Liefde overwin alles

  Het is ons al van bij de geboorte door onze ouders met de paplepel ingegeven om onze aandacht op materiële goederen en lichamen gefixeerd te houden. Van jongs af aan leren we dat elkeen zijn eigen bezittingen heeft, dat we dat moeten respecteren, en dat we ervoor moeten zorgen dat we later zelf ook zoveel mogelijk bezit weten te verzamelen. Hierbij is het lichaam dat je hebt heel belangrijk, want wie sterk is zal gemakkelijk zijn bezit kunnen verdedigen tegen de zwakkere, en wie slim is zal meer kansen hebben om later een goede carrière uit te bouwen en dus meer geld te verdienen.
  Wie echter gedurende zijn leven al veel goederen verzameld heeft, omdat hij meer kansen heeft gehad, of omdat hij met zijn lichaam over meer energie beschikt dan de anderen, zal algauw het onderwerp worden van jaloezie en afgunst. Je kan er vanuit gaan dat anderen dan steeds op de loer liggen om jouw bezittingen van je weg te nemen, of om je te dwarsbomen in je verdere plannen. De prachtig afgebakende huizen, met lange puntige omheiningen eromheen, en de vele alarminstallaties op de muren zijn daar een overduidelijk voorbeeld van. 
  Wie bezit verzamelt, of over een ‘beter’ lichaam beschikt, moet uitkijken voor de talrijke kapers die er op de kust zijn.

  Het gebeurt dan ook niet zelden dat er ingebroken wordt, of dat mensen die op een of andere manier boven de anderen staan in deze wereld, het voorwerp worden van allerlei kwaadaardige daden. 
  Dit is dan wat wij de reactie van ‘de slechteriken’, ‘de bandieten’ of van ‘het kwaad’ noemen.

  Wanneer er dus iemand slechte bedoelingen met je heeft, dan zal het er altijd op neerkomen dat hij je bezit of je lichaam schade wil toebrengen. De dader wil dan jouw mogelijkheden beperken,  je relatie stukmaken, of ja,  jou zelfs heel erg lichamelijk letsel toebrengen, zodat hijzelf op een of andere manier toch op gelijke voet met jou zou kunnen komen.

  Nu wil het toeval toch wel, dat ook God jou wil wegtrekken van je afhankelijkheid van bezit en iedere vorm van aandacht voor het lichaam!

  Maar God wil je in ruil daarvoor dan wel het hoogste geluk meegeven, terwijl de dief of de rover er alleen maar op uit is om je met lege handen achter te laten!

  Gelijk hoeveel slechte bedoelingen de anderen ook hebben, ze kunnen je nooit het hoogste geluk ontnemen, want de bedoeling van de agressor en die van God liggen op dezelfde lijn. Beiden willen dat jij minder bezit hebt, of je er althans niet zo sterk aan hecht, en dat jij met je lichaam en zijn mogelijkheden niet meer uitblinkt boven de anderen. God wil immers gelijkheid voor iedereen, en dat kan niet in een materiële of lichamelijke vorm bereikt worden. 
  Het probleem is echter dat het slachtoffer van zo’n misdaad meestal niet op de hoogte is van de bedoeling van de hoogste energie, van God, en zich dus na het onheil heel slecht zal voelen om de verkeerde redenen. Omdat hij zijn aandacht enkel op materie heeft gericht, en hij daarmee iets in die wereld wil bereiken, weet hij niet dat hij door ‘het onrecht’ dat hem is aangedaan, eigenlijk een stuk dichter bij het hoogste geluk en de waarheid is terechtgekomen. 
  De bandiet die hem belaagde is hem daartoe de weg komen tonen!
  Enkel het juiste inzicht om de situatie in de goede richting te interpreteren ontbreekt hem nog! 
  Zijn aandacht is helaas helemaal niet gericht op het ontwikkelen van zijn geestelijke sterkte, maar wel op het vergroten van zijn materiële welstand. En daardoor, en alleen maar daardoor, kan de ander een bandiet zijn.

  Gelijk wat ‘het kwade’ in deze wereld dus ook onderneemt, van iemand die op de hoogte is van de manier waarop het hoogste geluk beleefd wordt, en waar het met jou naartoe wil, kan het helemaal niets afnemen wat hij eigenlijk al niet kwijtwilde, en zal het kwade dus altijd in de kaart van ‘de hoogste liefde’ spelen.

  Liefde overwint dus met gemak van het kwaad, en moet daar zelfs helemaal niets voor doen! Het kwaad zorgt er immers zelf wel voor dat liefde wint, omdat het kwaad nu eenmaal onwetend is over de richting en de bedoeling van het goede! 

Foto's

photo photo photo photo