Op zoek naar een antwoord

  Om tot de nodige antwoorden voor mijn problemen te komen moest ik proberen om het hoe en het waarom van deze wereld te begrijpen. Het was niet meer voldoende voor mij om alleen op zoek te gaan naar mezelf, want dan zou ik nooit te weten komen wie de anderen zijn, en bovendien, waarom ze zo verschillend zijn van mezelf! Neen, ik moest het complexe systeem van deze aarde, zowel planten, dieren, als mensen, in zijn totaliteit zien te begrijpen. Anders kwam ik gewoonweg geen stap verder! De levensvragen waren het! Die moest ik zien op te lossen! Waarom leven wij?  Waarom al die verschillen? Wat na de dood?  Wat is goed en kwaad?  Wie ben ik?  Wat doe ik hier?  Wie is God?  Bestaat hij, en zo ja, waarom is hij dan niet hier?  Wie vertelt nu in feite de waarheid?

  U denkt misschien dat de antwoorden op al deze vragen niet bestaan? Wel, u denkt verkeerd! Er zijn verspreid over de hele wereld al talloze mensen die het antwoord gevonden hebben! Ik ben dus zeker niet de eerste die deze denkrichting aanneemt. 
  Maar waarom zijn de oplossingen voor al deze levensvragen dan niet direct voor iedereen beschikbaar? Waarom weet dan iedereen het nog niet? Kan je het dan niet gewoon aan iedereen zeggen? Zoals het antwoord op een kwisvraag bijvoorbeeld. Dat kan je eenvoudigweg in een encyclopedie gaan opzoeken! Je hoeft alleen maar de juiste boeken te raadplegen, en hop! …  je vindt steeds het antwoord op de vraag die je hebt gesteld.

  Maar de reden waarom dit niet in een encyclopedie terug te vinden is, is in feite vrij eenvoudig. Voor de levensvragen bestaat er nu eenmaal geen pasklaar antwoord dat iedereen kan tevreden stellen! Want het antwoord is een evolutie! Het is een evolutie in ieders denkpatroon! We zitten hier namelijk allemaal op een andere golflengte te denken in dit leven, en iedereen heeft altijd wel ergens een reden voor, of iets waarvoor hij nog bang is om het antwoord niet te hoeven aanvaarden.

  Ons leven is hier steeds een persoonlijke zoektocht naar geluk, en iedereen wil dat geluk voor zichzelf op zijn eigen manier invullen. En zo wordt het zoeken naar geluk ook het zoeken naar de waarheid! Dat komt doordat het zoeken, en de ervaring die met het zoeken gepaard gaat, een deel van de oplossing zijn! Het zoeken maakt gewoon deel uit van het leerproces! Want alles wat je door eigen ondervinding ontdekt hebt, of wat je te weten bent gekomen door het zelf uit te pluizen, en het met schade en schande te ervaren, dat vergeet je nooit meer! Iets wat jou echter zomaar eventjes vlug tussendoor verteld wordt, dat zal je daarentegen al snel weer vergeten zijn. Maar iets wat je zelf met volle inspanning en grote concentratie hebt uitgepluisd, dat staat werkelijk in je hele wezen ingebrand! En dat kunnen ze je nooit meer ontnemen!

  Kijk bijvoorbeeld maar eens wanneer je met de wagen ergens naartoe rijdt waar je nog nooit bent geweest. Wanneer je gewoon als passagier meerijdt dan zal je zelfs de volgende dag al moeilijkheden ondervinden om dezelfde weg terug te vinden. Maar wanneer je zelf aan het stuur zit dan vergeet je de weg nooit meer! Je hebt dan volledig zelf de weg uitgestippeld, en onderweg alle referentiepunten heel goed in je geheugen opgeslagen. Daardoor onthoud je het dan ook veel beter!

  De eerste vereiste om de antwoorden te weten te komen is dus dat je bereid bent om er zelf naar op zoek te gaan! Het antwoord op de levensvragen kan je immers alleen kennen als je ze ook effectief wilt weten! Zolang je niet begint alles zelf na te pluizen, en er je levensdoel van maakt, kan je de antwoorden nooit kennen. Er zijn in deze wereld immers heel veel schijnantwoorden voorhanden die we eigenlijk veel liever als waarheid horen dan het echte antwoord! Dat komt omdat we met die valse antwoorden, hier en nu, veel vlugger resultaat hebben dan met het echte antwoord, en we ons dus liever tevreden stellen met een tijdelijke oplossing die het echte probleem ontwijkt. Als je het echter serieus aanpakt, en je de antwoorden op een eerlijk zoekende manier ontdekt, dan zijn ze voor altijd, definitief en blijvend van jou!

  Daarmee wil ik zeggen: je kan de encyclopedie nu niet meer dichtslaan en overgaan naar de volgende vraag, want er is eenvoudigweg geen volgende vraag meer! Er is dan alleen nog dat ene antwoord dat jou alles doet begrijpen! Het definitieve antwoord maakt namelijk alle andere vragen overbodig! Je bent nu als het ware de encyclopedie zelf geworden, en je hebt jezelf eindelijk boven de werkelijkheid van deze wereld weten te plaatsen! 
  Want wanneer je het antwoord volledig kent, dan wordt alles waar we hier nu mee bezig zijn volledig onbelangrijk! Je treedt dan binnen in een volledig nieuwe werkelijkheid, die onze bezigheden hier op aarde weliswaar nog accepteert, maar ze toch ook mateloos overstijgt.

  En toch lukt het maar heel weinig mensen om tot deze waarheid door te dringen. Maar hoe komt dat dan? Wat staat er dan eigenlijk tussen ons en die fameuze waarheid in? Is ze dan zo moeilijk te verstaan, of moet je er een genie voor zijn? 
  Welnee, gelukkig niet! 
  Want iedereen die het echt wil begrijpen, die kan het ook te weten komen! 
  De enige persoon namelijk die in de weg staat om alles te bevatten ben jijzelf! Alleen je eigen persoontje kan een barrière opwerpen tussen de vraag en het antwoord. Het zijn immers altijd jouw persoonlijke smaken en voorkeuren, je eigen wensen en beslommeringen, of de dingen die je voor jezelf nog wilt, die het antwoord in een vergeethoekje duwen. Want in feite ken je het antwoord al! Je hebt het echter nooit allemaal op een rijtje gezet, en je hebt het nooit als één geheel willen beschouwen. Daardoor ben je dan ook al die tijd onwetend gebleven. Je hebt je altijd al tevreden gesteld met halve waarheden!

  Maar misschien wil je het ook helemaal niet weten! Want het antwoord is iets waar je op dit ogenblik niet echt mee bezig bent! Je moet van al die flauwekul helemaal niets weten!

  Het is goed mogelijk dat je wel erkent dat je bepaalde problemen hebt, of dat je de wereld niet begrijpt, maar je wilt die problemen liever op je eigen specifieke manier oplossen. Je zult zelf wel een uitweg bedenken voor het onontwarbare kluwen van deze wereld, … denk je! En dit feit, dat je het dan zelf wilt oplossen, zorgt daarna hoogst waarschijnlijk voor nog maar eens een aantal bijkomende moeilijkheden die je echt niet verwacht had.

  Maar alleen de denkrichting die door het antwoord dat je hier vindt aangegeven wordt, is de enige juiste. Dat weet ik, en dat weet weldra ook u. Het antwoord zelf kan in vele vormen tot jou komen, maar de richting is steeds dezelfde. Het gaat altijd alleen maar mis omdat we het niet volledig willen inzien! We gedragen ons hier in deze wereld namelijk allemaal zoals een pas verliefde man of vrouw, die zich alleen maar blindstaart op slechts één enkel aspect van zijn geliefde persoon, en al de rest gewoon negeert en vergeet. Op dezelfde manier dragen wij oogkleppen voor de wereld om ons heen, en zijn we dus alleen maar met ons eigen kleine wereldje bezig. En het ergst van al is nog dat we ons die oogkleppen zelf hebben opgezet!

   Ik wil daarom proberen alles voor u op een rijtje te zetten wat je hoeft te weten om de waarheid te achterhalen. Dit is de enige denkrichting die goed is voor iedereen. Dat wil zeggen dat niet alleen jij of ik er zullen baat bij hebben, maar dat ook ieder ander levend wezen op deze planeet er hetzelfde voordeel mee zal doen. Jij alleen kan echter beslissen of je dit alles aanvaardt of niet! Want van mij hoef je het helemaal niet te aanvaarden! Maar het enige alternatief is dan wel dat je nog een tijdje onwetend zult blijven rondlopen over al de prangende vragen die het leven jou voorlegt. 
  Je zal er dan misschien wel in slagen om voor jezelf een soort van tijdelijke waarheid te creëren, maar bij je naderende dood kan die niet anders dan opnieuw instorten, en zal je moeten inzien dat je gedurende gans je leven fout zat. Dan zal je begrijpen dat, wat jij ooit als waarheid hebt beschouwd, nu als een blokkenhuis weer in elkaar moet storten.

  Je kunt over het antwoord dat ik u hier zal voorleggen ook niet zeggen: “ik ga maar gedeeltelijk met deze waarheid akkoord”, want dan is het antwoord niet meer volledig, en is de cirkel van haar redenering niet meer rond. Alles past immers precies in elkaar, en geen enkele schakel kan eruit weggelaten worden.  Het antwoord staat vast, heeft altijd al vastgestaan, en is voor alles en iedereen in dit universum gelijk. Je kunt het niet naar je hand zetten, want dan gaat het gewoon weer van je weg! Het antwoord is eeuwig en blijvend hetzelfde:  een miljoen jaar geleden was het zo, en over miljoenen jaren zal het nog steeds zo zijn! Jij moet je aanpassen aan het antwoord! Het kan zich onmogelijk aanpassen aan jou, want anders zou het immers niet meer het antwoord van ieders waarheid zijn. Als je er een deeltje uit weglaat, dan klopt het niet meer! Dan ben je een eigen waarheid aan het maken, die voor jou alleen ook een eigen wereld zal creëren. Jouw eigen waarheid maakt jouw eigen wereld! Wees je van dit gegeven heel goed bewust! 
  Maar dat is nu net wat wij niet willen, want wij gaan op zoek naar een waarheid die voor iedereen dezelfde rechtvaardige wereld maakt! 
  Denk er dus aan: telkens wanneer jij jezelf betrapt op een “ja maar”  dan kom jijzelf met jouw persoonlijke wensen tussen de vraag en het antwoord te staan. Dan zijn het enkel jouw eigen verlangens en jouw persoonlijke verzuchtingen die je verhinderen om het “antwoord voor iedereen” te begrijpen.

  Je zal tijdens het lezen van dit document dan ook gauw merken dat het meermaals nodig is om je persoonlijke voorkeuren opzij te zetten, want het zijn nu eenmaal je opvattingen over de meest elementaire dingen van het leven die je dient te veranderen! Alles wat je nu als een vaststaand feit beschouwt dien je volledig opnieuw aan te leren en vanuit een ander perspectief te bekijken! Gans je denkpatroon over de maatschappij en hoe ze is opgebouwd, over goed en kwaad, over recht en onrecht, over man en vrouw, zal je moeten omvergooien! Anders kan je de waarheid die voor iedereen geldig is niet weten.

  Het antwoord is zeker niet populair! Dat kan het ook niet zijn, want anders zou iedereen het allang weten! Het is nu net datgene wat u niet wilt weten! Daar ligt de waarheid verscholen! Door het feit dat zo goed als niemand het volledige antwoord kent wordt direct ook de richting aangewezen waarin men dient te zoeken. Het kan zeker en vast geen populaire richting zijn, want die zijn allemaal reeds lang verkend. En daar heeft niemand ooit een volledig en blijvend antwoord gevonden. Het moet dus aan de andere kant liggen, de niet populaire zijde; die kant waar u niets wilt over horen. Daar vinden we de eerste richtingaanwijzers terug!

  Om die universele waarheid te vinden gaan we ons niet laten verleiden om grote theorieën uit te pluizen. Neen, we houden het gemakkelijk en nemen voornamelijk het leven zelf als onze grote leerschool. De mens en zijn medebewoners op deze planeet, samen met al hun lief en leed, met geluk en onmacht, en met voor- en tegenspoed. Al deze dingen samen vormen onze belangrijkste bron van informatie. Want dit is iets wat we maar al te weinig doen: wanneer het leven ons een opdoffer geeft, dan keren we ons verdrietig om, of zakken we erdoor in elkaar, niet begrijpend wat we nu weer verkeerd hebben gedaan. Maar niemand komt op het idee om eens te gaan inzien dat het leven zelf, het universum persoonlijk, op deze manier tegen ons praat! Niemand ziet in dat het de natuurwetten zijn die dagelijks aan ons trekken! 
  Ondervinding is de beste leerschool! En ondervinding is dan ook de taal van het universum om de koppige steenezels die wij zijn iets aan te leren!

  Maar naast ons dagelijks lief en leed valt er ook uit de maatschappelijke en de sociale structuren die de mensheid heeft opgebouwd heel wat informatie te rapen. Maar wij verkiezen liever om er gewoon in mee te draaien, in plaats van deze systemen en hun gevolgen voor de individuele mens eens kritisch te gaan bekijken!

  Voor het begrip en de interpretatie van dit werk, dient u dan ook het geheel te bekijken! U kan uit deze tekst niet zomaar bepaalde stukken tekst gaan isoleren van de rest, of ze er simpelweg uit weglaten omdat het u goed uitkomt. Want doet u dit wel, dan bent u opnieuw de populaire toer opgegaan! Het is vals en misleidend tegenover anderen wanneer je stukken tekst eruit gaat halen, enkel en alleen omdat ze u juist op dit ogenblik goed van pas komen. Op dat moment manipuleert u immers de boodschap die achter de ganse redenering van het boek schuilgaat.

  Wanneer men u bijvoorbeeld zou zeggen: “je mag niet liegen”, dan zal dat waarschijnlijk een compleet loze boodschap voor u zijn. Waarom zou je niet liegen als je er voordeel kunt mee halen? Welke reden heb je dan om niet te liegen?

  Maar wanneer je al de natuurwetten kent die achter het proces van liegen schuilgaan, wanneer je ook de gevolgen ervan kent, zowel op de korte als op de langere termijn, en wanneer je de schade kan inschatten die “liegen” aan jezelf en ook aan anderen toebrengt, pas dan kan je het in overweging nemen of je het nu wel of niet zal doen! Alleen door inzicht te krijgen in de gevolgen van onze daden, en in het begrip van het leven zelf, kan je beginnen met een juiste keuze te maken. Alleen als je weet wat Christus weet kan je begrijpen waarom hij ons vraagt om niet te liegen. Want pas wanneer je het ganse proces hebt doorzien, en inziet dat “liegen” slechts een onderdeel is van een veel groter geheel, kan je voor jezelf gaan uitmaken of je nu verder nog zal liegen of niet!

  Deze tekst dient daarom in zijn volledig verband te blijven en zo ook begrepen te worden. Afzonderlijke zinnen en alinea’s hebben geen enkele waarde op zich, want alleen de volledige tekst heeft de waarde die geprobeerd is eraan mee te geven. Het bekritiseren van losstaande zinnen of alinea ‘s is dus waardeloos wanneer je de hoofdredenering die erachter zit niet gesnapt hebt. Deze woorden hebben immers totaal geen betekenis zonder de rest van het verhaal. 
  Dit is dan ook een heel grote fout die de volledige mensheid maakt wat betreft heel wat andere geschriften. Je kan bijvoorbeeld de woorden van Krsjna, Boeddha of Christus alleen maar verstaan indien je ook hun volledige boodschap wilt begrijpen! De interpretatie van de afzonderlijke delen ervan zal u immers steeds op een dwaalspoor brengen zolang u het totaalconcept niet begrepen hebt!

  Om je te helpen wil ik toch dit al meegeven: het is niet nodig om wat je te weten komt ook direct toe te passen!!  Het toepassen is een proces dat vanzelf op gang komt! Daarvoor hoef je helemaal niets speciaals te doen. Het toepassen is gewoon een gevolg van je denken! Dit is zeer belangrijk, en in het begin is het in feite ook bijna onmogelijk. Wat hier beschreven staat is immers een evolutie die je traag of langzaam kunt laten gaan, maar die zeker geen verplichting inhoudt die aan jou wordt opgelegd!

  Onthoudt dit dus goed. Vorm eerst het idee in je hoofd, want zo weet je het al in gedachten voor jezelf! Daarna kan het idee steeds meer en meer beginnen rijpen in je denkwereld. Of je het dan verder al dan niet toepast, daar kun je geleidelijk aan later zelf over beslissen.

  Zoals je verder in dit boek zult merken is dit een hele geruststelling en waarschijnlijk ook wel een goede hulp om aan de eindstreep aan te komen. Wil je alles weten, dan moet je gewoon aan deze twee vereisten voldoen:

  ---Ik wil het echt weten, nu wil ik alles doen om het te weten!
  ---Ik ben bereid om voortaan mijn eigen wensen en verzuchtingen opzij te zetten om tot het antwoord te komen!              

  Indien je aan deze twee dingen voldoet, dan staat niets je nog in de weg. Denk hierover eerst goed na voor je verdergaat. Laat de betekenis van deze woorden goed tot je doordringen, want even gemakkelijk als je ze nu aanvaardt zal je ze weer aan de kant schuiven wanneer je iets leest waarmee je niet onmiddellijk akkoord kunt gaan. En dan stopt het antwoord! Dan is het er niet meer voor jou!

  We kunnen het probleem als volgt beschrijven: iedereen op deze planeet wil dat het antwoord zijn eigen waarheid bevat! Een waarheid die aan zijn eigen persoonlijke belangen tegemoet komt! Maar denk hierover nu eens heel goed na. Hoeveel antwoorden zouden er dan niet moeten zijn? Zes miljard al, alleen hier op aarde! Iedere mens zijn waarheid! En wat als de dieren ook hun waarheid hebben? Hoeveel zijn er dan?  Als dé waarheid echt bestaat, hoeveel denk je dan dat er kunnen zijn? Vele miljarden waarheden, die elk voor hun gelijk strijden, of slechts één enkele waarheid die voor iedereen vrede en geluk garandeert? Indien je die ene waarheid wilt weten, die ene waarheid die geldig is voor alles en iedereen in het universum, dan moet je de jouwe aan de kant schuiven! Anders gaat het niet.

   

  Aan iedereen die het aandurft, wens ik een spannende en  verrassende ontdekkingstocht toe!! 

Foto's

photo photo photo photo