Lezersbrieven

Deze website heeft niet het doel om op een éénzijdige manier kennis te verspreiden. We hebben gemerkt dat onze lezers er ook vaak een eigen filosofie en gedachte op nahouden. Daarom laten wij vanaf nu onze lezers ook aan het woord. Zo kan u reageren op onze zienswijze en uw eigen geloof uitdragen.

Reageren kan u hier. Op diezelfde pagina kan u zich ook vrijwillig aanmelden om op regelmatige basis teksten te schrijven op deze website.

Een selectie van reacties (september):

Beste vriend,
 
De wereld is slechts schijn bedriegt want alles is een grote illussie,
maar het is datgene die zich achter de illussie bevindt die zeer belangrijk is voor
de mens, belangrijker dan de lessen van het leven.
Wanneer we goed kijken verkrijgen we de juiste inzicht en de kennis van zijn totaliteit.
Maar het gaat nog verder, verder, veel verder.
We noemen het, laten we het zo zeggen; het heeft geen woorden en men bereikt zijne
staat door alles te overwinnen maar ook daarna gaat het verder.
De mens is wijs maar niet wijs genoeg om te weten dat al onze handeling -zelfs deze 
die leiden tot innerlijke voruitgang of evolutie- een tijd was van het oude, men vriend, 
gij men broeder die gelijk zijt aan me en al onze naaste, bereid je voor want de nieuwe tijd komt eraan.
Wie ben ik? 
Ik ben diegene die een is, een met alles en die zich voedt met onvoorwaardelijke liefde voor zijn medemens.
Luister naar de stem van je hart het is de sleutel tot vele combinaties maar laat u niet misleiden.
Het is belangrijk dat men zichzelf kent en dat men alles overwint.
Ken de omtrek van de innerlijke wereld zo kan men regeren en heeft men de controle.
Innerlijk reizen is één van de vele mogelijkheden maar het vraagt veel veel tijd en geduld.
Daarom laat ik jou iets weten vanuit een andere bron dat er weinig tijd is, vooruitgang heeft een grotere 
betekenis, iedere dag begint nu eenmaal de school voor velen, werk je examen af, want wees wijs.
 
 
Men naam is kirkoff 
aangenaam je te leren kennen 
tot aan de andere kant
het bestaan van de nieuwe tijd.
Een warme groet en veel liefde.

================================================

Johan

Ik zou je toch ook even oprecht willen bedanken voor al de energie die je de site hebt gestoken en voor het feit dat je je boeken gratis weggeeft.  Daardoor toon je ook aan dat je oprecht in je boeken gelooft.  What you give is what you get.  Nou, vermits je veel geeft, sta er goed voor!  :-)

Via jouw site heb ik ook "cursus in wonderen" leren kennen, en daar ben ik je ook dankbaar voor.  Ik lees het boek traag, wanneer ik de impuls voel om erin te lezen.  't lijkt wel of wat ik dan lees, juist is wat ik nodig heb.  Ik wil niet te snel door dit boek fietsen.  't is een geweldig boek, maar het vraagt inspanning om het te lezen en de overgrote meerderheid van de mensen zal die inspanning nooit doen.  Da's zo jammer.  Het geweldige aan jouw boeken is dat ze zo vlot lezen.  Ik hoop dat nog veel mensen ze zullen lezen.

Ter info...  Zo heb ik je site leren kennen:
Ik had google openstaan en dacht bij mezelf "nu ga ik eens iets spontaan laten opkomen en zien waar dat me terecht brengt".  Ik probeerde even stil te zijn en na een tijdje schoten de woorden "gedachten" en "kracht" te binnen.  Ik heb die dan gegoogled en zo ben ik bij je site terecht gekomen.  

Groeten,
het ga je goed
Michiel

================================================

hallo,

ik ben deejay en ik heb meerendeels van de site gelezen en ben er echt blij mee, ik heb heel ver gezocht naar de waarheid en uw site omschrijft het perfect,
ik heb geprobeerd te begrijpen wat anderen mensen mij vertelden maar dat is jammer genoeg niet gelukt, wel met de uitspraken en tekst die u heeft geschreven.
 
ik heb eigenlijk nooit echt getwijfeld aan een hoger bewustzijn en ik heb al een eerdere spirituele ervaring meegemaakt maar dit was toch het het toppunt van een bevestiging,
en alles wat er staat wist ik eigenlijk al alleen ik kon het zeg maar... niet verwoorden!
 
ik wil u gewoon zeggen dat ik daar erg dankbaar voor ben...
 
Groetjes Deejay

================================================

Beste Medemens!


 Gegrepen worden door 'n gedachte, het zijn of 'n illussie doet het ik(de mensheid) tekort, we zijn het allemaal samen die het aardsbewustzijn voeden! Er zit naar mijn mening evenveel gedachte kracht in een kromme spijker dan in uw theorie. Ik ben het met u eens dat de evolutie de godsgedachte volgt, maar daarin speelt de kromme spijker en de vervelende mug een evengrote rol in! Een nog grotere rol speelt een kind van jonger dan zes dagen waar ook te werled geboren hierin, die heBeste Medemens!
 Gegrepen worden door 'n gedachte, het zijn of 'n illussie doet het ik(de mensheid) tekort, we zijn het allemaal samen die het aardsbewustzijn voeden! Er zit naar mijn mening evenveel gedachte kracht in een kromme spijker dan in uw theorie. Ik ben het met u eens dat de evolutie de godsgedachte volgt, maar daarin speelt de kromme spijker en de vervelende mug een evengrote rol in! Een nog grotere rol speelt een kind van jonger dan zes dagen waar ook te werled geboren hierin, die heeft namelijk nog een alomvattende kosmische gedachte, immers zijn hersenhelften zijn nog met elkaar verbonden, het ware, het schone en het goede valt nog samen. 

Na zes dagen valt de herseneenheid uit elkaar en kan de mens op zoek gaan op de planeet aarde om zich weer te helen! U hebt gelijk dat de evolutiekracht maar één gedachte is, maar U heeft geen gelijk dat deze in menselijke gedachtekracht opgesloten ligt, als alle mensen tesamen hun eigen en andermans nakomelingen in het kader van Godsgedachte belangtijker vinden dan zichzelf, benaderen we enigzins de ladder naar de verdere evolutie van de mensheid als Rentmeester of als Toppunt van alles wat is! Voordien is hem geen aardsparadijs gegeven!

Vriendelijke Groet                
Walter H.!

================================================


 

Foto's

photo photo photo photo