Oost en west

  We hebben gezegd dat we ‘weg van deze wereld’ moeten, om de waarheid terug te vinden. Welnu, het zal dan ook heel hard nodig zijn om al de plannen die je hebt voor deze wereld stilaan los te laten, en ze allemaal te laten varen. Je kan je niet losmaken van deze wereld zolang je nog steeds heel wat plannen hebt om voor jezelf iets op te bouwen, of zolang je de aarde aan je eigen noden wilt aangepast zien. Dan blijf je nog steeds midden erin, en God blijft dan onbereikbaar ver van je verwijderd.
  Wil je nog steeds meer geld verdienen, en carrière maken? Wil je nog steeds een aantal hobby’s uitvoeren en die als heel belangrijk voor jou beschouwen? Wil je meer macht en aanzien voor je familie? Wil je meer zekerheid door meer gebouwen en grond aan te kopen? Wil je vrouwen en luxe om je heen?
  Of wil je zelfs de wereld verbeteren, en naastenliefde toepassen. Wil je in de bres springen bij mensen die het moeilijk hebben, of wil je vrijwilligerswerk voor een organisatie doen? Zelfs dat vraagt God niet van je, want je doet het nog steeds zónder Hem.
  Laat ze allemaal varen, want je zal God nooit vinden op die manier. Je gaat dan immers nog steeds je eigen weg, zonder God, en je zegt bovendien dat jij wel voor jezelf zal zorgen, en dat liefde voor anderen daarbij niet van belang is. Je kan al deze dingen nu eenmaal niet doen zonder van iemand anders iets af te nemen, of zonder iemand anders een kans te ontnemen op een beter bestaan. Je kiest steeds ten voordele van de ene, ten koste van de schuld van een andere. Kies er dan ook voor om ze voortaan achter je te laten, zodat de zekerheid van God in je denken kan binnenkomen, veeleer dan voor zekerheid te kiezen in een wereld die bij de dood weer helemaal verdwenen is.

  De meeste mensen zoeken naar rust in hun leven, door zich te ontspannen in fitnesszalen, of door te relaxen in sauna of whirlpool. Ze gaan sporten of zelfs mediteren tussen hun druk gevulde agenda door, maar het enige resultaat dat bereikt wordt, is dat men het lichaam nog meer gaat afmatten, en dat de onrust nog groter zal worden. 
  Wanneer je echter zekerheid en vrede in je denken vindt, pas dan krijg je rust. Echte rust zit alleen maar in het hoofd en de gedachten, en vanuit deze rust alleen, zal vervolgens je gedachtekracht optimaal beginnen te werken, en zal je dus niet meer bang hoeven te zijn om iets tekort te komen. Vanuit deze instelling van je gedachtekracht is er ook geen enkele hindernis meer die jij God in de weg legt om voor jou te zorgen, en om jou alles te bezorgen wat je nodig hebt. Hoe meer rust je vindt, hoe meer je vertrouwen zal werken, en hoe meer vertrouwen je krijgt, hoe beter je gedachtekracht voor jou aan het werk gaat. De rust die zodoende over je komt, zal aan de kracht van God toestaan om weer voor jou te zorgen, wat oorspronkelijk de bedoeling van de schepping was. 
  Maar omdat wij op dit moment voor iets totaal anders kiezen, kan God ons dat niet meer geven, omdat Hij onze zelfgemaakte keuze nu eenmaal moet respecteren.

  Wanneer we dan in de wereld eens rondkijken, dan zien we dat er veel verschillende manieren zijn om onze aandacht van de wereld af te wenden. In het oosten is men zich hier al vele eeuwen vóór ons van bewust geworden, en daar zijn dan ook de meeste godwordingen uit de geschiedenis gebeurd. In talloze tempels wordt nog steeds het onderricht doorgegeven dat tot ‘verlichting’ kan leiden.

  Verlichting is een woord uit het oosten, en het betekent dat je aan de werkelijkheid van deze aarde ontsnapt, en dat je een nieuwe zienswijze verwerft in je bewustzijn, die niet meer geregeerd wordt door de schuld- en de angstgedachten van de aarde. Verlichting is werkelijk het licht zien! Het is God die in je bewustzijn binnenkomt, en die daar zijn werkelijkheid aan jou openbaart. Het is een openbaring! 
  Het is ook iets dat je niet zelf kan bereiken, maar dat je gewoonweg gegeven wordt. Je kan er dus niet naar streven, want dan blijft het langer weg. Je kan je bijgevolg alleen maar klaarmaken om het te ontvangen, en dat doe je gewoon door je gedachten weg te halen uit de wereld die je niet meer wilt zien. Alleen al door dat te doen, plaats je geen gedachtekracht in de weg van God, en dat is voldoende om hem tot je toe te laten. Hij staat altijd klaar om tot je door te dringen, maar Hij moet wel wachten tot jij je volledige toestemming geeft. En zodra dat is gebeurd, komt Hij gewoon vanzelf.

  Om je gedachten weg te halen uit de wereld, zijn er heel veel trucjes. En allemaal die trucjes zijn later godsdiensten geworden. Wanneer we er de lectuur eens op nalezen, dan zien we dat heel veel personen verlichting bereikt hebben, elk op hun eigen speciale manier. Maar omdat de wereld niet snapte dat het allemaal ging om slechts één ding, namelijk je aandacht uit de wereld van schaarste weghalen, ontstonden er honderden denkrichtingen die allemaal gingen vechten voor hun eigen gelijk. En natuurlijk snapt niemand nog waarover het in essentie allemaal gaat.
  Maar al die verlichte personen deden slechts één ding: ze kozen tégen deze wereld, en, alleen al daardoor, vóór de wereld van God. En allemaal hadden ze daarvoor hun eigen methode ontwikkeld:

  *  Er zijn er die dat doen door jarenlange meditatie. (Wanneer je mediteert, dan is je aandacht niet meer op de wereld gericht. Of wat dacht je?)
  *  Er zijn er die dat doen door in een grot te gaan leven, of door zich terug te trekken in de eenzaamheid van de bergen.
  *  Er zijn er die dat doen door jarenlang naar hetzelfde punt, op dezelfde muur te zitten staren, waardoor ook alle besef van deze wereld wegvalt, en God dus opnieuw de plaats van hun ego kan innemen.
  *  Er zijn er die dat doen door heel bewust hun lichaam te ontkennen, en zichzelf gaan pijnigen, zodat ze zich door de emoties van de ontstane pijn te negeren, kunnen concentreren op wat echt belangrijk is. 
  *  Er zijn er bij wie het inzicht plots in één enkele seconde komt, omdat ze er onbewust al eeuwenlang naar verlangden.
  *  Er zijn er die de langzame weg van spiritualiteit en ontwikkeling volgen, maar die toch ooit die ene beslissing zullen moeten nemen, om afscheid te nemen van ‘het bestaan in reïncarnatie’.
  *  Er zijn er die godsdienst volgen, maar die zich als individu boven de godsdienst weten te verheffen door in te zien dat deze maar beperkt is, en die ook zo het hoogste weten te bereiken.
  *  En dan is er ook de manier van Jezus, namelijk je naaste beminnen als jezelf, en hem zijn zonden vergeven.

  De manier waarop u het wenst te doen, is niet zo belangrijk! Maar dat u het ooit eens zal moeten doen, dat is zeker! In het oosten kent men deze wetenschap al eeuwen, en bekomt men verlichting meestal door vele jaren van meditatie te beoefenen, en zich in vele gevallen eenzaam af te zonderen in de bergen. Ook hier in het westen wordt meditatie vandaag de dag steeds meer en meer ingeburgerd, maar de essentie van de zaak is toch een beetje verloren gegaan. Men beoefent meditatie hier eerder als een vorm van ontspanning, net alsof men een uurtje gaat sporten om van de stress van het dagelijks leven af te komen. 
  Maar daar is meditatie niet voor gemaakt. Meditatie omvat technieken om je bewustzijn van de wereld te vrijwaren, en die technieken moeten na verloop van tijd meegenomen worden in het dagelijks leven, zodat iedere handeling die men stelt een ode aan het universum wordt. Wees dus op uw hoede voor instant-meditatietechnieken, want ze worden aangewend voor een bedoeling die de essentie van de zaak allang verloren heeft.


 

Foto's

photo photo photo photo