Slot

   Laten wij thans de akker bewerken, 
  zodat wij de schat kunnen vinden,
  en hem kunnen delen met iedereen
  die erom vraagt!

   

   109  Jezus zei: Het Koninkrijk is vergelijkbaar met een man die in zijn akker een verborgen schat had waarover hij niets wist. Na zijn dood liet hij deze na aan zijn zoon. De zoon wist het niet. Hij aanvaardde de akker en gaf haar weg. En wie haar kocht ging uit ploegen en vond de schat. Hij begon geld uit te lenen aan wie hij maar wilde.

   

  Zo, u kent nu de waarheid over dit leven. 
  Je moet niet dit, en je moet niet dat. 
  Er zijn geen geboden en geen wetten. 
  Maar wanneer je toepast wat gevraagd wordt, 
  dan komt al de rest vanzelf. 
  Informeer u verder, leer erover, en bovenal doe het ook! 
  Want zolang je het niet doet, zal het altijd een mythe blijven. 
  Naargelang je doet wat gevraagd wordt, zal je ontvangen wat beloofd is. 
  ’Vergeef dus je broeder zijn zonden, en oordeel niet meer over hem.’
  Doe alléén maar dit!

    

Foto's

photo photo photo photo