Spiegeltje

  Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

  Je bent schepper van de werkelijkheid! Je bent zoon van God! 
  aha! 
  Heel mooi!

  Maar wat betekent dat precies?

  We hebben het al aangehaald in het vorige boek, dat de wereld die we om ons heen kunnen aanschouwen niet echt is. Dat komt omdat hij alleen maar een gevolg is van wat wij denken, en bijgevolg steeds kan veranderen naargelang de aard van ons denken. 
  De wereld is dus door onszelf gecreëerd, en wordt door ons ook steeds opnieuw gedirigeerd en nieuwe vorm gegeven. 
  Het is niet zo dat de wereld bepaalt wie wij zijn. 
  Neen, wij bepalen wat de wereld aan ons te bieden heeft, met de gedachten waarmee wij de wereld toerusten. 
  Er is altijd éérst de gedachte, en daarná de materiële manifestatie. 
  Er kan dus geen wereld bestaan, zonder dat hij eerst gedacht werd. Daarom is de wereld alleen maar het gevolg van wat wij denken, en heeft hij over ons geen enkele macht. Maar hebben wij wel alle macht om hem ten goede te keren. Het denken is de oorzaak, en datgene wat je ziet in de wereld, dat is het gevolg van jouw denken. 
  Wat zich dus binnen in jou afspeelt, wat er in jouw denkwereld gebeurt, dat komt ook als een materiële manifestatie naar je toe. 
  Dat betekent dus dat wanneer je angstig bent, dat de wereld jou dan angst moet laten zien. Dat is de hoofdwet.
  Dat betekent dus ook dat wanneer je in gevaar gelooft, dat de wereld jou gevaar moet laten zien. 
  Jij verplicht op dat moment letterlijk de anderen, en je moet dit heel serieus nemen, om op een bepaalde manier tegenover jou te handelen. 
  Jouw gedachtekracht vraagt daarom. 
  Het universum geeft er niet om of jij dit als positief of als negatief ervaart. 
  Jij bent schepper van je bestaan, en dat is de hoofdwet! 
  Als je dus wenst te vechten tegen onrecht en ongelijkheid, wel weet dan dat net jij onrecht en ongelijkheid in stand houdt, want anders zou je niets meer hebben om tegen te vechten. Het is jij die wilt vechten, en dus wordt aan jouw wens voldaan! Het universum voldoet alleen maar aan jouw verlangen door jou een materiële manifestatie te leveren die ervoor zal zorgen dat je kan blijven vechten tegen onrecht.

  De wereld wordt aldus een spiegel voor onze eigen gedachten. En dat is maar goed ook, want door te kijken wat er in de spiegel gebeurt, in de wereld om jou heen dus, kan je leren aan welke gedachten jij waarde hecht. 

  Wanneer steeds weer dezelfde gebeurtenissen in jouw leven je blijven achtervolgen, weet dan dat de wereld een spiegel is, en dat jouw denken de oorzaak is van wat de wereld jou laat zien. Datgene wat jou achtervolgt, is datgene waar jij werk aan hebt in je eigen denken. Het is dus nutteloos om tegen de manifestatie zelf te vechten, want daarmee is de oorzaak van de manifestatie, jouw denkwijze, niet aangepakt.

  Zo is het bijvoorbeeld nutteloos wanneer iemand steeds weer de verkeerde partnerkeuze maakt, om de partner de schuld te geven. Wanneer jijzelf immers in angst en afhankelijkheid gelooft, dan kan het niet anders of je moet keer op keer een partner ontmoeten die jou angst en afhankelijkheid laat zien. En zolang je deze gedachten koestert, zal je ze steeds weer ontmoeten als een manifestatie in jouw wereld. 
  Jij bent zoon van God! 
  Zie je dan niet in, hoever jouw gedachten verwijderd zijn van het goddelijke denken? Is het dan niet raadzamer om daar aan te werken, om jezelf meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden die in jou schuilen, dan blijven toe te geven aan angstige droombeelden? De wereld kan je niet veranderen door aan de wereld te werken. Je kan alleen maar je eigen gedachten veranderen, en dan zal de wereld zich anders aan jou tonen. 
  Één man kan dus wel degelijk de ganse wereld veranderen.
  Natuurlijk kan je er niet aan uit dat vele mensen nog voor angst zullen blijven kiezen, en dit dus ook voor zichzelf zullen manifesteren. Maar weet dan dat God ook oneindig geduld en vertrouwen is, en dat ook jij die eigenschap in jouw bestaan moet manifesteren. Wees dus geduldig met de anderen, respecteer de keuze die zij nog maken, maar maak niettemin de beste keuze voor jezelf. Daar zullen zij automatisch ook baat bij hebben, want jij bent nu een voorbeeld voor hen, wat betreft de mogelijkheden die in ons schuilen.

   

  De wereld die in ons denken leeft, is dus ook de wereld die we te zien krijgen met onze zintuigen van het lichaam. Dat betekent dan ook dat wanneer je alleen maar naar de buitenwereld kijkt om je bestaan zin te geven, je altijd achter de feiten aanholt. 
  Laat ons eens kijken wat er gebeurt wanneer we dit doen.

  Wanneer je reageert op wat de wereld jou laat zien, dan reageer je op het gevolg van je eigen gedachten. Die gedachten zijn op dit moment heel angstig, en dus manifesteert er zich ook een angstige situatie in de buitenwereld. 
  Jouw gedachten zijn de oorzaak, wat je ziet in de wereld is het gevolg. 
  Jouw reactie op het gevolg, maakt vervolgens dit gevolg tot een nieuwe oorzaak voor een nieuwe manifestatie. Ik leg dit even uit aan de hand van een klein voorbeeld.

  Wanneer je angstig bent om wat er met je kinderen zal gebeuren wanneer ze aan het spelen zijn, dan roep je voortdurend: ‘pas op dat je niet valt’. 
  Deze uitspraak is in feite een uitnodiging aan het universum om wat je vraagt te manifesteren. Angst is jouw basisgedachte, en die wordt nu weerspiegeld in de wereld. Het kind zal dus ook vallen, alleen maar omdat jij dat gevraagd hebt. (tenzij zijn eigen wil sterk genoeg is om jou te negeren.) Deze valpartij nu, is het gevolg van jouw angstige gedachten. Nu wordt dit feit van de val, dat een gevolg was van je eerste angstige gedachte, een nieuwe oorzaak voor jouw verdere denken. 
  ‘Zie je nu wel, ik heb het nog zo gezegd! Straks hou je er nog wat aan over!’
  Je vraagt nu aan het universum dat de kleine aan zijn val wat zou overhouden. Jouw denken in verband met de val, wordt nu de oorzaak voor een nieuw gevolg. Het kind staat dus recht, en houdt er een hevig bloedende schaafwonde aan over. Deze nieuwe manifestatie in de wereld, het gevolg van jouw denken, wordt nu weer oorzaak van je verder gedachten.
  ’Oh hemel, straks moeten we nog naar de kliniek!’
  Jij vraagt dus om naar de kliniek te gaan, en wat blijkt, de wonde is diep genoeg om te worden gehecht.
  Dit nu, is meestal het punt waarop het denken tot stilstand komt. Het is nu wel genoeg geweest! Er komen nu geen nieuwe gedachten meer in je op, want wie weet waar dat nog verder toe leidt. Je bent murw geslagen! De situatie is voor jou nu wel erg genoeg geworden zo, en je denken komt tot rust. Het gaat dan ook niet verder meer door in die richting. Je doorbreekt daardoor de spiraal van je negatieve gedachten.

  Nu nemen we even hetzelfde voorbeeld, maar dan met iemand die zich terdege bewust begint te worden van de kracht van zijn denken.
  In eerste instantie komt de angstige neiging de kop opsteken, en je roept het kind toe: ‘pas op dat je niet valt!’. Enkele ogenblikken later hoor je geween, en je beseft onmiddellijk wat er gebeurd is . Jij hebt toegegeven aan je angst, en je hebt angstig denken tot oorzaak gemaakt van een gevolg in de materiële wereld. Maar omdat je dit beseft, weet je ook dat je aan je denken iets moet veranderen, om de manifestatie in de wereld richting te geven. Je weet dat wanneer je nu in angst verdergaat, zoals in het vorige voorbeeld, dat de angst alleen nog maar zal toenemen. 
  Je neemt dus nu dit nieuwe feit, de val van je kind, als oorzaak voor een nieuwe redenering, en dus een nieuwe manifestatie. Je geeft niet toe aan angst, maar weet dat jij het volledig in de hand hebt wat de uitslag van de valpartij zal zijn, ook al heb je nog niets gezien.
  ’Ach, het is niet zo erg. Kom maar hier, dan verzorgen we dat gauw een beetje, zodat je kan verder spelen.’ 
  Jij hebt nu bepaald dat het kind in staat is om verder te spelen, en hebt niet toegegeven aan angstig denken. Wanneer je de schaafwonden dan ziet, dan verzorg je ze wat, en enkele ogenblikken later is alles alweer vergeten. Jij neemt je voor om nooit meer angstige gedachten als basis voor je denken te nemen.
  Begrijp je de spiraal van denken en de bijhorende manifestaties nu een beetje duidelijker?
  Maak dus nooit van datgene wat je ziet de oorzaak voor een nieuw gevolg. Maar kies ervoor om zelf, met je eigen denken, een nieuwe realiteit te scheppen die het eerste angstige voorval te niet doet. Hoe angstig het je ook maakt, het maakt wel degelijk verschil wanneer je denkt: ‘alles komt goed, het is in orde’, dan wanneer je doordramt in de angst, en je de negatieve spiraal zijn gang laat gaan.

   

  De spiegel van de wereld is een belangrijk instrument voor diegene die op weg is om zijn werkelijke identiteit terug te vinden. Hij kan namelijk aan de hand van de dingen die hem overkomen steeds merken hoe hijzelf naar de anderen toe overkomt. Dit instrument wordt des te sneller begrepen door mensen die het goddelijk pad al een tijdje bewandelen. Dat komt omdat zij niet zoveel weerwerk meer bieden tegenover de wereld, en zij eerder van hem willen leren, dan hem hun wil op te leggen. Omdat zij geen veto's meer stellen met hun gedachtekracht, en zij geen bescherming meer inbouwen in hun denken, heeft God de kans om rechtstreeks vanuit de gebeurtenissen van de wereld tot hen te spreken. 
  Of anders gezegd, hoe meer je al naar liefde bent geëvolueerd, hoe minder je zal geneigd zijn om jezelf af te sluiten en te verdedigen, en hoe makkelijker God dus tegen jou kan praten via de spiegel van de wereld.

  Zo zal je merken dat hoe verder je evolueert, hetgeen jijzelf aan de ander doet, onmiddellijk ook aan jou te beurt valt. Dit is eigenlijk niets anders dan hetgeen Christus ooit zei met de woorden: "wie het zwaard hanteert, zal door het zwaard vergaan."  Of ook nog:  "wat je aan de anderen doet, doe je aan jezelf."

  Iemand die dus al een eindje gevorderd is, zal heel gauw opmerken, dat wanneer hij de ander iets opdringt, hij onmiddellijk een reactie zal krijgen, daarom niet eens van dezelfde persoon, waarin ook aan hem iets wordt opgedrongen.
  Of wanneer je iemands handelen afkeurt, dat ook jouw handelen zal afgekeurd worden. 
  Zo is het mij gebeurd, dat ik op een bepaald ogenblik iemand sterk begon te bekritiseren vanuit mijn drang om hem de goede richting te tonen, en dat ik diezelfde dag nog een boos e-mailtje kreeg van iemand die deze site maar niets vond.
  Bemerk dan natuurlijk ook, dat wanneer je iemand steun geeft, dat ook jij steun zal ontvangen, en dat wanneer je iemand vooruithelpt, ook jij zal geholpen worden.

  Wil je het met andere woorden wat makkelijker krijgen in de wereld, biedt dan de anderen  gemak aan. Maar vergeet hierbij het belangrijkste niet, en dat is dat je het altijd vanuit je eigen verbinding met God moet doen. 

Foto's

photo photo photo photo