De ideale samenleving

  De ideale samenleving bestaat niet in het rad van reïncarnatie. Mocht dat toch zo zijn, dan zou het bestaan van een hogere kracht, of God, geen enkel nut meer hebben, en dan zou iedereen gewoon in die aardse samenleving voor eeuwig willen blijven. Het is dan ook onmogelijk dat ze zou bestaan, eenvoudigweg omdat er een roep is in ieder van ons om een hoger geluk na te streven. En dat hoger geluk dat nooit aan verandering onderhevig is, kan nu eenmaal niet in de materiële wereld gevonden worden. Blijf dan ook niet proberen om de maatschappij te veranderen, maar werk alleen aan jezelf. De maatschappij kan je alleen veranderen in opnieuw een ontoereikende vorm, en dus is het nutteloos om je daar op te concentreren.

  Bekijk het systeem maar eens goed. Er komen uit de lagere gedachtenlichamen steeds meer schepselen bij die een hoger gedachtenlichaam willen. Hun evolutie is niet te stoppen, en hun wil is dat ook niet. Zij zijn van goddelijke oorsprong, evenals jij dat bent, en dat betekent dat ook zij krijgen wat ze willen. Maar in het begin leven zij op een lager denkniveau. Zij jagen hun geluk nog na met de primitieve gedachten van “het recht van de sterkste” en “oog om oog, tand om tand”.

  Gelijk welke maatschappij dewelke wij trachten te creëren op deze aarde zal dan ook steeds af te rekenen hebben met mensen die verder en minder ver geëvolueerd zijn dan wijzelf. Dat is een vaststaand feit. 
  Pijn en verdriet zullen daardoor dan ook steeds van deze wereld zijn, want iedereen zoekt het geluk immers op de manier die hem het beste past, en met de middelen die hij daarvoor ter beschikking heeft. En dus zullen er altijd zijn die anderen pijn doen, en zullen er altijd zijn die de minderen veroordelen.

  Het zou echter al een stuk schelen mochten mensen kunnen opgroeien met de nieuwe wijsheden die nu voorhanden zijn. Op dit ogenblik wordt er in de gezinnen en de scholen veel te veel de nadruk gelegd op het grote belang van geslaagd te zijn in dit leven. Indien elkeen echter ook eens een achtergrond zou meekrijgen over het leven na de dood, en de gevolgen van onze daden, alsook over de nieuwste psychologische ontdekkingen om een goed en evenwichtig mens te kunnen opbouwen, dan zou deze wereld al veel begripvoller zijn voor al zijn bewoners.

  Maar alhoewel het misschien wenselijk zou zijn dat iedereen de liefde zomaar accepteert, kan je niet van iemand eisen dat hij deze dingen ook direct als zijn waarheid aanvaardt. Je kan mensen wel begeleiden, maar je kan ze nooit dwingen om iets als waar aan te nemen, want onder dwang gaat iedereen immers omgekeerd reageren dan wat er van hem verlangd wordt. 
  Wanneer je echter effectief een keuze hebt, en je na rijp beraad in jezelf tot de conclusie komt dat de wereld maar een schijnvertoning is die geen blijvende waarde heeft, dan kan het hoogste gedachtegoed tot jou beginnen doordringen, op voorwaarde dat de redeneringen dan ook voorhanden zijn natuurlijk. 
  Tot op heden is niemand helemaal vrij geweest, want er is steeds een keuzemogelijkheid onbekend gebleven voor ons. We begrepen het niet, en dus wisten we het ook niet. Eens men echter ook op de hoogte is van de allerhoogste oplossing, zal ieder mens een bewuste beslissing kunnen nemen die hem naar het doel leidt dat hij hebben wil. 

Foto's

photo photo photo photo