Hoe gaat god te werk

  De weg naar God heeft vele facetten. Hij speelt zich op veel meer terreinen af dan u wel zou denken.
  Het gaat om het afbouwen van je eigen wereld; om liefde te verkrijgen voor al wat geschapen is; om geduld op te brengen voor je medemensen die er nog niet aan toe zijn om alles te begrijpen; om geduld en volharding te hebben op je eigen weg...
  Het gaat om vertrouwen in de kracht van God; om geloof dat Hij werkelijk bij je zal zijn als je Hem nodig hebt; om inzicht in de werking van Gods wereld; om dankbaarheid voor zijn hulp; om overgave aan Zijn kracht; om mededogen voor degenen die nog niet in overvloed en vreugde geloven...
  Al deze dingen samen zorgen ervoor dat, wanneer ze allemaal optimaal kunnen werken, er geen enkele gedachte of geen enkele daad nog in de weg zit om je gedachtekracht op zijn volle vermogen te laten werken.

  Al deze dingen samen vormen de weg die moet bewandeld worden om de hemel terug te vinden.
  Doch God weet dat dit niet allemaal tegelijk realiseerbaar is vanuit onze toestand, en dat ‘het zonder angst achterlaten van alle dingen’ een weg is die geleidelijk aan moet bewandeld worden. Daarom gaat Hij met ieder van ons persoonlijk een weg die de combinatie van al deze eigenschappen inhoudt.

  Aan ieder die ‘ja’ tegen hem zegt, begint Hij situaties voor te leggen in het dagelijks leven, met het punt waar jij het sterkst in je schoenen staat, en waar je dus het gemakkelijkst de eerste stappen op Gods weg kunt zetten. De ego’s van de anderen worden gebruikt om jou op de hoogte te brengen van al de hindernissen in je hoofd. Zodra je op dat punt tegen de limiet van wat je aandurft aangekomen bent, zal jij automatisch door je reacties in het dagelijkse leven het proces stopzetten. Je zal je heftig gaan verzetten, of je zal je heel ongemakkelijk beginnen te voelen als je nog verder zou gaan. En God weet dan dat jij niet verder durft te gaan. 
  Vervolgens neemt Hij een ander punt uit de lijst, en brengt jou opnieuw in een situatie die je het probleem voorlegt. Opnieuw zal je op een bepaald ogenblik ‘stop’ zeggen! Daarna gaat Hij weer over naar andere dingen die voor de weg belangrijk zijn, en voor ieder facet van de weg gaat Hij telkens met jou tot waar jij het aandurft. Dat is dan meestal het moment waarop je wrevelig, lastig of gekwetste gevoelens begint te krijgen.

  Omdat jij als doel nu voor God gekozen hebt, leer jij ondertussen over de weg, en zoek je tegelijk ook naar meer inzichten. De situaties in je leven geven je de kans om aan jezelf te bewijzen dat je vorderingen maakt (want jij moet overtuigd worden dat je goddelijk bent; jij hebt je bewustzijn vernauwd, niet God) en tonen je tegelijk de punten waarop je afhaakt. 
  De hoogste energie heeft weet van al je gedachten en al je angsten, en Hij is daardoor in staat om te weten waarom je precies hebt afgehaakt. 
  Was je vertrouwen niet groot genoeg? Was je vergeten dat de kracht altijd voor je zorgt? Was je jouw medemensen uit het oog verloren?
  Omdat Hij dit alles weet via intuïtie en telepathie, kan God jou steeds een volgende les voorleggen die precies inspeelt op het gegeven waarop je bent afgehaakt. 
  Zo gaat Hij met jou beetje bij beetje, nu eens met het ene inzicht, dan weer met het andere, altijd wat dieper de waarheid in. 
  Het ene inzicht ondersteunt het andere, en als je op één facet een kleine vordering hebt gemaakt, wil dat zeggen dat je ook met een ander facet een klein stapje verder zult durven gaan. Iedere stap voorwaarts lukt alleen maar omdat je inziet dat het allemaal samen één geheel vormt, en omdat je de vordering die je op het ene vlak gemaakt hebt, kunt gebruiken om vooruit te komen op het andere. En zo brengt de universele kracht de wereld van God stapje per stapje steeds meer in je eigen herinnering.

  De situaties die je overkomen zorgen er met andere woorden voor dat de theorie die je leert in boeken en voordrachten werkelijk begint te leven. Het is dan ook precies alleen maar door de combinatie van theorie en praktijk, dat de lessen heel diep in je geheugen worden gegrift. 
  Meestal is het zo dat een theoretische boodschap niet echt overkomt, en dat ze alleen maar bij nietszeggende woorden blijft, tot wanneer ze in de praktijk ook aan den lijve ondervonden wordt. Pas dan komen de woorden echt tot leven! Pas dan krijg je het volle besef hoe diep het allemaal wel gaat, en zeg je bij jezelf: ‘Zo zit dat dus in elkaar!’ 
  Je zal dan ook dikwijls ondervinden dat een inzicht jou op de meest rare momenten te binnen valt. Soms zit je er weken of maanden op te wachten, en wil het maar niet komen. Je snapt het allemaal niet.
  Maar misschien moest je eerst wel een heleboel andere dingen te weten komen, of moest je van enkele dwingende gedachten worden ontdaan om het tot jou te kunnen laten doordringen. In elk geval, wie de weg gaat zal na verloop van tijd steeds dieper en dieper de werkelijkheid van de hemel binnengaan, en zal weten dat hij geleid wordt, precies omdat hij ziet dat hij vorderingen maakt in die richting.

  En natuurlijk zul je onderweg heel dikwijls het gevoel hebben dat je gefaald hebt, en dat je aan de gestelde doelen niet volledig kon voldoen. Maar dat is allemaal niet belangrijk, want het enige wat belangrijk is, is dat je de weg werkelijk aan het bewandelen bent, en dat je samen met God op pad bent. 
  Je moet dan ook niet schrikken van jezelf als je zo nu en dan eens een paniekreactie vertoont, en je eens heel stevig uit je krammen schiet. Het is een normale reactie van iemand die aan het leren is, en van iemand die zijn bestaan nu tegen een veel hogere werkelijkheid aan het afwegen is. 
  Het hoort er gewoon allemaal bij! Aanvaard dat het zo is!
  Het is uiteindelijk niet de weg zelf die je aflegt die belangrijk is, maar wel het einddoel dat jij je hebt gesteld. God is waar je voor gekozen hebt, en God is het die jou nu huiswaarts leidt. 
  Kan je dan falen, met God zelf als je gids?

   

   God wil dat je nu gelukkig bent!
  en dat doe je gewoon door alleen nog voor gelukkige gedachten in jezelf te kiezen,
  in plaats van te kiezen voor de dingen die je ziet in de wereld rondom jou. 

Foto's

photo photo photo photo