Komt christus terug?

    Zij die hierop wachten, wachten slechts op de man met het lange haar en de baard, die hen komt zeggen dat zij gelijk hebben, en dat de ganse wereld verkeerd is. 
    Wie wacht om iets te ondernemen, of wie om zijn hemel te bereiken gewoon afwacht tot Jezus terugkeert op aarde, heeft van Jezus’ boodschap nog niet de essentie begrepen. 
    Hoe oneerlijk zou het zijn tegenover hen die gisteren gestorven zijn, dat zij de kans op verlossing zijn misgelopen, omdat Jezus pas de dag nadien op aarde terugkeerde. Hoe oneerlijk zou het zijn als verlossing van pijn en zonden enkel en alleen daarvan afhing! 
    De mensen die dus wachten op Christus, zouden net degenen zijn die Christus niet zouden herkennen als hij zou komen, omdat zij nog niet begrepen hebben waar Jezus ons met zijn boodschap naartoe wou leiden. Het zijn net deze mensen, die nog niet bereid zijn om hun eigen gedachten te veranderen, die hun hoop stellen op de wederkomst van Jezus. Maar een dergelijke Christus zal nooit op aarde komen, want er is helemaal geen gelijk te vinden hier op aarde!

En toch kan deze vraag met zowel ‘ja’ als ‘neen’ beantwoord worden, afhankelijk van het standpunt van waaruit je het bekijkt. 
De meeste vragen met betrekking tot het hoogste gedachtegoed kunnen immers steeds zowel met een ‘ja’ als een ‘neen’ beantwoord worden! De dubbelzinnigheid, of het zweven tussen de twee antwoorden, is nu net eigen aan de lessen die we te leren hebben naar het goddelijke toe. Schrik dus niet als je op een bepaald moment twee schijnbaar tegenstrijdige dingen te lezen krijgt, maar tracht veeleer de dubbele betekenis te begrijpen. De weg tussen die twee, is nu net de weg naar het goddelijke toe!

Jezus heeft altijd benadrukt, dat hij één van de onzen was, maar wij hebben dat nooit geloofd, en altijd gedacht dat hij van een hogere wereld kwam om ons iets duidelijk te maken. 
Maar Jezus was ooit een mens zoals wij, die ook zijn deel had in zonde en schuld! 
Het enige verschil dat er momenteel is tussen Jezus en wij, is gewoon dat Jezus al heel vlug tot het besef is gekomen dat het hier allemaal niet klopt in dit wereldje, en dat het te beperkt is om je echt goed bij te voelen.
Jezus had de principes van gedachtekracht en de inzichten van liefde voor iedereen, tot de zijne weten te maken, en was daardoor aan het aardse leven ontstegen. Dat betekent dus dat ook wij hetzelfde niet alleen ‘kunnen’, maar ook ‘moeten’ doen!
Jezus kon wat hij kon, en deed wat hij deed, omdat hij zich rechtstreeks in verbinding met God had weten te stellen. En de enige manier waarop dat kan, is door met je gedachten te werken, en ze trachten onder controle te houden in de richting van de hoogste energie toe. 
Dat is wat Jezus dertig jaar lang gedaan heeft, al die tijd toen er van hem helemaal geen sprake was na zijn geboorte. Jezus heeft al die tijd geoefend, en zich door God laten leiden om zijn gedachten op het juiste spoor te brengen. Al de dingen die hij daarna ten toon heeft gespreid, waren slechts het logische gevolg van zijn inspanning en zijn wil om voortaan onvoorwaardelijk en alleen nog voor de goddelijke gedachte te kiezen.
Deze Jezus, als een persoon op aarde gekomen net als wij, heeft dus dat deel van zijn taak volbracht, en hoeft niet meer terug te keren in de donkere en armzalige gevangenis van een lichaam! 
Hij is vrij nu, en alleen nog bestaande als een gedachte van liefde naast God. Waarom zou hij dan nog terugkeren? Hij heeft de wereld al verlost, moet hij dat dan nog eens doen misschien? Of geloven wij hem niet als hij zegt dat hij alle zonden van de wereld heeft weggewist? Als hij nog eens moet terugkeren, was hij dan verkeerd de eerste keer? Of scheelt er juist iets bij ons, aan de manier waarop we zijn woorden interpreteren? 
De Jezus die er tweeduizend jaar geleden is geweest, komt nooit meer terug als mens!

En toch is het antwoord ook ‘ja’.
Jezus heeft immers gezegd en beloofd, dat wij allen één zijn! Wij zijn allen één, in de gedachte van God! En je wordt alleen maar weer één, als je de juiste gedachte opnieuw als de jouwe aanvaardt.
Wanneer wij bereid zijn om ons ook op die weg te laten leiden, en om ook weer alleen nog aan die éne gedachte, die de hoogste is, waarde te geven, dan kunnen wij ook opnieuw in die éénheid delen. Ook voor ons is het dus mogelijk om hetzelfde te doen als Jezus ooit gedaan heeft. 
En in die zin is het antwoord dus ja, en wacht de wereld nog op vele Christussen, of verlossers, die de gedachte van God weer willen delen. 
Van zodra er één van ons deze weg volledig kan bewandelen, is er dus inderdaad opnieuw een nieuwe Christus op aarde, in niets verschillend van de vorige, omdat ze nu eenmaal in dezelfde gedachte delen, en dezelfde wil hebben voor elkaar en voor al de anderen op deze planeet. 
Ieder van ons heeft dan ook de taak om een nieuwe Christus te worden! Denken dat je voor minder dan dit op aarde bent gekomen is geloven in een wereld van zonde, en zal je alleen maar leed en pijn berokkenen. Jij bent niet ondergeschikt aan Christus, op geen enkele manier, en je hebt de taak om je in zijn rangen aan te sluiten, en om iedereen op deze aarde te bevrijden van het juk dat we onszelf hebben opgelegd.

      

Foto's

photo photo photo photo