Openbaring

  In deze site kunt u leren dat er geen zonde bestaat.

  Heel wat mensen wijzen mij erop dat de bijbel het tegendeel beweert, en dat de apocalyps uiteindelijk de goeden van de slechten zal scheiden. Dit is voor hen reden genoeg om de redeneringen uit deze site te verwerpen. Doch de apocalyps, is net als zoveel andere dingen in de bijbel verkeerd begrepen. De apocalyps is een daad van liefde, en niet van geweld.

  Apocalyps betekent openbaring.

  Maar wat moet er dan geopenbaard worden wat wij nog niet weten?

  De apocalyps is in feite een daad van pure liefde. Het is God zelf die ervoor zorgt dat zijn zonen opnieuw zichzelf leren kennen. En als God schepper is, dan zijn wij dat ook. Wij zullen dus met andere woorden geopenbaard krijgen dat wij werkelijk de schepper van ons eigen bestaan zijn.

  Wanneer wij eenmaal weten dat alles zich in onze gedachten afspeelt, en dat de wereld slechts de weerspiegeling is van de gedachten waar wij waarde aan hechten, dan wordt datgene wat geopenbaard zal worden opeens heel duidelijk.

  De meeste mensen leven momenteel voor heel vele dingen in angst, omdat zij de wereld alleen vanuit het standpunt van het lichaam bekijken. Het lichaam is kwetsbaar, moet beschermd worden, en heeft vele dingen nodig waarvoor moet gestreden worden, omdat al die zaken slechts in de schaarste van het materiële aanwezig zijn. 
  Maar het lichaam is niet onze echte identiteit, want de geest is datgene wat wij werkelijk zijn. En de geest is dan ook de enige manier waarop wij door God geschapen werden. 
  De geest heeft op een bepaald moment inderdaad verkeerde gedachten voor waar aangenomen, en daaruit is gans onze materiële wereld ontstaan, inclusief de vele lichamen die door 'geest' bewoond worden. 
  Vanwege die verkeerde redeneringen die 'geest' op het lichaam projecteert, is het lichaam vatbaar voor pijn en lijden, voor zonde en dood.

  Wij als zonen van God, kennen onze eigen identiteit niet meer; niet omdat God dat zo wil, maar omdat wij daar zelf voor gekozen hebben. (vrije wil, weet je wel.) Onze identiteit zelf kunnen we niet veranderen, want die ligt vast. God zelf heeft dat vastgelegd, en we zijn dan ook voor eeuwig en altijd zijn zoon. Wat wel kan, is dat wij door verkeerd te denken,  wensen om een andere identiteit te hebben dan diegene die we werkelijk zijn,. En dat is dan ook wat er met ons gebeurd is bij wat de bijbel beschrijft als de 'zondeval'.

  De openbaring of apocalyps nu, zal aan de zonen van God, aan ons dus, opnieuw tonen wie wij werkelijk zijn. Het is dus een daad van liefde van God, die aan zijn zonen, die op dit moment in onwetendheid verkeren en die duidelijk op het verkeerde spoor zitten over hun eigen identiteit, opnieuw zal tonen wie zij werkelijk zijn. En wie wij werkelijk zijn, dat is de schepper van onze  werkelijkheid. De apocalyps is dus niets anders dan de openbaring van je eigen gedachten.

   

  Het spreekt dan ook vanzelf, dat al wie nog gedachten van angst heeft, omdat hij waarde hecht aan een vergankelijk lichaam, en dat lichaam als zijn enige ware identiteit uitgekozen heeft, een wereld van angst zal geopenbaard krijgen. Dat is immers waar hij om vraagt met zijn gedachten, dat is de wereld waar hij waarde aan hecht, dat zijn de gedachten die in hem leven. 
  En doordat die gedachten in hem leven, zal de wereld zich zo aan hem tonen. 
  Is het nog nodig om te zeggen dat de meeste mensen op die dag niets anders dan verschrikkelijke dingen zullen te zien krijgen. Hoeveel verschrikkelijke demonen huizen er niet in eenieders denken? Hoeveel keren denken wij niet dat de toorn van God het dak van de wereld op ons zal doen neerstorten? Hoeveel keer denken wij niet aan de anderen als moordenaars, leugenaars en bedriegers? En zo zullen zij dan ook naar ons toekomen, alleen maar omdat wij hen zo scheppen. Hoeft het nog gezegd, dat eenmaal de apocalyps zijn intrede doet, eenmaal de mens zijn denken onmiddellijk zal gemanifesteerd worden in de wereld, er alleen maar dood, ellende en verderf voor hen geopenbaard zal worden.
  Hun eigen angst zal hen (hun lichaam, niet hun geest) vernietigen, omdat zij zich vereenzelvigen met het sterfelijke en vergankelijke lichaam. 
  Niet God zal dat doen. 
  God laat hen alleen maar zien aan welke gedachten zij tot nog toe waarde hebben gehecht, en toont hen daarmee dat ze echt niet verder komen door zo verder te blijven redeneren. Dit is dus geen daad van geweld, maar een daad van liefde van God uit naar zijn zonen toe. Want als God weet dat je nergens komt door verkeerde gedachten voor waar aan te nemen, dan moet hij dat toch ooit eens klaar en duidelijk aan iedereen laten zien, of niet soms?

  Wie echter aan de geest waarde hecht, en de waarde van zijn lichaam al heeft gereduceerd tot nul, zal op die dag niets dan lieflijke dingen waarnemen, gewoon omdat alleen deze gedachten in zijn denken nog aanwezig zijn, en hij voor zichzelf dus schepper is van een lieflijke wereld. 
  Hun eigen denken heeft bepaald dat ze voor liefde kiezen, ook al zijn er nog zoveel mensen die rondom hen voor het tegenovergestelde kiezen. Maar omdat zij begrepen hebben dat liefde niet kan aanvallen, maar kracht genoeg van zichzelf heeft om te wachten tot het kwade zichzelf de das omdoet, begrijpen zij de anderen, hoeven zij hen niet meer te veroordelen voor hun verkeerde denken, en hen al zeker niet meer aan te vallen omwille van verkeerd handelen. De hemel zelf zal hun deel zijn, omdat zij voor liefde hebben gekozen. Niet voor liefde die straft, maar voor liefde die begrijpt.

   

  Nu is het niet zo dat de apocalyps plotseling over ons zal komen, als een donderslag bij heldere hemel. Dit zal heel geleidelijk gebeuren, en is waarschijnlijk voor velen op dit moment al bezig. Want wie eenmaal begint de werkelijke weg van liefde te bewandelen, krijgt als het ware met heel veel kleine mini-apocalypsjes of openbaringen te maken. Aan hen wordt heel geleidelijk getoond, en in heel kleine dingen, wanneer zij verkeerd aan het denken zijn, zodat zij hun denken geleidelijk aan kunnen bijsturen. Omdat zij met dit proces heel bewust bezig zijn, verstaan zij wat er gebeurt rondom hen, en kunnen ze daardoor zichzelf konstant bijsturen.
  Dit is echter geen reden om angst te hebben voor de weg van God, want die openbaring van gedachten houdt steeds gelijke tred met de weg die je zelf aflegt. Je krijgt dus alleen maar openbaringen op het niveau dat je al aankan, en niet op een niveau dat jou al te angstig zou maken mocht het in één keer over je worden uitgestort. Je laten zien wat je denkt, is de beste manier om geleidelijk aan verkeerde gedachten voor de juiste in te ruilen.

  De wereld zelf gaat ondertussen mee in deze evolutie, en ook voor alle andere mensen, voor zij die zich nog niet bewust zijn, wordt de openbaring van hun eigen gedachten steeds meer direct waarneembaar. Maar omdat zij niet beseffen dat dit aan het gebeuren is, beginnen zij de wereld steeds meer en meer als een kwade plek van vijandschap en oorlog te bekijken. Zij beseffen niet dat deze dingen gebeuren als openbaring van hun eigen denkwereld, zodat zij hun gedachten zouden kunnen bijschaven, maar denken integendeel heel kortzichtig, en gaan daardoor steeds driester te keer in de wereld die voor hen ook steeds vijandiger wordt. Wat op zijn beurt natuurlijk om een nieuwe openbaring vraagt, en zij dus zo steeds verder en verder de weg van geweld en onwetendheid worden opgetrokken. 
  En zo zal de keuze die je maakt voor angst of voor liefde, automatisch de ene van de ander weghalen, omdat de ene zal meegevoerd worden in een spiraal van angst en geweld, en de ander zal meegevoerd worden in een spiraal van de zachtheid van de liefde, alleen maar overeenkomstig datgene waar je waarde aan hebt gehecht in de wereld. Hun wegen zullen dus inderdaad geleidelijk uit elkaar gaan, doch alleen maar tijdelijk, want haat en geweld kunnen nu eenmaal niet voor eeuwig als waarheid gekoesterd worden, vanwege de pijn die daarmee gepaard gaat.
  Vroeger kon dit alles min of meer worden uitgesteld in de tijd, omdat het denken van de wereld op een heel laag pitje stond wat betreft liefde. Maar nu wordt dit stilaan omgekeerd, en zullen zij die al verder staan het denkniveau van de aarde optillen, en ervoor zorgen dat ook de anderen niet anders kunnen dan hun eigen gedachten onmiddellijk gemanifesteerd te zien.
  Heel geleidelijk zal dit alles zijn intrede doen op onze planeet, maar voor heel veel mensen is dit onbegrijpelijk; omdat ze van het lichaam nog geen afstand kunnen doen, en zich zodoende blijven vereenzelvigen met ellende en wanhoop. 

Foto's

photo photo photo photo