Paranormaal

  Ondanks het feit dat er in deze tijd vrijelijk over van alles en nog wat gepraat kan worden, blijft het paranormale toch nog steeds in de  marge van de maatschappij vasthangen. Paranormale beurzen zijn intussen heel "normaal" geworden, maar toch zal je slechts heel weinig mensen erover horen vertellen, of zullen ze slechts zelden toegeven dat ze erin geïnteresseerd zijn. Dat komt omdat het paranormale zich niet zomaar laat begrijpen, en omdat het daardoor als kwakzalverij en boerenbedrog afgedaan wordt.

  U zou nochtans versteld staan hoeveel dokters, advocaten, politici, zangers of andere hooggeplaatste personen uit onze maatschappij een beroep doen op paranormale diensten.
  Natuurlijk zullen zij dat nooit toegeven, want niet zelden wordt het paranormale gebruikt om de eigen status ten koste van de anderen te kunnen verbeteren in deze wereld.

  Maar wat is het paranormale nu juist? 
  "Paranormaal" is gewoon een kleine blik die we kunnen werpen op de manier van communiceren en werken in het hiernamaals. Het paranormale herinnert ons aan de oorsprong van ons bestaan, en aan de krachten die we zelf ooit hebben gehad. Het is de enige verwijzing die we nog hebben naar onze goddelijke oorsprong. Het is het bewijs dat we inderdaad allen één zijn! Niet met onze lichamen, maar wel in onze gedachtewereld, waar we allemaal met elkaar verbonden zijn, en mekaar dus kunnen beïnvloeden. 
  In het hiernamaals bestaat er helemaal geen taal meer om te spreken, omdat we anders alleen maar zouden kunnen praten met diegenen die dezelfde taal spreken als wij. Ook is er geen lichaam meer om iets voort te bewegen, en daardoor wordt er dan ook enkel gewerkt door middel van de gedachtekracht.

  In het hiernamaals wordt alleen gecommuniceerd door middel van het doorseinen van gedachten en gevoelens. 
  Wie hiervoor openstaat gebruikt zijn intuïtie, wat eigenlijk niet meer is dan het aanwenden van de kennis die anderen hebben over het onderwerp waar jij op dat moment mee bezig bent; Wie intuïtie heeft staat ervoor open om zich door de gezamelijke energie te laten leiden.
  De gedachten die dan doorgestuurd worden krijg je door via telepathie. 
  Telepathie is dus de drager van de uitgezonden boodschap. Het zijn de energiegolven die de boodschap tot bij u brengen.
  Maar vergeet niet dat jij je in meer of mindere mate kan afsluiten van dit soort van communicatie. Hoe meer je er zelf nog geheime gedachten wenst op na te houden, des te meer zal je belang hechten aan een eigen plan voor de wereld, en des te meer zal je dan ook voor deze dingen afgesloten blijven

  Eigenlijk is alles in de paranormale wereld terug te brengen tot één enkele noemer namelijk de gedachtekracht! Want ook bijvoorbeeld pendelen en waarzeggerij komen tot stand door invloed van de gedachten. Maar in de kringloop van reïncarnatie worden deze communicatiemogelijkheden wel beperkt door de wet van "een vrije wil voor iedereen".

  Paranormaal begaafd zijn of het bovennatuurlijke, heeft zoals alles in het leven twee mogelijkheden om ermee te werken: de eerste mogelijkheid is constructief, de tweede destructief. 
  Aangezien de tweede mogelijkheid door de eeuwen heen steeds voor heel veel angst heeft gezorgd, is er een heel grote argwaan ontstaan tegenover iedereen die zich op een of andere manier met het bovennatuurlijke bezighield.
  Nochtans is er naast de duistere zijde met bezweringen en vervloekingen, ook een goede kant aan het paranormale. En het is nu precies deze kant, die ons met een juiste interpretatie ervan, kan leiden naar het totale begrip van deze wereld. 
  Wat wij hier als paranormaal beschouwen wordt heel normaal na de dood, en wordt een onovertroffen kracht in de wereld van God. Daar is er immers totale communicatie, omdat niemand voor de andere nog geheimen wil achterhouden, en omdat iedereen kiest voor dezelfde gedachten, namelijk liefde voor iedereen. De gedachten van liefde voor elkaar kunnen er dan ook vrijelijk van de een naar de ander stromen, en sluiten zo niemand uit van het geheel . 
  Iedere "lagere gedachtewereld" dan die van God, wordt gekenmerkt door een grotere of kleinere belemmering van de vrije doorstroming van gedachten en communicatie, omdat haar bewoners het nu eenmaal niet aandurven om zichzelf helemaal bloot te geven en dus nog heel wat geheimen voor zichzelf wensen te behouden.

                 Met het paranormale of de invloed van onze eigen gedachten,
                 beïnvloeden wij mekaar voortdurend, bewust of onbewust!
                 Dat komt omdat wij in oorsprong allemaal afkomstig zijn
                 van één en dezelfde gedachte, namelijk deze van God!
                 Zodoende zijn wij dus allen één, en met elkaar verbonden.

                 Omdat wij dan allen één zijn,....
                 zal alles wat wij de anderen toewensen of aandoen,
                 vroeg of laat ook naar ons toekomen en onszelf te beurt
  vallen,
                 omdat de wereld die wij de anderen toewensen,
                 niet anders kan zijn dan een wereld die we ook voor onszelf willen zien!

                 Het paranormale geeft vroeg of laat aan jou,
                 wat je vraagt voor de anderen!

  Wanneer u het boek leest, dan zal u heel gauw merken dat we zonder het paranormale nergens meer heen kunnen. De bovennatuurlijke krachten met al hun wetten en gevolgen passen immers precies in onze theorie van het gedachtelichaam en de gedachtekracht.
  We leggen in het boek dan ook al de werkingswetten van toekomstvoorspellingen, pendelen, hekserij, ,en alle andere vormen van magie helemaal bloot!
  Wanneer we aldus het bovennatuurlijke eens vanonder het oeroude stof vandaan halen, en het ontdoen van alle mystieke sluiers die er door de eeuwen heen zijn rondgeweven, dan zal u algauw kennismaken met heel wat nieuwe natuurwetten waarvan we ons tot op heden niet eens bewust waren. U zal een natuurkundige kracht leren kennen die boven alle verbeelding uitstijgt. 

Foto's

photo photo photo photo