch, jij doet dat zo goed”! Zo werkt het in onze samenleving nu eenmaal niet, want dan is men bang dat de ander wel eens op zijn lauweren zou gaan rusten. De boodschap die we wel steeds te horen krijgen luidt in zijn zachtste vorm een beetje zoals: “het is wel goed, maar het kan toch nog wat beter hier en daar”. Op die manier denken we de ander te stimuleren om zich nog meer in te zetten, en menen we sterker en slimmer te staan ten overstaan van onze concurrenten. En zo blijft iedereen maar met een negatief zelfbeeld rondlopen, of het nu gaat over werken, over slank zijn, over geld of over liefde; iedereen krijgt niets anders te horen dan: ik ben niet goed genoeg. En ook dat zit in ons onderbewuste opgeslagen!

  Dit beeld dat je zo voor jezelf gecreëerd hebt, vormt een onderliggende gedachte voor jouw gedachtenkracht. Samen met je wensen voor een beter leven stuur jij vanuit je onderbewuste deze negatieve gedachte mee uit, en volgens de wetten van het universum zal je leven dan ook altijd een dwaling blijven tussen de ups en downs van het bestaan, want je stuurt beide gedachten nu eenmaal tegelijkertijd de wereld in.

   

  Iets wat heel belangrijk is voor ons onderbewustzijn, dat zijn onze dromen. In feite leven we allemaal veel te snel, en daardoor komt het dat we gedurende de dag heel veel emoties niet direct kunnen verwerken, maar dat we ze al te vlug terzijde moeten schuiven om opnieuw een volgende opdracht aan te kunnen. Die emoties zijn echter niet verdwenen! Jij hebt ze kortstondig gehad gedurende de dag, maar je hebt ze in een vergeethoekje geduwd omdat je dagelijkse bezigheden nu eenmaal niet toelaten om er lang over na te denken. Tijdens de nacht, wanneer jij je lichaam laat rusten, dan zit het gedachtenlichaam met een probleem. Het heeft zovele impulsen gekregen, en niet eens de tijd gehad om het allemaal een plaats te geven. Het heeft niet de kans gekregen om het hoe en waarom van al die gebeurtenissen te begrijpen. Daarom hebben we dan onze dromen als uitweg uit deze situatie.

  Dromen zijn in feite een toestand waarin jouw gedachtenlichaam een reconstructie gaat maken van al de dingen die nog niet geklasseerd of begrepen zijn in je leven. Alles waar je nog mee zit moet door het gedachtenlichaam aangepakt worden, en daarom wordt er nog eens een nieuwe gelijkaardige werkelijkheid door jouw gedachtenkracht geschapen wanneer je lichaam aan het rusten is. Je dromen zijn dus in feite even echt als het leven zelf, want je gedachtenlichaam dat anders zijn aandacht op het lichaam gericht houdt, maakt nu gewoon door zijn gedachtenkracht een nieuwe realiteit, die gans die wirwar van onverwerkte emoties die we gedurende de dag hebben gehad, gaat omvatten. Door de druk van je onderbewuste worden een ganse reeks van schijnbaar losse gedachten verwerkt tot een droom, die op dat moment voor je gedachtenlichaam ook effectief een echte belevenis is. Daarom zijn onze dromen dan ook zo levensecht, gewoon omdat ze even echt zijn als de werkelijkheid van dit leven zelf. Overdag gebruiken we het lichaam als spiegel om onze waarheid op te projecteren, en ’s nachts doen we dat zonder lichaam, maar met gedachtenkracht die aan iedere vorm die we wensen te zien onmiddellijk bestaanswerkelijkheid kan geven. Het is hetzelfde gedachtenlichaam dat in jou zit, en dat overdag alles waarneemt, dat nu tijdens de nacht een nieuwe realiteit voor zichzelf gaat scheppen om de onverwerkte emoties nog eens te herbeleven. Van zodra het gedachtenlichaam immers vrij is van het lichaam, kan het gewoon door te denken, ogenblikkelijk iedere realiteit maken die het maar wenst.

  Vaak terugkerende dromen, of steeds gelijkaardige dingen dromen, duidt dan ook op een onderliggende gedachte die voor jouw leven een hindernis vormt. Zo ken ik iemand die steeds weer droomt dat hij door allerlei bandieten aangevallen wordt, maar telkens weer ontsnapt hij, en overwint hij de situatie. Het is duidelijk dat zo iemand bezig is met wereldvrede, en dat hij dus het onrecht uit deze wereld wil verwijderd zien. Hij droomt van een wereld die vrij is van schurken en bandieten, maar weet niet dat dit op deze aardbol niet echt mogelijk is. Daardoor blijft het verlangen bestaan, en moet het gedachtenlichaam telkens weer de wens reconstrueren in de droom.

  Wanneer we ooit dit leven weer zullen verlaten hebben, zal ons gedachtenlichaam in exact dezelfde situatie verkeren als nu in onze dromen. Het is dan vrij van het lichaam, en moet dan verder met alles wat we nog niet begrepen of verwerkt hebben. Je dromen zijn dus je gedachtenlichaam dat in je slaap even vrij is gemaakt van het lichaam, en dat daardoor zijn eigen gang kan gaan, en zijn eigen wereld kan scheppen, ongehinderd door de obstakels van de materie en het menselijk lichaam. De droom kan dus makkelijk van het ene decor in het andere overgaan, gewoon omdat er geen belemmering is van de materie, en alles wat gedachtenkracht bedenkt, onmiddellijk gemanifesteerd wordt.

   

  Naast het onderbewustzijn heeft de mens echter ook nog zoiets als een bovenbewustzijn. Het bovenbewustzijn is je herinnering aan je vroegere bestaan bij God, dat constant aan je ligt te trekken om aan zijn stem gehoor te geven. Het bovenbewustzijn is de stem in jou die je naar eeuwig geluk doet verlangen, omdat je het nu eenmaal ooit gekend hebt vroeger, en dat je erop wijst dat de manier waarop je nu bezig bent, niet de beste is om vooruit te komen.

  Het is een feit dat iedere mens een bepaald normenbesef heeft, en ook probeert om daar in het dagelijkse leven niet overheen te gaan. Voor de ene liggen die normen duidelijk veel hoger dan voor de andere, maar dat heeft enkel te maken met je graad van evolutie in de reïncarnatie. 
  Deze normen zijn de bepalende factor tot hoever we nog willen gaan om ons doel te bereiken in het leven! Hoe meer lessen je al geleerd hebt tijdens je evolutie, hoe hoger die grens dan ook zal liggen voor jou. Zijn we nog bereid om geweld of list te gebruiken? Of hebben we al weet van een bovennatuurlijke kracht die ons mits wat geduld toch geeft wat we willen? Dit bovenbewustzijn herinnert jou er dan ook voortdurend aan dat er ook andere manieren zijn om je doel te bereiken, want er is namelijk ook een weg van liefde voor elkaar! Deze normen die ons geweten een vorm geven, zijn dan ook bepalend of we sommige dingen nu wel of niet nog gaan toepassen, om het objectief dat we onszelf gesteld hebben te bereiken. 
  Het bovenbewuste herinnert er ons tenslotte ook aan dat we allemaal nog heel wat fouten hebben af te leren om uiteindelijk te bereiken wat we willen, namelijk gelukkig zijn! We beseffen echter niet dat we die fouten keer op keer onszelf aandoen, want kiezen voor fouten te maken is evengoed een keuze als direct kiezen om de volledige liefde toe te passen. Wie dus kiest voor minder dan het allerhoogste, wat we momenteel allemaal wel doen, kiest er dus ook automatisch voor om fouten te maken, want alleen het allerhoogste kan immers volledig zonder fout zijn.

  Onbewust wordt ons leven dus geleid door vier factoren. Tussen deze vier dingen laveren we steeds heen en weer: de ene keer willen we die kant op, en de andere keer is het juist de tegenovergestelde richting die we wensen uit te gaan! Het zijn deze vier hoofdthema ’s die in ons onder- of bovenbewustzijn verborgen zitten en die als een stille kracht ons leven gaan (mis)leiden.

  Onze angsten: niet alleen van dit leven, maar ook van al de vorige.

  Onze wensen: geslaagd zijn in de maatschappij, rijkdom, macht, seks.

  De dingen die je wil afleren: onze zelf opgelegde “straf” uit de vorige levens.

  De roep naar het echte geluk: het goddelijke dat ons zegt: laat alles achter waarmee je bezig bent, want al wat je nu aan het doen bent is nutteloos, en leidt alleen maar tot meer fouten!

   

  Deze vier bepalen iedere keer weer hoe we in een bepaalde situatie zullen reageren. Het is onze persoonlijke visie op de wereld en op de mogelijkheden of de moeilijkheden die hij biedt. De keuze die je tussen deze vier maakt, of welk element je laat meespelen in je beslissing, zal dan ook bepalend zijn voor je verdere levensloop. Hebben je angsten de bovenhand, of zijn het eerder je wensen? Ben je bereid om voor je nieuwe levensideaal opnieuw fouten te maken? En zo ja, hoever wil je daar in gaan? 
  Dat is wat je keer op keer moet beslissen, en op die manier maak jij iedere dag weer je eigen toekomst.

  Het ganse proces bestaat dus steeds uit een keuze die we te maken hebben. Wil ik voor mijn idealen nog voluit gaan, en er dan ook de gevolgen voor dragen? Of laat ik de anderen dan maar mijn leven bepalen, en blijf ik daardoor misschien ongelukkig, maar maak ik zo zelf minder fouten? Of neem ik ineens dé grote beslissing, en keer ik naar God terug?

  Je weet dat iedere actie die je in dit leven onderneemt steeds gevolgen heeft over je verdere levens heen. Dit leven blijft daardoor steeds een strijd tussen je wensen en je geweten, en het is aan jou om uit te maken wie je laat beslissen. Maar we weten ook dat de “zonde” niet alleen plaatsgrijpt in onze daden, maar vooral ook in onze gedachten! Iets niet doen is dus niet genoeg om je geweten te sussen, want je gedachten spelen altijd en overal een heel belangrijke rol. Dit betekent dus dat alleen al het verlangen om iets te doen, genoeg is om het ook effectief gedaan te hebben! Alleen maar door eraan te denken heb je de “zonde” al begaan! 
  Maar als je dan niet gaat toegeven aan je wensen of je driften, dan raak je ook de gedachten erover niet kwijt! Wat moet je nu doen? Hoe kom je uit dit dilemma? Je hebt nu eigenlijk geen keuze meer, want aangezien je gedachten een even grote zonde zijn als je daden, is er maar een oplossing die overblijft: doe wat je voelt dat je moet doen! Vervul je wensen voor dit leven, en aanvaard de gevolgen ervan, ook al zijn ze door de maatschappij helemaal niet aanvaard. Maak echter daarna geen nieuwe wensen meer bij, want anders blijf je maar bezig. En wanneer je dan zo al je wensen hebt vervuld, en je eindelijk genoeg hebt gehad, richt je aandacht dan exclusief naar het goddelijke doel, en laat het allerhoogste toe om je leven terug in handen te nemen! 
  Want alleen met het bereiken van het allerhoogste stopt het rad van reïncarnatie. Dan hoef je geen enkel dilemma meer op te lossen of geen knopen meer door te hakken. Dan kies je er immers voor om voortaan de ganse dag lang, en alle dagen van je leven, nog maar aan één ding te denken, en dat is je verbondenheid in liefde met de universele energie, en daardoor dus ook met iedereen die hier op aarde nog rondloopt, ook al heeft hij dan nog al die fouten en gebreken.

  Maar vooraleer je daartoe in staat bent, is het wel nodig dat je jezelf en dit leven volledig in de hand hebt, dat je de twistpunten van dit leven weet te overstijgen, en dat je volledig klaar bent om voortaan als een zoon van God door het leven te gaan. 

Foto's

photo photo photo photo