Op wie vertrouwen?

    Wanneer de verantwoordelijkheid van al onze belevenissen op onze eigen schouders rust, dan zou het heel dom zijn om op de anderen, die toch alleen maar hun eigen manier van geluk nastreven, een beroep te doen!

Wie het allemaal eens wil napluizen, zal merken dat diegenen die het allemaal konden weten, (Jezus Christus, Boeddha, Krsjna) ons aanraden om ieder voor zichzelf op zoek te gaan naar de echte waarheid over het leven! Zij raden ons met klem af om te rade te gaan bij allerlei godsdienstige instellingen, sektes of andere organisaties, die beweren de waarheid in pacht te hebben. Want die zijn uiteindelijk meestal slechts belust op het vergroten van hun eigen greep op deze wereld.

Daarentegen zeggen zij met evenveel klem dat iedereen zelf moet op zoek gaan naar de waarheid.
U volgt dus alleen een goede weg, als die weg uw aandacht van deze wereld weghoudt! Alleen de weg die leidt naar volkomen nederigheid in onze wereld, niets meer zelf beslissen, en uw eigen wensen en waarheden aan de kant zetten om het hoogste gedachtegoed van God te kunnen ontvangen, is de enige, echte, goede weg. Alle andere wegen leiden u alleen maar terug naar hetzelfde, namelijk naar de wereld van eenzaamheid vanwaar u komt, en zullen u altijd aan het materiële gekluisterd houden. 
Iemand die dus zegt van God te komen, of het woord van God te verkondigen, en jou tegelijk ook geld vraagt voor de armen, of voor de bouw van kerken, of voor nog zovele andere dingen, is niet op de juiste manier bezig, en zal u misleiden om ook die verkeerde weg op te gaan. De weg van God heeft helemaal niets materieels nodig. Helemaal niets! De weg van God bestaat louter uit gedachten! En die kun je niet kwetsen of bedriegen als je daar zelf voor kiest. Welke gedachten jij voor jezelf belangrijk vindt, dat kan je helemaal zelf kiezen. Niemand kan jou daarin beperken.
Wil dit dan zeggen dat we helemaal niemand kunnen vertrouwen? Neen, zeker niet. Wie het slim aanpakt, legt overal zijn oor te luister, en raapt bij iedere groep of in iedere godsdienst wel wat op. Hij kijkt rond in de wereld, en zoekt overal naar het hoogste dat verkondigd wordt. Dat pikt hij eruit, en al het mindere laat hij liggen. Vervolgens gaat hij naar een volgende groep, en leert ook daar zijn lesje, maar hij blijft nooit hangen bij de waarheid van één groep. De waarheid van een groep is immers steeds een beperkte waarheid, maar dat wil niet zeggen dat ze geen elementen kunnen aanbrengen die de waarheid benaderen, of die jou iets kunnen bijleren! 
Wie naar God gaat sticht dus ook geen nieuwe groep, want het antwoord wordt alleen door God gegeven. En God bepaalt wie hij ontmoet, en van wie hij iets kan leren om zijn volgende stap te zetten. Een wereldse groep, wat die ook beweert, kan niet het volledige antwoord geven. 
De groep die je echt moet zoeken, is de groep die je eens verlaten hebt toen je besliste om alléén je weg te gaan. Het is ons aller groep samen met God waar je weer aansluiting moet zoeken, en geen groep van deze wereld. En deze groep van God heeft al een leider, want liefde zelf, is de leider van die groep.

Wie er echter steevast voor kiest om zijn gedachten te blijven koppelen aan het materiële, die kiest duidelijk voor de wereld zoals wij hem nu kunnen waarnemen, en zal dus ook steeds schuld en verdriet te zien krijgen.
Wie gewoon de liefde volgt daarentegen, hecht helemaal geen belang meer aan geld en bezit, (dit is het uiteindelijke eindpunt van de evolutie) omdat hij daar toch niets meer kan mee aanvangen, en omdat hij weet dat hij zo met zijn gedachtekracht aan de anderen de verkeerde signalen meegeeft. Hetgeen hem uiteindelijk ook zelf van zijn doel zal weghouden. Dat wil niet zeggen dat hij helemaal geen geld of bezit meer zal gebruiken, maar wel dat hij er geen belang meer zal in stellen of hij het nu heeft of niet! Dat is een heel belangrijke nuance die u moet maken, en niemand op deze wereld kan zien of jij je vrijgemaakt hebt van geld en bezit, of niet. Alleen God weet dat, omdat je nu eenmaal voor hem niets verborgen kan houden vanwege de intuïtie en telepathie waarmee je constant je diepste gedachten uitzendt. Maar of jij je vrijgemaakt hebt, zal wel blijken uit je handelingen in de wereld, en de resultaten die je zal boeken in het helpen van anderen. Want God zelf werkt doorheen iemand die zich volledig bevrijd heeft van deze wereld en zijn verleidingen, om ook de anderen op het goede spoor te zetten.

Wie de liefde wil, heeft nog slechts één taak te vervullen, namelijk zoveel mogelijk mensen van zijn kennis en wijsheid te laten meegenieten door hen de juiste inzichten mee te geven, en de juiste denkrichting uit te sturen. Maar dat gebeurt allemaal onder leiding van God zelf, en nooit op eigen initiatief! Het is God die bepaalt waar je heen moet, het is God die bepaalt wat je moet zeggen, en het is God die bepaalt wie je kan helpen. Het kan dus nooit de bedoeling zijn om een groep te stichten, of om een commune op te bouwen, want dat leidt opnieuw tot macht en geldgewin, en dus weer tot een verkeerde richting voor je denken.

Maar niemand op aarde kent de toestand waarin God zich bevindt! 
Waarom zou u dan nog te rade gaan bij iemand hier op aarde, en waarom vraagt u het dan niet gewoon aan God zelf, welke weg u moet volgen? 
Het is echt wel nodig om wat u wilt te weten komen met aandrang te vragen, en ook daadwerkelijk stappen in die richting te ondernemen. Want alleen zo geeft u met uw gedachtekracht en uw vrije wil te kennen dat u het echt wilt bereiken. 
Er kan u namelijk niets gegeven worden zonder dat u dat duidelijk aangeeft, omdat het universum al uw gedachten en uw vrije wil nu eenmaal volledig respecteert!

Bovendien werd ons door Jezus de garantie gegeven dat wanneer we zelf onze zoektocht starten, we steeds de nodige begeleiding daartoe zullen krijgen, en we nooit alleen zullen staan. Iemand die het allemaal echt wil weten, kan de waarheid dus op geen enkele manier mislopen. Dat werd ons met klem beloofd!

Maar op welke manier worden we dan begeleid wanneer we eenmaal de vraag gesteld hebben?

U moet weten dat het universum u beter kent dan wie ook ter wereld! Daarom is de zoektocht naar de echte waarheid voor iedereen anders, omdat elkeen nu eenmaal een andere voorgeschiedenis heeft, en dus de wereld op zijn eigen, originele manier bekijkt. Niemand is echter van uw persoonlijke kijk op deze wereld beter op de hoogte dan het universum zelf. 
Op dat punt is het paranormale werkzaam, en zijn intuïtie en telepathie de belangrijkste informatieverschaffers voor degenen die ons begeleiden naar de wereld die we voor onszelf wensen. Deze paranormale manier van informatie verschaffen is buiten het lichaam heel normaal, is bovendien heel compleet, en geeft werkelijk ieder detail van uw gedachten volledig door. Daardoor kan het onmogelijk tot verwarring of bedrog leiden. U kan het universum dus op geen enkele manier misleiden of beliegen, want het ziet en weet alles van u! Maar je kan wel jezelf misleiden, en dat is de reden waarom het allemaal zo moeilijk lijkt.
Wanneer u dan te kennen geeft dat u de echte waarheid wilt vinden, dan zal de energie u daar steeds een persoonlijk antwoord op geven, dat afhangt van uw persoonlijke situatie, en van het inzicht dat je tot op dat ogenblik al vergaard hebt. 
Dat antwoord komt dan in de vorm van een gebeurtenis, een teken, of een voorval... Het kan zelfs van een groep of een godsdienst komen, maar komt zeker in het begin bijna nooit door een stemmetje in uw hoofd dat u allerlei dingen influistert! Het universum spreekt immers zelden de taal van woorden!

U stelt gewoon een vraag aan het universum door middel van uw eigen gedachtekracht!

Wanneer u heel sterk denkt en verlangt om de echte waarheid te weten, dan zal het universum daar onmiddellijk op reageren! Het zal u dan leiden naar een boek, een persoon of een situatie die u verder kan helpen op het denkniveau dat u op dit ogenblik aankunt. Weet echter wel, dat datgene wat op dat ogenblik naar u toekomt, slechts een antwoord geeft op een heel specifieke vraag, en dat u zich daarna weer moet openstellen om andere antwoorden te krijgen, op steeds nieuwe vragen die zich aandienen. Deze andere antwoorden zullen u dan opnieuw door andere mensen of groeperingen gegeven worden. En zo gaat u uw weg, van mens naar mens, van groep naar godsdienst, overal zoekend en luisterend naar dat ene antwoord dat u een stukje verder helpt. En dus heb je al je broeders nodig, gelijk tot welke groep ze behoren, of van welke afkomst ze zijn, want iedereen wordt door God gebruikt om jou van antwoord te dienen. 
En wanneer je één groep, of één broeder uitsluit, dan zal je het antwoord nooit weten, want diegene die het jou kan geven heb je buitengesloten, waardoor je zijn kennis zult moeten ontberen. We zijn dus ook allen één in onze zoektocht terug naar huis.

U krijgt het ganse antwoord ook niet zomaar in één keer aangeboden, want dat zou niemand van ons aankunnen! Het is namelijk héél veel dat je allemaal tegelijk moet weten! En daarom gaat het heel geleidelijk, en stap voor stap, steeds dezelfde tred houdend waarmee jij je angsten laat varen. Het is een gestage evolutie, een weg die geleidelijk met u meegaat, altijd een beetje dieper en dieper de werkelijkheid in.
Op die manier krijgen we na verloop van tijd een gezonde opbouw van een nieuwe redenering voorgeschoteld, die altijd steunt op de feiten die u even daarvoor voor waar hebt aangenomen. En zo wordt uiteindelijk de waarheid stevig gefundeerd in uw eigen gedachtewereld, u aangereikt door al uw broeders om u heen.

      

Foto's

photo photo photo photo