Het omkeren van gedachten

  Er zijn geen geboden en wetten!
  Je kan het niet aan anderen opleggen!
  Je kan er alleen zélf voor kiezen!

   

  In de gebruikelijke denkwijze van de wereld is een arrogant of een irritant persoon iemand over wie geroddeld moet worden, zoveel mogelijk gemeden moet worden, of iemand die voor zijn zonden tegenover ons heel zwaar gestraft moet worden. 
  Dat dit tot geen enkele oplossing leidt hebben we allemaal al vele jaren mogen ondervinden. 
  In het denken van God wordt dit anders bekeken. Aangezien we hier allemaal in hetzelfde schuitje zitten, en we zelf ook allemaal wel voor iemand irritant of arrogant zijn, heeft het geen zin om schuldigen aan te wijzen. Het is het systeem van schuldigen aanwijzen zelf, dat niet deugt. En daarom is het ook de wereld waarin we denken te leven zelf, die we moeten afwijzen, en niet de personages die erin rondlopen.
  Daarom stelt God het volgende voor: wanneer je iemand ontmoet die jou op gelijk welke manier ergert, denk er dan even aan dat hij je alleen maar ergert omdat je samen met hem voor een verkeerde wereld gekozen hebt. Zowel jij als hij verlangen ernaar om opnieuw echte liefde te kunnen proeven. Dat is het gemeenschappelijke doel van alle bewoners van deze planeet.
  Daarom kan je hem vanaf nu als je vriend beschouwen, want hij komt jou met zijn talrijke egofouten tonen op welke manier jij waarde hecht aan een verkeerde wereld. Hij komt jou dus helpen om die gedachten los te laten, zodat je inziet dat je aan het investeren bent in een verkeerde wereld. 
  Je moet namelijk weten dat er boven iedere wereld van oordeel, een veel hogere bestaansvorm bestaat, namelijk een wereld zonder oordeel. En indien je die wereld wilt bereiken, dan volstaat het om in te zien dat hij die voor je staat, niet die arrogante persoon is, maar wel diegene die jou erop komt wijzen dat je met je gedachten voor een wel heel beperkte werkelijkheid gekozen hebt.

  Hieruit volgt dus, dat we niemand op deze aardbol nog als minderwaardig of onze liefde niet waard zijnde mogen bevinden, omdat we iedereen nodig hebben om ons van deze beperkte wereld te verlossen. Al diegenen die nog minder geëvolueerd zijn in hun denken dan jij, heb je nodig om je erop te wijzen aan welke verkeerde ideeën jij nog waarde hecht. En al diegenen die al verder geëvolueerd zijn op bepaalde gebieden, heb je ook nodig om jou de weg te wijzen en je aan te moedigen om door te zetten en te volharden in je keuze voor God.

  Wij zijn allen één, en God gebruikt dit gegeven om ons naar huis terug te leiden. Sluit dus niemand uit, of weiger niemand te ontmoeten, want meer dan waarschijnlijk heeft diegene die je uitsluit, juist de sleutel voor jouw probleem in handen.
  Dit één zijn gaat zover, dat je heel goed moet letten op de opmerkingen of de goede raad die jijzelf aan anderen meegeeft. Wanneer jij hun probleem probeert op te lossen, zal je hen bepaalde aanwijzingen en goede raad meegeven. Welnu, heel dikwijls is de goede raad die je aan hen geeft, ook op je eigen vooruitgang van toepassing. De ‘fout’ die je bij hen ziet, is ook ‘de fout’ die jij zelf nog maakt en die jou belet om verder te evolueren naar God. Wees hen dus steeds dankbaar, want zij komen je door middel van hun problemen zeggen welk inzicht je zelf nodig hebt om verder te kunnen groeien.
  Wat je bij de anderen opmerkt, is steeds ook op jezelf van toepassing! 
  Die fout kan dan op een ander vlak liggen weliswaar, of op een ander niveau van denken dan zij het je voorschotelen, maar niettemin zal het je een grote stap dichter bij de waarheid brengen als je dit snapt, en jij wat je tegen de ander hebt gezegd, ook op je eigen weg toepast.

  Waarom zijn we dan in staat om deze moeilijke taak op ons te nemen? Heel eenvoudig. Vroeger was het doel van al ons handelen de wereld zelf, en niets dan de wereld. Nu zien we in dat er een veel hoger doel bestaat dan de wereld, en hemel en God worden nu ons doel. Wanneer je kan inzien dat de op het eerste zicht moeilijke gedachtegang die we hier aannemen niet meer dient om je in de wereld van dood en verderf vast te houden, maar wel om je te leiden naar de hemel zelf, dan wordt het veel makkelijker om het toe te passen. Eens je daarvan overtuigd bent, zal het veel makkelijker gaan.
  Want wat is onze ziel anders, dan de bedoeling die we aan al onze gedachten meegeven? Op dit ogenblik ligt die bedoeling nog altijd in de wereld van haat en schuld, maar God vraagt om je bedoeling te veranderen, en te kiezen voor je ziel, de wereld van liefde, gelijkheid en éénheid.

  Ziel…
  Bezieling…
  De bezieling van je daden…
  De bedoeling achter al je daden en gedachten…
  De ziel van je bestaan…

  De wetenschap is aan het ontdekken dat de kleinste deeltjes waaruit materie is opgebouwd bestaat uit snaren. Die snaren zijn als een soort muzieknoot, ze hebben een boodschap in zich. Je hoeft dus niet heel ver na te denken om te weten dat die boodschap die ze bevatten, de boodschap van liefde is waar we allemaal zo naar verlangen.

  Hoe wil jij dan je medemens bezien? 
  Als een stuk vlees dat geboren is, maar weer zal sterven in pijn en verdriet? 
  Of wil je gelijkheid en éénheid in hem zien?
  Hoe bedenk je hem?
  Met welke gedachte belaad je hem?
  Met welke eigenschappen bezie je hem?
  Ken je hem goddelijkheid toe, of beperktheid?
  Met welke bedoeling benader je hem?
  Wat is de ziel van alles wat je denkt of doet?
  De manier waarop jij over hem denkt, zal bepalen of jij samen met hem richting hemel of richting dood wandelt.

    

Foto's

photo photo photo photo