Liefde voor iedereen

  Over liefde moet je toch eens goed durven nadenken! 
  Als je eens in de wereld kijkt, zal je merken dat de ene liefde zeker de andere niet is. Soms is ze mooi, dartel en vrolijk, dan weer is ze bezitterig en pijnlijk, en heel dikwijls slaat ze gewoon om in haat en een doodsverbeten strijd.
  Is wat wij liefde noemen wel echte liefde? Kan een lichaam, dat volledig alleen en op zichzelf staat en daardoor afgezonderd is van de anderen, in staat zijn om werkelijke liefde toe te passen? Is onze liefde niet altijd een beetje geven en juist heel veel nemen? En ontstaat precies daardoor niet de ruzie en de haat waarin ze kan omslaan?
  Hebben wij met andere woorden niet een verkeerd beeld van de liefde gemaakt?

  Want er bestaat namelijk ook een ander soort liefde! Er bestaat ook de echte liefde, de liefde van God! En deze liefde wordt gekenmerkt door het feit dat ze alleen maar geeft, en dan nog wel aan iedereen! Echte liefde neemt niet! 
  Maar deze liefde kunnen wij niet toepassen! Kijk maar eens in de wereld! Zulk een liefde is voor lichamen en afzonderlijke entiteiten niet haalbaar! Het eigenbelang primeert teveel als je afgezonderd in een lichaam zit. daar kan je niet omheen! We zitten dan ook in een verkeerde wereld om liefde terug te vinden. In de wereld van materie is er geen liefde.

  En daarom beste mensen, is het nodig dat wij eens onze gedachten gaan veranderen. Daarom is het nodig dat wij eens de woorden van Jezus ter harte nemen, die zegt dat wij een bewustzijn zijn, en geen lichaam! Wij moeten weer eens onze echte bestaanstoestand leren kennen, die haar oorsprong vindt in God. Want God is het bewustzijn van de hoogste liefde zelf!

  Maar om dat te kunnen moeten wij onze gedachten veranderen....! 
  Zijn wij daartoe wel bereid....?
  Durven wij dat wel aan....?
  Of blijven we gewoon maar wat aanmodderen, en blijven we liefde zoeken waar ze niet te vinden is....???

    

Foto's

photo photo photo photo