Spiritueel

  Spiritualiteit is een bijzonder veelomvattend begrip. Het wordt meestal beoefend door mensen die de traditionele weg van de kerk de rug hebben toegekeerd, en die daarna andere en vrijere wegen zijn gaan opzoeken naar de liefde toe.
  Meestal komt men bij spiritualiteit terecht na het ervaren van een of ander paranormaal verschijnsel, en zoekt men om dit te kunnen begrijpen in het algemeen kader van de vele kosmische wetten die ons omringen. 
  Spirituele mensen zijn zich bewust van de vele energieën om hen heen, en verkiezen om een andere weg in te slaan dan het louter geloven in een god die ons gadeslaat. Zij geloven niet meer in de straf-theorie van de traditionele godsdienst, en zien het leven als een evolutie, of een leerschool naar liefde toe. Zij geloven ook dat er niet één, maar een oneindig aantal kansen zijn om te groeien, veeleer dan bang te zijn dat het allemaal afgelopen is na dit korte verblijf hier op aarde.
  Het spirituele benadert de werkelijkheid dus duidelijk anders dan godsdienst, omdat zij geloven in liefde en goedheid zonder straf, en zij zelf een weg zoeken, veeleer dan stil zitten af te wachten, om te kunnen begrijpen waarom mensen niet altijd aan ieders verwachting voldoen.
  Godsdienst en spiritualiteit zijn dus duidelijk niet direct de beste maatjes, gezien de ene de andere nogal gauw als onzin bestempelt.

  Het spiritueel bewustzijn heeft ook duidelijk het paranormale in de hand genomen, om onze wereld, en de krachten die erin schuilgaan te verkennen. 
  Godsdienst daarentegen vindt het paranormale des duivels, en laat het dus liever liggen waar het is.
  Veel onenigheid komt dan ook voort uit het niet willen begrijpen waar de ander mee bezig is, en het koppig vasthouden aan het eigen standpunt. 
  Want als iedereen even bereid zou zijn om het standpunt van de ander wat nader te onderzoeken, dan zou al heel gauw duidelijk worden dat zowel godsdienst, spiritueel bewustzijn, als het paranormale de beste maatjes zijn, en in feite hand in hand naar de waarheid reiken! Er ontbreekt immers maar één inzicht om alle meningen opnieuw te kunnen verenigen.
  Alle drie zijn ze even noodzakelijk om de echte waarheid terug te vinden! En de echt spiritueel bewuste mensen zullen dan ook niet anders kunnen dan na verloop van tijd de godsdienst, nu samen met het paranormale onder de arm te nemen, zodat de echte waarheid voor hen volledig duidelijk zou worden.
  Zo ook zullen zij die alleen maar de traditionele godsdienst volgen ooit tot het besef komen dat het paranormale en het spirituele onmisbaar zijn om God volledig te kunnen begrijpen!

  In deze website wil ik u dan ook wat meer wegwijs maken in de kracht die elk van deze drie domeinen van het leven verbindt. Deze kracht is de gedachtekracht!
  Ze is dan wel gekend in spirituele kringen, maar niemand kon ooit vermoeden dat de gevolgen ervan zo ver zouden reiken voor ons aller leefwereld. 
                                                  Alles is gedachtekracht! 
  Ieder paranormaal verschijnsel is te verklaren met gedachtekracht. 
  Lichtwerkers, spiritueel zoekenden, handopleggers, mirakelbrengers,.... allemaal werken ze met een en dezelfde kracht!    De gedachtekracht! 
  En uiteindelijk is ook godsdienst helemaal niets zonder gedachtekracht, want juist in gedachtekracht ligt de enige uitweg uit de ellende van deze wereld. 

  Maar om dat allemaal logisch kunnen uit te leggen, heb ik getracht het neer te schrijven in de twee boeken op deze site. Het is immers niet zo eenvoudig om het duidelijk uit te leggen aan iemand die niet hetzelfde heeft meegemaakt, en dus minder overtuigd is dan ik.

   

  de weg der dualiteit

  de weg der dualiteit
  is een manier van kijken
  een weg der eenzaamheid
  een verdeling tussen armen en rijken

  zie voor jezelf dit schouwspel aan
  terwijl je er deel van bent
  neem ‘ns wat afstand
  zodat je de weg der tegenstellingen herkent

  laat je je meenemen
  in deze eeuwige stroom
  het spel der extremiteiten
  of ontwaak je uit de droom?

  beslis voor jezelf
  of je je laat meesleuren
  in waarheden en ideologien
  kortom in het grote wereldgebeuren

  hup daar ga je weer
  van boven naar benee
  en zo heeft elke zijde
  er opeens weer twee

  tot je besluit en tot inzicht komt
  zo gaat het dus niet meer
  zoek je opnieuw de rust
  verdwaal je niet elke keer

  in het eeuwige gedoe 
  van dan weer hoog en dan weer laag
  even sterk, dan weer slap
  supersnel en daarna weer traag

  er is een weg van het midden 
  een waarvan je zegt
  ik voel me lekker 
  dat niemand me dat nooit eerder heeft uitgelegd

  open je hart en ontdek
  je bent van nature goed
  op dat moment twijfel je niet meer
  en is er enkel overvloed

  rest er geen vraag
  van wie is er nou schuldig
  ga je voorbij aan vijandsdenken
  en ben je gewoon geduldig

  omdat je in verwondering bent
  onschuldig in het leven
  in plaats van steeds maar hebben
  verandert het in geven

  want het is geen geheim meer
  waar de rijkdom te vinden valt
  waar een mens eerst buiten zichzelf zocht
  ligt in z’n kern alles uitgestald

  voor wie het wil zien
  is er van alles veel
  dan is er plaats voor delen
  wordt je wereld één geheel

  een geheel
  dat is wat je vindt
  dan straalt het licht door jou
  en voel je je door alles en iedereen bemind

  Willem. 

Foto's

photo photo photo photo