Inleiding
Home 
Cursus in Wonderen 
 Kennismaking CIW 
El Milagro 
CIW - events 
Online Lezen 
De auteur 
contact 
Google zoeken 
download 
gratis boek 
boek bestellen 
Dwang en gebod 
levensvragen 
Gedachtelichaam 
Links 
gedichten 
Het paranormale 
Gedachtekracht 
paranormaal verhaal 
toekomstvoorspelling 
helderziend 
telepathie 
reincarnatie 
Spiritueel 
Godsdienst 
Islam 
Gods evenbeeld 
goed en kwaad 
het echte werk 
Thomas evangelie 
Jezus Christus 
bijbelstudie 
leven na de dood 
wonderen 
Liefde voor iedereen 
Gods weg bewandelen 
Osho 
God, help mij dan toch... 
de erfzonde 
wij zijn  
Het hoogste inzicht 
een nare ervaring 
vergiffenis 
loslaten 
Liefde overwint alles 
geheim van het leven 
God, seks en relaties 
vrije wil of noodlot? 
Leraar van God 
wederkomst Christus 
het jaar 2012 
apocalyps 
Verlichting van geest 
Malika's droom 

 

  Deel  1

 

Van “helemaal alleen”, 

naar

“liefde in reïncarnatie”.

 

 

Het eerste deel van dit boek, beschrijft hoe we met z’n allen bezig zijn aan een persoonlijke zoektocht naar erkenning en liefde, in de wereld die we op dit moment mogen ervaren.

 In het boek is de stem van iemand “met een geweten”, aan het woord!

Dat nog niet iedereen in gelijke mate over “een geweten” beschikt, dat hebben we allemaal wel al eens kunnen ondervinden, maar dat is zeker en vast geen reden om aan te nemen dat het geweten zelf, niet zou bestaan!

Het bestaat terdege wel!

En voor zij die daar op dit moment nog aan twijfelen, kan ik nu al zeggen: “wees gerust lieve vrienden, nog enkele levens te gaan, en ook jullie hebben er een! Een eigen, persoonlijk geweten, dat jullie later voor heel wat hoofdbrekens zal stellen.”

Daar zorgt onze gezamenlijke evolutie wel voor, samen met je eigen drang naar liefde en erkenning, in het systeem van reïncarnatie!

Dit eerste deel beschrijft hoe we ons bestaan hier op aarde almaar beter kunnen opbouwen, door de toepassing op “lager niveau” van enkele natuurwetten, waar we ons tot een halve eeuw geleden nog niet eens bewust van waren.

Dit deel blijft dan ook nog helemaal aan deze aarde, en aan materie en vorm vasthangen! Het toont hoe wij de inzichten, die we al hebben opgedaan, dagelijks proberen toe te passen voor ieders leven apart!

Het toont dus aan, dat we uiteindelijk nog altijd egoïstisch bezig zijn!

Maar het tweede deel vertelt ons dan weer, dat het gezien de aard van ons geweten, niet voor eeuwig mogelijk is om hier op aarde te zoeken naar steeds meer liefde en geluk!

Het tweede deel toont ons de weg voorbij datgene wat nu zichtbaar is, en leidt ons weg van hier, naar een bestaan als “gedachte bij god”.

 

 

Inleiding.

 

Het verschil tussen onze huidige waarneming van deze wereld, en tussen wat u en ik zouden willen hoe deze wereld er uit moet zien, dat is wat onze wensdroom wordt genoemd!
Deze wensdroom realiseren is in feite de belangrijkste drijfveer van ons voortbestaan. En we zijn dan ook allemaal bereid eraan te werken, om hem tot een realiteit in dit leven kunnen om te toveren. Deze wensdroom van ons, is eigenlijk een onvervuld verlangen dat we willen gerealiseerd zien. Het is een drang naar een wereld die aan onze eigen persoonlijke noden is aangepast! En daarmee vormt hij zonder meer de hoofdreden van ons bestaan! Zonder een wensdroom zouden er helemaal geen mensen of dieren, geen aarde of planeten of ja, zou er zelfs helemaal geen universum zijn! Zonder een wensdroom is er niets op deze aarde de moeite waard om voor naar hier te komen.

Al miljarden jaren is de wereld zoals hij is, en lopen wij erin rond met de wens om hem te veranderen. Miljarden jaren al, is het steeds dit geweest dat ons voortdreef! En zonder enige hoop op een uitweg zal het nog miljarden jaren zo blijven ook! Deze wereld is nooit volledig wat wij ervan verlangen, en niets wijst erop dat hij ooit zo zal worden!

Met deze eerste woorden hebben we in feite de hoofdmotivatie voor gans dit boek verteld. Dit is de drijfveer, de volledige betekenis van het leven, zoals wij het op dit ogenblik kennen!
Wij willen de wereld naar onze hand zetten!
Nooit zal deze wereld echter volledig aan onze verlangens tegemoet komen, want anders zou hij eenvoudigweg geen bestaansreden meer hebben! Stel je maar eens één enkel moment voor dat deze wereld perfect zou zijn voor jou. Eén enkel moment dat er op deze wereld helemaal niets te veranderen valt! Zou jij je dan niet heel gauw beginnen te vervelen, als er niets meer was waar je nog kon aan werken? Zou je dan niet algauw zelf een onvolkomenheid creëren om toch maar iets te doen te hebben?
Wensen nastreven, verlangens koesteren, of een eigen doel hebben is immers de hoofdmotivatie van ieder wezen om deze planeet komen te bewonen. Zonder een zekere dosis verslaving aan “ongelukkig zijn omdat alles moet veranderen”, en “beperkt begrip van het echte geluk”, valt er hier op deze aarde helemaal niets te beleven!

 Het is dan ook niet verwonderlijk dat we allemaal wel eens van die momenten doormaken dat alles om ons heen nutteloos en leeg aanvoelt! Sommige dagen in je leven krijg je echt wel het gevoel dat er helemaal niets meer is waarmee je enige binding hebt, of begrijp je totaal niet meer wat je hier nog loopt te doen!

Ieder wezen op deze planeet is dan ook iedere dag weer op zoek naar een bezigheid, of een zingeving voor zijn bestaan, waarvan hij denkt: “dat doe ik nu eens graag! Dat is nu echt eens iets voor mij!” Maar na een aantal maanden of jaren komen we telkens weer tot de vaststelling dat we ons vergist hebben! Want dan zijn we op die eens zo spannende en interessante activiteit alweer uitgekeken, en omdat we dan toch niets beters kunnen verzinnen, gaan we dan maar weer op zoek naar een nieuwe uitdaging om onze tijd hier vol te maken! Op deze manier hebben we allemaal, gedurende onze vele verblijven hier op aarde al heel wat activiteiten ontwikkeld. En al deze activiteiten zijn,  – als je ze eens heel kritisch durft te bekijken –  allemaal nutteloos en totaal zonder inhoud! Na een aantal jaren zijn we onze spannende bezigheden van weleer immers beu geworden, en willen we alweer iets nieuws gaan uitproberen om onze nieuwsgierigheid te bevredigen.

De enige reden waarom we dit allemaal doen is eigenlijk om op te boksen tegen de leegheid van dit bestaan! Want geef toe, dit bestaan is gewoon een lege doos zolang u niet een of andere activiteit ontwikkelt die u van die leegte kan weghouden! Enkele recente onderzoeken op het gebied van welzijn en menselijk geluk hebben de laatste jaren duidelijk aangetoond dat het voor de mens absoluut noodzakelijk is om een bezigheid of een doel te hebben waar men kan naar streven, of waarvoor men zich kan inzetten om echt gelukkig te worden. De vraag is echter alleen: “Hoelang blijft het iedere keer duren?”

Want de dingen waar jij of ik op dit moment mee bezig zijn hebben helemaal geen betekenis van belang, tenzij dan een heel tijdelijke bevrediging alleen voor onszelf! Het geluk dat we nastreven is er een alléén maar voor onszelf, en dan bovendien nog heel beperkt in gebruiksduur ook!
Kijk daarvoor maar eens gerust naar al de andere mensen om je heen! Zij vinden er helemaal niks aan om zich volledig met hetzelfde werk of dezelfde hobby bezig te houden als jij!

Is onze persoonlijke bezigheid dan werkelijk zo belangrijk voor de wereld? Moeten we dan echt zo dwangmatig iets gepresteerd hebben in ons leven, om het geslaagd te kunnen noemen? Voor het ogenblik, en voor ons bestaan hier op aarde, lijkt het er sterk op dat het wel zo is! Want helemaal niks te doen hebben is nu eenmaal een zware marteling voor ons! Wanneer we helemaal niks om handen hebben, zelfs geen radio om naar te luisteren, of geen tv-programma om naar te kijken, dan gaan we ons algauw stierlijk vervelen! Dan gaan we vlug iets te eten of iets te drinken halen uit de koelkast om de tijd te doden, of we gaan rusteloos op zoek naar wat gezelschap dat ons van de lange uren van eenzaamheid kan weghouden.

En toch is er hier niets of niemand die ons verplicht om ook maar iets te ondernemen tijdens dit lange en onzekere bestaan hier op aarde! Want wanneer je op de dingen eens heel goed gaat doordenken, dan is er behalve de zorg om ons lichaam in stand te houden, geen enkele zinnige reden te vinden waarom we hier ook maar enige activiteit zouden ontwikkelen. Wij gebruiken echter al onze handelingen als een soort van bezigheidstherapie om dit leven “vol” te kunnen maken! Om aan de leegheid en de zinloosheid ervan te ontvluchten, hebben we “duizend en een” verlangens ontwikkeld, samen met de daarbij horende daden, om dit bestaan toch maar een beetje een betekenis van belang te kunnen geven. Het streven van zovele mensen om hier op aarde “nummer één” te worden is er een goed voorbeeld van hoe de mensheid een zweem van grootheid aan dit bestaan tracht mee te geven. Maar dat streven dient uiteindelijk alleen maar als afleidingsmanoeuvre om ons van de leegte weg te houden. Slechts één kan er immers “nummer één” worden, en dan zelfs alleen nog maar voor een heel korte tijd! Al de anderen worden daardoor onmiddellijk de mindere goden, die zich voortaan in de schaduw van de meester moeten voortbewegen! Om er één gelukkig te maken, zijn er dus honderden nodig die ongelukkig willen zijn.
U ziet het, we zijn dus met zijn allen wel degelijk op zoek naar een duidelijke zingeving voor het leven!

 Maar de mens wordt met de jaren ook slimmer, en ziet al vlug in dat al die dingen nutteloos zijn! Bijgevolg wordt hij na een aantal jaren van ploeteren, zweten en zoeken dan ook depressief vanwege het uitzichtloze van zijn situatie! Gelijk wat je hier doet, het is steeds maar tijdelijk en daardoor altijd zinloos! Maar als je dan totaal niets meer doet, dan is het al helemaal een catastrofe! Dan valt de leegheid als een loodzwaar blok op je tengere schouders, klaar om ieder moment in elkaar te storten onder het gewicht van “niets”.

Want uiteindelijk levert gans ons bestaan slechts één ding op: aan het eind van de rit, bij onze dood, is de doos weer leeg!
We hebben die magische doos van ons leven tijdelijk weten vol te proppen met allerlei nutteloze bezigheden, om dan naderhand lijdzaam te moeten toezien hoe alles er weer uit verdwijnt wanneer we hier, langs de dood om, opnieuw een gedwongen afscheid nemen!

Duizenden keren zijn we met de wagen naar ons werk gereden! We hebben weer en wind, files en autopannes getrotseerd, om iedere keer toch maar op tijd aan te komen! Duizenden keren hebben we daarna ons huis gepoetst, om het na een aantal uren door de kinderen weer zien bevuild te worden! We hebben ons opgejaagd en steeds weer moed ingepompt! We hebben ons alles bij elkaar, heel letterlijk, het hart uit het lijf gewerkt om allerlei dingen te kopen die ons het leven wat makkelijker kunnen maken! Maar is het sop de kolen wel waard? Waarom doen we dit toch allemaal?
Is het misschien om ooit eens te kunnen uitrusten op onze ouwe dag, dat we ons nu zo uitsloven? Is dat dan de reden waarvoor we het doen? Om onbekommerd af te takelen wanneer we eenmaal aan de herfst van ons leven beginnen?

Eerst je lichaam afmatten en ziek maken door heel hard te werken, om het daarna te kunnen laten rusten, is dat op zichzelf al geen ziekelijke redenering? Als alles bij de dood weer verdwijnt, is het toch gewoon beter om nu al uit te rusten, in plaats van ons iedere dag zo op te jagen!

Door het feit dat u deze tekst ter hand neemt bewijst u echter dat u op zoek bent naar de diepere waarheden van dit leven. Vanuit uw intuïtie weet u dat deze wereld ergens niet is zoals hij zich voordoet, en u voelt heel subtiel aan dat er iets niet volledig klopt. U weet dat bepaalde vragen altijd onbeantwoord blijven!
Of nog, u merkt dat een mogelijk antwoord steeds meer moeilijke vragen oproept!
En ondertussen leidt u rustig uw leventje, maar bent u eigenlijk stuurloos geworden!
Wat doet het er nog toe, in welke richting u het stuur draait? U kent immers uw eindbestemming niet! Waarheen gaat deze tocht die zich afspeelt tussen geboorte en dood? Wat lopen we hier te doen? Wat is het doel van dit alles? Geef toe dat u daar momenteel geen flauw benul van hebt.

Maar had u hierover al “van kindsbeen af” iets geleerd, dan zou uw leven heel waarschijnlijk niet zijn zoals het er nu uitziet! Had u vroeger in de scholen hierover al wat onderricht meegekregen, dan had u nu een veel bredere kijk op het leven gehad. Want in dat geval had u veel meer kennis gehad over dit leven, en over al uw mogelijkheden in dit lichaam; en was u meer dan waarschijnlijk een andere richting ingeslagen om zin te geven aan uw bestaan!

 

Het is best mogelijk dat u ondertussen, zoals zovele andere, al een moeilijke periode achter de rug hebt. Vele tegenslagen zijn misschien uw deel geweest, en u hebt dan ook niet de kansen gekregen die anderen wel hebben gehad. In dat geval zit u nu opgescheept met tientallen onopgeloste vragen over het hoe en het waarom van ons bestaan. Waarom heb jij dit allemaal moeten doorstaan, en de anderen niet? Waarom gaat het leven zo moeilijk voor jou, en dartelen anderen er schijnbaar gewoon vrolijk doorheen?

In het andere geval bent u misschien wel heel fortuinlijk geweest, maar houden de geheimen van het leven u toch wel bezig! U weet dat er op een dieper niveau antwoorden moeten bestaan die boven de realiteit van de dagelijkse bezigheden uitstijgen. U ziet in dat er meer is dan dit oppervlakkig gepalaver van de mensen om ons heen. Het besef groeit in u, dat er onder dit laagje van “schone schijn” een veel diepere waarheid moet verborgen liggen!
Maar nog nooit is de informatie in zijn totaliteit tot u gekomen! Niemand heeft u ooit kunnen zeggen hoe alles in elkaar zit! En dat is werkelijk heel jammer. Want we kunnen dan wel denken dat we ons aan het beschaven zijn op zoveel verschillende manieren, maar de meest essentiële informatie blijft op deze manier nog steeds voor ons verborgen! De drang naar het materiële en de zoektocht naar meer comfort laten immers heel stil, de grote vragen van het leven onbeantwoord in de kast liggen.

Voor u is nu het moment gekomen om heel wat meer te weten te komen over de geheime gebieden van het leven. Op al uw vragen zal u een antwoord krijgen! Als u dat zelf wilt tenminste! Meer nog, u zal merken dat alles precies in elkaar past!
Want de puzzel is compleet! We hoeven alleen nog maar de laatste en ontbrekende stukjes op hun plaats te leggen, en ze mooi in te passen, om te zien dat het “af” is. De puzzel is opgelost en wil geopenbaard worden! En iedereen die het wil, zal van zijn schoonheid kunnen genieten!

Vroeger bestond deze puzzel van het leven uit slechts enkele kleine en nietszeggende stukjes informatie, die elk op zich zonder veel betekenis waren. Maar nu is het raadsel opgelost en kan iedereen van de nieuwe wijsheid gebruikmaken!
Wanneer we alles eens bij elkaar leggen, dan kan het geheim van het leven verklaard worden! Het hoe en het wat, het waarom en het wanneer is gekend! De kennis uit alle domeinen van het leven heeft geleid tot één sluitende theorie, waardoor we nu een compleet zicht krijgen over de essentie van leven en dood.

De meeste mensen weten echter nog maar weinig over de diepere betekenis van ons bestaan! Een groot deel van ons is al op zoek gegaan naar een spirituele waarheid, maar een nog veel groter deel is totaal onwetend over het bestaan ervan. Sommigen zijn al een tijdje bezig, maar anderen zijn nog maar net begonnen met al deze geheimen te ontdekken!
Indien ook u, op dit moment nog maar in beperkte mate op de hoogte bent van deze materie, dan zal het zeker wel even slikken zijn om al deze informatie in één keer te verwerken.
Aangezien het uiteindelijk hierop neerkomt dat u een totale ommekeer moet maken in uw gedachtenwereld, zal u er zeker ook baat bij hebben om nog meer te gaan lezen over ieder onderdeel apart. Op die manier zal u immers een veel dieper inzicht verkrijgen, en zal u misschien in staat zijn om de inzichten later ook toe te passen tijdens uw bezigheden van alledag.

 

 
 

 

  

 

 

[Home][Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]