toekomstvoorspelling

  Hoe zit dat nu met al die dingen zoals waarzeggerij of pendelen, en al die andere paranormale bezigheden? Wel, waarzeggerij en pendelen zijn beiden uitstekende middelen om te communiceren met de wereld van het hiernamaals, of anders gezegd, met de gedachtenlichamen die vrij zijn van een materielichaam, en die dus toegang hebben tot eenieders bewustzijn. Het zijn echter de gidsen of de engelen die aan jou zijn toegewezen, die je van antwoord zullen dienen wanneer je deze methodes toepast. Jouw persoonlijk liefdeniveau bepaalt steeds welke gidsen je te pakken zal krijgen. Weet echter dat ook zij nog moeten leren, en dat de antwoorden op de levensvragen ook voor hen nog niet volledig duidelijk zijn.

  Het paranormale in het algemeen, heeft de neiging om zeer wispelturig over te komen. Nu eens verbaast het ons met zijn antwoorden, maar een volgende keer, wanneer we er al onze hoop op gevestigd hebben, schijnt er in het geheel geen zichtbaar resultaat meer te voorschijn te komen. Deze wispelturigheid is niet zomaar willekeurig, maar gehoorzaamt integendeel aan een hele  resem wetten die allemaal hun zegje meespelen in het eindresultaat. Dat eindresultaat hangt nu eenmaal af van de gedachten en de vele onderliggende wensen van al de personen die er aan deelnemen. Om het paranormale te begrijpen moet u dan ook heel goed al de kleine wetten van de gedachtenkracht kennen, want die wetten zijn talrijk, en oefenen al bij de minste gedachte hun invloed uit op het eindresultaat.

  Daarom is het dan ook onmogelijk om het paranormale wiskundig en met experimenten te gaan bewijzen. Het woord “experiment” alleen al, houdt een vorm van twijfel in tegenover het paranormale, en  zet dus zo een vorm van gedachtenkracht aan het werk, die de onderzoekers zal geven waar ze om vragen. Twijfel is op dat moment de onderliggende gedachte van de onderzoekers, ook al is dat niet bewust, en twijfel is dan ook wat het paranormale hen zal geven. De aard van het paranormale is niet wiskundig, maar de aard van het paranormale bestaat wel uit gedachten en gevoelens, die nu eenmaal niet met zekerheid kunnen worden vastgelegd, en die op zichzelf al zo wispelturig zijn als het weer in België. 
  Het paranormale werkt perfect onder één en slechts één voorwaarde, namelijk volledig vertrouwen! Wie het paranormale wil bewijzen aan anderen, zoekt naar vissen in de bomen, want als je het wilt bewijzen, dan betekent dat automatisch dat er twijfel over bestaat. Niet bij jezelf, maar wel bij de ander. En ook zijn gedachten zijn er nu bij betrokken, en moeten dus nagevolgd worden. Het universum kent jouw allerkleinste gedachte, en zal jou en de anderen dan ook geven wat je wilt.

  Het paranormale werkt echter ook wel degelijk wanneer er zeer sterke emoties aan te pas komen. Zo is er het voorbeeld van een moeder die met haar kind in de wagen, een auto ongeluk krijgt. Moeder en kind worden uit de wagen geslingerd, en het kind raakt geklemd onder het gekantelde voertuig. In een wanhopige daad, die gebeurt zonder nadenken en zonder een of andere angst - of bijgedachte, doet de moeder gewoon wat elke moeder zou doen: ze heft gewoon de wagen op om haar kind er onderuit te halen. 
  Kan een mens zo plotseling de kracht krijgen om een wagen op te tillen? Neen, dat kan niet; maar door het feit dat de vrouw op dat moment een onverzettelijke wil had, een heel sterke emotie, en geen enkele gedachte had anders dan het bevrijden van haar kind, hielp het paranormale haar een handje door de auto op te tillen samen met haar. 
  Was er nu bij dit voorbeeld in de verte nog een toeschouwer aanwezig geweest, dan zou die man gedacht hebben: “mevrouwtje wat je nu probeert is onmogelijk.” Door alleen al deze gedachte van de toeschouwer zou het kind omkomen onder de gekantelde wagen, want het zou de moeder nooit lukken om de wagen op te tillen, gewoon omdat die man volgens de wetten van het paranormale ook zijn zin moet krijgen.

  Maar als er niemand bij aanwezig kan zijn, hoe kan je het dan wel bewijzen? Wel heel eenvoudig: je kan het alleen aan jezelf bewijzen door erin te geloven! Weet dat je steeds een antwoord krijgt! In de vorm van kleine tekens of gebeurtenissen, dient het paranormale of het universum ons steeds van antwoord. 
  Door er veel mee bezig te zijn, en het een kans te geven, zal het zich dan ook meer en meer in je leven gaan integreren. Hierbij mag je niet vergeten dat het hoofddoel van het universum eruit bestaat om je opnieuw op het juiste spoor te zetten om het eeuwig geluk terug te vinden. Wij willen echter dat het paranormale een middel is om wereldse zaken te bekomen, of om het materiele hier beter in de hand te krijgen. Deze stelling gaat voor ons wel op tot op een zekere hoogte, maar het universum vaart nog steeds zijn eigen koers, en wij zullen ons daar uiteindelijk toch moeten aan aanpassen.

  Pendelen is een manier van communiceren met het universum door zeer directe vraagstelling. De vragen moeten immers zodanig gesteld zijn dat er geen twee antwoorden mogelijk zijn. Het is dus echt nodig om eerst zeer goed over de vraag na te denken, vooraleer je ze stelt, want anders kan je nooit een duidelijk antwoord verkrijgen. Het is echter ook zo dat de kracht die ons antwoordt, steeds rekening houdt met de vrije wil van iedereen. Als jij dus een vraag stelt over iemand, en die persoon geeft door zijn eigen gedachten te kennen dat dit deel van hem verborgen moet blijven, dan zal je ook geen duidelijk of geen goed antwoord doorkrijgen van je gidsen.
  Daarom is het opsporen van vermiste personen zo moeilijk. De ontvoerder wil natuurlijk niet dat je het te weten komt, en zijn gedachtenkracht staat dan ook de paranormale wereld in de weg om het misdrijf op te lossen. 
  Ook wanneer jij je pendelkunst wil tonen aan iemand die er niet in gelooft, zullen zijn gedachten hierover jouw bedoeling tegenwerken, en je zal er dus niet in slagen hem te overtuigen. 
  Heb je echter de volle medewerking van een persoon om bijv. een of ander verloren voorwerp van hem op te sporen dan zal je dat voorwerp algauw kunnen terugvinden. Pendelen kan iedereen. Neem een kettinkje of een dun draadje in de hand, met aan het uiteinde een klein gewichtje, laat het vrij hangen, en stel dan in gedachten of luidop de vraag: “mag ik een vraag stellen”? Je pendel zou je nu zijn eerste bewegingen moeten laten zien. Lukt het niet van de eerste keer probeer dan later opnieuw. Spoedig zal de pendel je zijn eerste antwoord geven, waarna het aan jou is om verdere afspraken te maken wat de bewegingen van de pendel nu juist zullen betekenen wanneer je hem gebruikt. Voor een “ja” antwoord kan jij bijvoorbeeld kiezen dat de pendel van voor naar achter beweegt. Voor een “nee” antwoord kan hij dan van links naar rechts bewegen. De pendel kan ook een richting aanwijzen wanneer je iets zoekt. Hij zal dan trekken in de richting waarin je behoort te zoeken.

  Waarzeggerij met kaarten is gebaseerd op juist dezelfde universele kracht, waarvan zowel jijzelf als je gidsen deel uitmaken. Ons bewustzijn is, in de mate dat het geen angst heeft om zichzelf prijs te geven, met het universele verbonden, zodat de energie ons daardoor een beeld kan geven van de wereld die we voor onszelf en de mensen in onze omgeving aan het opbouwen zijn. Deze universele energie, laat je vervolgens de juiste keuze van kaarten maken die momenteel representatief zijn voor jouw leven en je toekomst. Je gidsen helpen je dus iedere keer om de juiste kaarten te kiezen. 
  Om deze kaarten dan ook nog eens op hun juiste inhoud en betekenis te interpreteren, hebben we echter iemand nodig met een goed ontwikkeld zesde zintuig, want zij of hij moet de beelden en de gevoelens kunnen opvangen die over jouw kaarten de juiste uitleg geven. De algemene betekenis van elke kaart ligt door afspraken tussen het medium en zijn gidsen vast, maar wat de kaarten dan juist voor jou persoonlijk zullen betekenen, dat kan alleen een hiervoor gevoelig persoon aanvoelen. Deze mensen die hiervoor over een gave beschikken, krijgen bij het lezen van de kaarten beelden te zien, of dingen te horen die door intuïtie en telepathie aan hen worden doorgeseind door hun gidsen. Daardoor kunnen ze voor jou duidelijk zeggen wat de kaarten precies betekenen. 
  Deze energie opvangen is een normale bezigheid voor een vrij gedachtenlichaam, maar in gevangenschap in het lichaam wordt dit echter bemoeilijkt door de wetten van de materie. De een heeft dan ook meer aanleg dan de ander, en dat er hierdoor veel goede en minder goede waarzeggers bestaan, is dan ook niet te verwonderen, want de  mate waarin zij gevoelig zijn voor het opvangen van de beelden of de signalen bepaalt hun kwaliteit.

  Voor alle toekomstvoorspellingen geldt echter deze regel: je toekomst is nooit iets wat vastligt!!  Op ieder moment kan je jouw toekomst veranderen indien bepaalde dingen die je hebt gehoord, jou niet aanstaan. Je toekomst is namelijk steeds het samenraapsel van je eigen gedachten die je op dit moment hebt over jezelf, en de gedachten die andere mensen uit je omgeving van je hebben of wat ze met je voor hebben. Hoor je dus iets negatiefs, onderzoek dan eerst of het van je eigen gedachten komt, of van anderen, en verander daarna je diepste ideeën die uiteindelijk tot deze negatieve toekomst leiden, of mijdt de personen die ervoor verantwoordelijk zijn. Vergeet echter niet te gauw dat het overgrote deel van je leven je eigen verantwoordelijkheid is! Een goede ontleding van de voorspelling en een goede kennis van jezelf kan je zo helpen om de fouten die je nu in gedachten aan het maken bent, te corrigeren, waardoor dan ook je toekomst in de positieve zin zal veranderen.

  Waarzeggers vangen steeds de energie op van de keuze die jij, totnogtoe onbewust, voor je verdere leven hebt gemaakt. Ze zien helder, als waren ze in energetische toestand, want dan zie je immers alles tegelijk. Het verleden, het heden en de toekomst, je ziet ze dan allemaal voor je, want eigenlijk gebeuren allemaal die dingen in slechts één enkel tijdstip, namelijk het “nu”. 
  Het universum heeft dan ook nu reeds al de mogelijkheden voor gelijk welke toekomst die we willen, voor ons geschapen. Al die miljarden mogelijkheden waaruit we kunnen kiezen zijn op dit eigenste moment al bezig te bestaan. Jij hoeft dan ook enkel maar te kiezen welk van deze mogelijkheden jij als je toekomst wil ervaren, en je zal het, mits wat geduld, zeker krijgen. 
  Door je gedachten klaar en duidelijk te focussen op wat je wilt, maak je aldus de keuze voor jouw toekomst!  Het is alsof je naar de supermarkt gaat: je neemt enkel uit de rekken wat jou bevalt, terwijl je de rest gewoon laat liggen voor diegene die na jou nog komen. Zo gaat het ook met onze toekomst! Beslis zelf via de wet van de vrije wil en de gedachtenkracht welke toekomst jij voor jezelf wilt. Kies ervoor, spreek erover, handel ernaar, en bovenal twijfel niet! Want wie twijfelt, schept voor zichzelf alleen maar een realiteit van twijfel. Wanneer je dan eenmaal hebt wat je wilt, dan kan je daarna opnieuw kiezen om jezelf nog meer te gaan vervolmaken. Zo gaat het steeds maar door, en na verloop van vele miljoenen jaren bereik je dan eindelijk je einddoel, en word je uiteindelijk opnieuw God.

  We kunnen echter vaststellen dat wanneer mensen er eenmaal een begin mee maken om zich tot waarzeggers te wenden, zij de neiging hebben om dat daarna steeds meer en meer te gaan doen. Daardoor dringt zich toch eens een juiste beoordeling op van de voorspellingen die we krijgen. Een keertje om raad vragen kan echt geen kwaad, want dat geeft jou meestal een duidelijk beeld van de situatie waar je momenteel inzit, of de richting die je bezig bent uit te gaan. Gedachtenkracht is echter steeds werkzaam, ook bij waarzeggers! Vergeet dit niet! Wanneer jij dus vele keren na elkaar wilt bij hen te rade gaan, dan zal je toekomstbeeld algauw verkleurd worden door de bijgedachten van de waarzegger zelf. Vergeet niet dat deze mensen er ook geld mee verdienen, en dat zij bovendien in vele gevallen gekozen hebben om van hun gave te leven. Het kan dan ook niet anders of algauw zullen hun gedachten zich met jouw toekomstbeeld gaan vermengen, en zullen zij bewust of onbewust algauw gaan inspelen op wat ook voor hen belangrijk is. Door constant de waarzeggerij te raadplegen zorg je er uiteindelijk voor dat jij nu van hen afhankelijk geworden bent, en dat je op die manier jouw eigen kracht uit handen geeft. Een keertje ten rade gaan bij iemand die over zulke kwaliteiten beschikt is dus zeker niet slecht. Ga je echter meerdere keren per jaar, dan zit je algauw gevangen in een web van geforceerde verwachtingen, want je toekomst is in dit leven iets waar maar heel langzaam verandering in komt.

  De eerste keer zullen de waarzeggers je dan ook verbazen met wat ze allemaal over jou weten, en wat ze je allemaal laten zien. Maar alles wat daarna komt, dient steeds met een grote korrel zout genomen te worden. Aangezien je een persoonlijke band krijgt met de waarzegger, zullen de voorspellingen dan ook steeds meer en meer bijgekleurd zijn door het gemeenschappelijke doel, en niet meer alleen door je eigen creatieve gedachten. Je zal dan naderhand teleurgesteld zijn over het uitblijven van het grote geluk, of nog angstiger worden voor het naderende onheil. Eén keer om de paar jaar een bezoekje brengen aan een waarzegger die je niet kent, kan dus heel leerrijk zijn voor je zelfkennis en de wegen die jij bewust of onbewust voor jezelf hebt uitgestippeld. Indien je jouw leven wilt opbouwen en een positieve wending geven, dan is de belangrijkste stap hierin natuurlijk dat je zelf het heft in handen neemt, en het niet overlaat aan anderen. Een beetje goede raad is steeds welkom, maar zorg ervoor dat je daar steeds je eigen ding uitkiest, en niet de weg gaat die anderen je opleggen. Dat is alleen maar de gemakkelijkste oplossing kiezen, en jezelf gaan bedriegen. 

Foto's

photo photo photo photo