over mezelf
Home 
Cursus in Wonderen 
 Kennismaking CIW 
El Milagro 
CIW - events 
Online Lezen 
De auteur 
contact 
Google zoeken 
download 
gratis boek 
boek bestellen 
Dwang en gebod 
levensvragen 
Gedachtelichaam 
Links 
gedichten 
Het paranormale 
Gedachtekracht 
paranormaal verhaal 
toekomstvoorspelling 
helderziend 
telepathie 
reincarnatie 
Spiritueel 
Godsdienst 
Islam 
Gods evenbeeld 
goed en kwaad 
het echte werk 
Thomas evangelie 
Jezus Christus 
bijbelstudie 
leven na de dood 
wonderen 
Liefde voor iedereen 
Gods weg bewandelen 
Osho 
God, help mij dan toch... 
de erfzonde 
wij zijn  
Het hoogste inzicht 
een nare ervaring 
vergiffenis 
loslaten 
Liefde overwint alles 
geheim van het leven 
God, seks en relaties 
vrije wil of noodlot? 
Leraar van God 
wederkomst Christus 
het jaar 2012 
apocalyps 
Verlichting van geest 
Malika's droom 

 

Over mezelf.

 

Men zegt wel eens dat je jeugd de “mooiste tijd van je leven” is. Jammer genoeg behoor ik niet direct tot die groep van mensen die daar uitzinnig blij om kunnen zijn. Er zijn inderdaad enkele goede momenten geweest, dat is waar. En hoewel ze schaars waren, moet ik toegeven dat ik toch ook enkele prettige ervaringen heb meegemaakt tijdens mijn jonge jaren. Meestal waren dat dan de dagen dat ik er met mijn vrienden eens voor een tijdje “uit” kon zijn, en ik mij vrij kon voelen, ver weg van de dagelijkse druk die constant op mij rustte. Zo waren er onder andere de jaarlijkse kampen met de jeugdbeweging, en enkele schoolreizen die ik me nog levendig herinner. Deze vakanties betekenden voor mij een ware verademing na de maanden van spanning en frustratie die ik jaar in, jaar uit, thuis doormaakte.

Wanneer ik naar mezelf eens terugkijk toen ik achttien was, dan mag ik gerust zeggen dat ik op dat moment zo goed als gek geworden was.
De emmer was volledig volgelopen! Er kon helemaal niets meer bij!

Bij het kleinste ongelukje, of het minste wat er fout ging sloegen de stoppen bij me door! De pijn die ik toen vanbinnen voelde was zo ondraaglijk geworden dat ik werkelijk met mijn hoofd tegen de muren stootte om hem te verjagen. Ik moest mijn lichaam pijnigen om dat alles overheersende, knagende gevoel diep in mijn hart kwijt te raken. Niemand rondom mij scheen mij te begrijpen, en ik stond er dan ook helemaal alleen voor. Ik was afgedaald tot in de donkerste krochten van de hel, en moest er helemaal alleen zien uit te komen nu!

In feite begreep ik het zelf ook niet meer! Ik kon het allemaal niet meer vatten! Deze wereld, de mensen en hun bezigheden, alles wat ik zag was zo tegenstrijdig! Ik leerde over goed zijn, over mooie idealen, en over liefde en geluk, maar ik zag in de wereld niets dan het tegendeel! Iedereen had steeds de mond vol over vriendschap en behulpzaamheid, maar als het er eenmaal echt op aankwam was er nooit iemand die ook werkelijk tot daden kon overgaan. Ik heb de verheven idealen uit mijn opvoeding dan ook slechts heel zelden in de werkelijke wereld kunnen terugvinden.

Dit feit, alsmede mijn koppigheid om mijzelf aan deze wereld aan te passen, hebben er dan ook voor gezorgd dat ik tot in de diepste ravijnen van het leven was afgedaald.

Onze gezinssituatie was in feite de oorzaak van al mijn ellende. Mijn ouders, die maakten maar ruzie! Niet zo af en toe, maar meerdere keren per dag vlogen de venijnig scherpe woorden, en de wederzijdse verwijten door het huis. Ons gezin was in feite het slachtoffer geworden van een maatschappijdruk die het niet toeliet dat mensen het oneens kunnen zijn in een relatie, en waardoor scheiden dan ook nooit aan de orde kwam.

Heel vroeg op de morgen al, vanaf het moment dat voor mijn vader de wekker afliep, werden wij geconfronteerd met de dagelijks hoog oplopende ruzies. Het overdonderende lawaai zinderde nog na toen we op de schoolbanken zaten, om dan vervolgens opnieuw te beginnen wanneer iedereen ‘s avonds weer naar huis terugkwam. Wij waren met vier kinderen in ons gezin, en onze enige troost was het hoofdkussen waarop we iedere dag wenend in slaap vielen! Zo is het jaar in, jaar uit, steeds maar op dezelfde manier blijven doorgaan! Van mijn vroegste jeugdherinnering tot een stuk na mijn achttiende verjaardag! Toen hebben ze uiteindelijk toch de knoop doorgehakt!

Door al deze toestanden was ikzelf ondertussen mentaal een wrak geworden. Want de personen die mij hadden opgevoed met mooie idealen over liefde en geluk deden juist het tegenovergestelde van wat ze zelf zegden. Ik kon die ruzies maar niet begrijpen! Ik was zo niet!

Als een jong kind al, had ik “vreemde ideeën” over de mensen en dit leven! Ik dacht: “de mensen die helpen elkaar toch; die zorgen toch voor elkaar!” Maar tot mijn ontsteltenis moest ik dagelijks vaststellen dat het niet zo was. Ik zag ieder steeds maar vechten voor zijn eigen kleine deel, en ik kon niet anders dan vaststellen dat hebzucht en eigenbelang steeds zegevierden over de mooie waarden van deze samenleving. Ik kon mezelf daar helemaal niet in terugvinden! Ik had nu eenmaal - in die tijd toonde ik dat nog - een goede inborst, en wilde gewoon mensen helpen waar ik dat kon. Maar de wereld en de maatschappij drukten mij dagelijks met mijn neus op de keiharde feiten: ik was op de verkeerde planeet terechtgekomen!

Al deze zaken zorgden er uiteindelijk voor dat ik totaal in mezelf gekeerd raakte. Ik sloot mezelf zoveel mogelijk af van een wereld die ik niet wilde! Alleen door een soort van overlevingstactiek op te bouwen heb ik deze kwellende periode dan ook fysiek kunnen overleven. Deze overlevingstactiek die ik toepaste was weliswaar simpel, maar voor mij toch efficiënt, aangezien ik het hiermee hoe dan ook achttien jaar lang heb kunnen volhouden. Mijn tactiek bestond er voornamelijk uit om gewoon al het gebeurde van de vorige dag zo snel mogelijk te vergeten! Dat was mijn manier geworden om te kunnen opboksen tegen de harde realiteit van dit bestaan. Vanwege mijn zachte aard was dit dan ook de enige manier om iedere nieuwe dag weer hoopvol aan te vatten. Ik kon gewoon niet woedend of sluw reageren zoals zovele anderen, omdat dit nu eenmaal mijn natuur niet was!

Maar hoewel deze methode me op de been hield, en mij toch een klein beetje houvast bood, was ze tegelijkertijd ook heel nefast voor mijn maatschappelijke ontwikkeling! Want terwijl het in je jeugd juist de bedoeling is dat je zoveel mogelijk gaat leren en onthouden, zag ik mijzelf genoodzaakt om net het tegenovergestelde te gaan doen. Ik deed van jongs af aan niets anders dan alles zo snel mogelijk in een vergeethoekje te duwen! Alleen op die manier was het voor mij mogelijk geworden om iedere ochtend wakker te worden met nieuwe moed en een klein beetje nieuw zelfvertrouwen. Jammer genoeg werd mij dat nooit voor heel lang gegund, want reeds een paar minuten na het ontwaken werd ik opnieuw met de dagelijkse, harde realiteit geconfronteerd.

Er was één klein lichtpuntje in mijn jeugd. De natuur had mij een goed stel hersens meegegeven, en op school moest ik dan ook weinig moeite doen om de leerstof te begrijpen. Het leren ging voor mij gewoon als vanzelf, maar ik studeerde zonder enige motivatie, of gewoon omdat het voor mij juist zo gemakkelijk ging. Want indien ook dit nog bijkomende moeilijkheden had opgeleverd, dan weet ik niet waar ik uiteindelijk zou terechtgekomen zijn.

Maar goed, ondertussen was ik opgegroeid zonder al die noodzakelijke communicatievaardigheden die in deze maatschappij zo belangrijk zijn! Juist door de vele ruzies in ons gezin heb ik nooit iets kunnen leren over de meest elementaire kennis die nodig is om goed te kunnen functioneren in een maatschappij. Indertijd bestond de veiligste communicatie in onze familie dan ook uit enkele eenvoudige en neutrale zinnen die hopelijk geen verdere stof voor discussie konden opleveren. Veel verder dan: “wil je mij de choco eens doorgeven”, aan tafel durfden wij niet te gaan, want alle onderwerpen die iets gevoeliger lagen dan dit werden angstvallig gemeden, omdat ze nu eenmaal aanleiding konden geven voor verder lawaai en ruzie.

Op school kon ik al deze dingen ook niet leren, want daar was er naast het verplichte lessenrooster heel weinig tijd over voor dergelijke problemen. Ik praatte daar trouwens toch nooit over! Maar aangezien ik zo gesloten was zou het hen waarschijnlijk toch niet gelukt zijn om een ommekeer voor mij te bewerkstelligen, ook al hadden ze het geprobeerd! Het grote probleem was dat ik te opmerkzaam was. Ze konden mij niets meer wijsmaken over al hun mooie idealen en een goede toekomst in een prachtige wereld, want ik zag onmiddellijk in dat ze het zelf niet allemaal toepasten! Daardoor, en omdat ik al deze dingen geen plaats kon geven, sloot ik mij dan ook steeds meer en meer af van de buitenwereld. Als ik dan toch moest leven met leugens en bedrog, dan deed ik dat liever helemaal in mijn eentje!

Misschien had ik er uiteindelijk nog de meeste baat bij gehad mocht men mij geleerd hebben dat er op deze planeet nu eenmaal mensen bestaan die functioneren op alle mogelijke niveaus van denken en handelen! Misschien had men mij beter geleerd hoe mensen werkelijk met elkaar omgaan, en wat de echte beweegreden was voor al die zelfzuchtige handelingen. Dan had ik misschien geweten wat, vanuit mijn standpunt bekeken, mijn plaats daartussen was! De school en de maatschappij verdoezelen steeds weer het feit dat de mens heel veel “slechte” eigenschappen heeft, naast zijn schaarse goede, die meestal slechts een utopie blijken te zijn! Ze negeren al die “slechte” eigenschappen, alsof ze gewoonweg niet bestaan, en onnatuurlijk zijn! Maar ondertussen begrijpen heel wat jonge mensen niet wat ze nu aanmoeten met hun eigen dagdagelijkse situatie, die duidelijk niet altijd zo rooskleurig is als de maatschappij dat voorstelt. De samenleving geeft aan deze mensen het signaal, dat de situatie waar zij in verkeren een “buitensporige uitzondering” is die genegeerd moet worden. Wat dan eigenlijk overeenkomt met het negeren van die mensen zelf!

En zo is er niemand die ons aanleert dat de werkelijke aard van de mens jaloezie en hebzucht is, en blijven zij die al wat verder willen denken ongewapend achter tegen alle vormen van leugens, roddels, of concurrentie!

Kortom, de waarheid over het leven wordt verzwegen, en alleen de theoretische idealen worden aangeleerd! Dit is werkelijk zeer nefast! Sommigen onder ons krijgen deze dingen immers niet mee met hun opvoeding, en kunnen ze dan ook geen duidelijke plaats geven in hun leven! Er zijn nu eenmaal mensen die gewoon anders zijn! En omdat godsdienst, zowel als de maatschappij of de scholen hen een verkeerd beeld voorhouden van de werkelijke wereld, worden deze mensen op een dwaalspoor gebracht! Zij blijven dan gewoon naïevelingen die de speelbal worden van al de anderen die wel in staat zijn om te liegen en egoïstisch te zijn, of die hun eigen kracht halen uit het afgunstig zijn op hun vrienden.

Uiteindelijk achtervolgt deze achterstand mij tot op vandaag de dag, nu twintig jaar na de feiten. Steeds opnieuw ben ik aan mezelf blijven werken, maar heb ik in de maatschappij nooit kunnen bereiken tot wat ik misschien in staat was geweest mocht ik onder betere omstandigheden zijn opgegroeid. De gemiste kansen bleven maar aan me knagen!

Het jarenlange zoeken met vallen en opstaan, en het proberen te begrijpen van de tegenstelling tussen wie ik ben, en de feiten in deze wereld, heeft er echter toe geleid dat ik na vele omzwervingen tot bepaalde inzichten ben gekomen. Uiteindelijk heb ik het antwoord op al mijn vragen gevonden! In zekere zin is die moeilijke periode uit mijn leven dan toch een zegen geweest, want anders was ik nu nooit zo diep tot de waarheid kunnen doordringen! Omdat ik mij er heel goed van bewust ben dat er veel mensen zijn zoals ik, heb ik besloten om alles ook eens op papier te zetten. Deze materie belangt echter de volledige wereld aan, en niet enkel zij die het nu slecht hebben! 

 

 
 

 

  

 

 

[Home][Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]