Leven na de dood

  Het antwoord op de vraag of er leven is na de dood, 
  is eerst "neen", daarna "ja", en tenslotte opnieuw "neen"!

  Wat krijgt hij nu weer in zijn hoofd, vraag jij je af!
  Eerst een ganse site opbouwen met alle wetten en krachten uit het hiernamaals, en dan zeggen dat er geen leven na de dood is!

  Een woordje uitleg.

  Voor de atheisten, de ongelovigen, of zij die zich van niets iets aantrekken, is het antwoord zeker en vast een tijdelijk "neen".
  Voor de gelovigen, zij die bidden tot God, of zij die hun hoop op een betere wereld nog wat uitstellen, is het antwoord "ja".
  Voor de spiritueel zoekenden, zij die geloven in het paranormale, of zij die met liefde nu een betere wereld willen maken, is het antwoord ook "ja".
  Maar voor zij die de echte weg naar God beginnen toe te passen en hem ook beginnen te begrijpen, is het antwoord opnieuw "neen" geworden!

  Er is immers geen leven na de dood, eenvoudigweg omdat er geen dood is!

  Hoe kan er dan leven zijn, na iets wat er niet is?
  Denk niet dat dit zomaar een gedachtenspelletje is, want het is pure realiteit. Voor wie echt naar God wil is dit een heel diep inzicht, en bovendien een instelling van hun gedachten die hun gedachtekracht de goede richting uitstuurt.
  Wat wel bestaat is het echte leven bij God, dat nooit kan sterven of lijden.

  Een lichaam kan zeker sterven, dat kunnen wij niet ontkennen. 
  Maar zijn wij wel dat lichaam? 
  Of zijn wij "een bewustzijn" dat nu tijdelijk in een lichaam heeft plaatsgenomen?

  Een bewustzijn kan je vernauwen of verruimen, en naargelang je gelooft dat je een lichaam bent dat kan sterven, of daarentegen gelooft dat je geschapen bent als een "bewustzijn van liefde" door het bewustzijn van God, vernauw je of verruim je jouw eigen bewustzijn!

  Of er dus leven is na de dood, hangt eenvoudigweg tijdelijk van je eigen geloof af, en van hoever je jouw bewustzijn wilt vernauwen of verruimen.

    

Foto's

photo photo photo photo