Uw wil geschiede

    Deze woorden, door Jezus uitgesproken net voor hij ter dood zou worden gebracht, tonen aan dat Jezus de wil van God volgde om hem te leiden tijdens zijn leven. Jezus deed alleen wat God van hem verlangde.
    Maar hoe kan je nu te weten komen wat God van jou verlangt? Niemand van ons hoort God spreken of hoort de instructies die hij zogezegd zou geven. Hoe moet je dan weten wat er van jou verlangd wordt?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in het totaalbegrip van de boodschap van Jezus. Alleen met een verder gevorderd inzicht kan je immers te weten komen welke weg je te volgen hebt, om enkel nog de wil van God te volgen.

We weten dat het ego ons allergrootste struikelblok vormt op de weg naar liefde toe. Het ego is er immers alleen maar op gericht om voor zichzelf te zorgen, en neemt dingen bij anderen weg om over hen te kunnen zegevieren, en om zichzelf zodoende beter te voelen.

Eén ego gaat dus heel ver weg van God. Maar alle ego’s samen wijzen jou opnieuw de juiste weg naar God!

Eén enkel ego apart, leidt nergens heen. Het blijft gewoon in cirkeltjes ronddraaien, en komt steeds op zijn zelfde plaats terug. Alleen neemt die plaats steeds een licht gewijzigde vorm aan, zijn er telkens weer andere personages mee gemoeid, en lijkt het alsof we vooruitgang hebben geboekt omdat de materiële welstand veranderd is, en de wetenschappelijke kennis verhoogd werd. Maar uiteindelijk is het resultaat steeds hetzelfde, want aan het eind van ieder leven, gelijk welke vorm dat heeft aangenomen, sterf je, en moet je helemaal opnieuw beginnen. Je blijft met andere woorden in de door onszelf gemaakte cirkel van reïncarnatie vasthangen.

Alle ego’s samen echter, wijzen je opnieuw de weg naar de hoogste kennis. God hoeft helemaal niet te vechten om zijn wereld van liefde te beschermen, want het rad van reïncarnatie wijst zelf de weg naar God. Daarom is de weg naar God, ook de weg van het volgen van alle ego’s! Het is met andere woorden de weg van het volgen van wat je medemensen van jou verlangen! Zij zullen nu je weg bepalen. Jij neemt voor jezelf geen enkele beslissing meer! En hoe verschrikkelijk dit in eerste instantie ook lijkt, wanneer je het toepast zal je zien dat het allemaal best meevalt. 
Dit is werkelijk een heel geschikte manier om het eigen ego zo snel mogelijk aan de kant te schuiven: je volgt gewoon het ego van al de anderen, en wanneer je dat doet, dan heeft je eigen ego geen schijn van kans meer. Het is definitief buitenspel gezet!
Natuurlijk zal het allemaal zo ’n vaart niet lopen, en zal je ego nog heel wat weerwerk bieden tegen deze beslissing, dat is zeker. Het zal zich maar stapje voor stapje gewonnen geven. Maar eens je deze richting ingeslagen bent, en hem standvastig volhoudt, zal de denkrichting van God zich aan jou beginnen te openbaren. En ik kan je verzekeren dat het iets heel raars is. Want nu zal je over vele situaties op een gans andere manier moeten gaan nadenken. Je kan niet meer op de gebruikelijke manier over iets oordelen, zoals je anders deed, want God zal je in dagelijkse situaties brengen (dezelfde als degene die je nu kent, dus geen schrik daarvoor) waarbij je verplicht wordt om heel diep op dit gegeven in te gaan. 
Het volgen van alle ego’s zal werkelijk de weg naar God worden, want die weg is het opruimen van alle gedachten die je nu hebt, en die voor God in de weg zitten om zijn waarheid waar te laten zijn. En dus zal je in verschillende situaties worden gebracht, en zal je bijvoorbeeld twee ruziemakers voor jou krijgen, die allebei net het tegenovergestelde van je eisen, en waar jou dus gevraagd wordt om hen beiden te volgen. Wat moet je doen? Waar kan je heen? Volg alle ego’s, maar de een wil net het tegenovergestelde dan de ander! En dus kan je niet anders dan het opnieuw stil te maken, een ogenblik zonder oordelen doorbrengen, en allebei je meningen te laten vallen. De twee richtingen waarin je uitgenodigd wordt doen niet terzake, want in deze wereld zijn er altijd twee richtingen. God wijst jou echter de weg naar een nieuwe richting, één die geen tegenstellingen meer kent. En om die te leren kennen, moet je eenvoudigweg leren om uit de andere twee niet meer te kiezen, ook niet een heel klein beetje, maar te volgen waar God je in stilte heen leidt. Gods antwoord overstijgt de keuzemogelijkheden van de twee, en is van een gans andere dimensie dan de onze. En dat is wat je zal leren, wanneer je het eenmaal begint toe te passen. Je hoeft niet te kiezen!
En als je dan geleerd hebt dat je niet moet kiezen, maar dat je alleen moet aanvaarden wat is, dan heb je die moeilijkheid overwonnen, en heb je een hindernis voor de ontwikkeling van je bewustzijn uit de weg geruimd. Je spreekt nu over een soortgelijke situatie geen oordeel meer uit, en daardoor wordt je gedachtewereld bevrijd van een dilemma. Want nu geeft het niet meer voor jou, welke uitkomst er naar voren komt. En precies daardoor, omdat jij geen gedachtekracht meer plaatst in de situatie, kan God zelf nu ook zijn eigen antwoord meegeven aan allen die met de situatie te maken hebben. Het mag duidelijk zijn dat het begrip ‘vertrouwen in het antwoord van God’ in dergelijke situaties een heel groot belang krijgt.
Heel waarschijnlijk slaat de angst je echter om de oren, bij het vernemen van een dergelijke uitspraak. Wat je nu vreest, is dat je in twee minuten tijd alles wat je gedurende vele jaren zo moeizaam hebt opgebouwd, zult verliezen. En in onze beperkte redeneerwijze van hier op aarde is dat terecht, want als je de wereld volgt dan is die er alleen maar op uit om alles van je weg te nemen.
Je mag echter op dit punt één belangrijk element niet vergeten. Doe dit alles niet zonder dat je eerst God bij je beslissing betrokken hebt! Begin er niet aan als je niet eerst langzaam aan een communicatie met God, hoe klein ook, hebt leren opbouwen. Hij is het die de personen naar jou zal leiden waar je iets kan van leren. Hij is het die beslist over wie je ontmoet, en wat je te leren hebt. En Hij is het ook die je opvolgt, die al je gedachten kent, en die dus weet waar jij geblokkeerd zit om de werkelijke weg te vervolgen. Hij zal de situaties regelen waarin jij moet terechtkomen. Niemand kan je beter de weg wijzen dan hijzelf, want Hij is via intuïtie en telepathie op de hoogte van al de kleine angsten en de meest verborgen blokkades in je gedachtewereld. Hij is dus de beste gids die je maar kan vinden om jou een situatie voor te leggen die inspeelt op hetgeen jij nodig hebt om te groeien! 
Want wanneer je het aanpakt zonder God, dan zal je heel gauw zelf beslissingen beginnen nemen, en zal je al snel overdreven reageren, zoals het wegdoen op eigen houtje van al je bezittingen bijvoorbeeld, of het verlaten van je familie, en dan zal je inderdaad alles kwijtraken, en zal je in zak en as achterblijven. God vraagt deze dingen niet van jou. Hij vraagt jou alleen om de weg die Hij jou toont te volgen, en zelf geen beslissingen te nemen over om het even wat.
En wanneer je dit allemaal toepast, dan zal de evolutie heel geleidelijk gaan, en zal voor ieder ding dat je in gedachten loslaat, er een heleboel zekerheid en kracht in je bewustzijn naar voren komen.
Hij is het die ervoor zal zorgen dat je geleidelijk de weg zult bewandelen, en dat de aasgieren niet in vijf minuten tijd alles wat je bezit zullen wegnemen. Hij is het die samen met jou de weg zal gaan, en die naargelang jij vordert, aan jou kansen zal geven om in kleine dingen te bewijzen dat je de gevraagde weg ook effectief aankunt. 
Denk dus niet dat je alles zal kwijtraken wanneer je de weg van God volgt. Dat is niet waar.
Wat er wel zal gebeuren, is dat je zal leren om steeds minder en minder waarde te hechten aan dingen die waardeloos zijn voor je geestelijke ontwikkeling. De innerlijke wijsheid zal terrein winnen op de uiterlijke hebzucht, en zo zal je dus steeds geleidelijk aan een stapje dichter bij God terechtkomen. 
Denk eraan: het is allemaal een evolutie! Je hoeft het zeker niet in één keer te doen, en je mag het al helemaal niet op eigen houtje aanpakken. Wanneer je vergeet om God aan te spreken, wanneer je zijn leiding niet vraagt, dan zal je heel snel overrompeld worden door mensen die alles van je willen wegnemen. En dan zal je wel degelijk het gevoel hebben dat liefde niet bestaat, of dat het allemaal onzin is wat hier staat. Je zal dan denken dat het helemaal niet mogelijk is om dit te verwezenlijken. 
Op dat ogenblik heb je echter de allereerste vergissing die we destijds hebben gemaakt, nog maar eens bevestigd, want het waren wij zelf die ooit de beslissing namen om alléén op weg te gaan, zonder de bescherming van de hoogste liefde die het gewoon was om altijd voor ons te zorgen. Alléén je weg gaan, is dan nog steeds wat je wilt, en zonder de bescherming van God zal je het dan ook zo moeten ondergaan. Dat is wat gedachtekracht en vrije wil op dat ogenblik voor jou bepaald hebben! 
Het is echter de natuur van God om voor ons te zorgen. En dus zal Hij dat ook doen in de verwarrende periode dat we onze weg naar Hem terug aanvatten. Je hoeft Hem alleen maar te vragen of Hij je begeleidt, en Hij zal onmiddellijk in actie schieten. Vanaf dan moet jij alleen nog maar leren herkennen op welke manier Zijn hulp tot bij jou komt, en weten dat Hij je weg wil krijgen uit een wereld van beperking en angst, uit een wereld van verkeerde redeneringen. Want het niet zien van de hulp is het grootste obstakel op de weg. Zijn hulp is er wel degelijk op ieder moment, maar wij zien dat niet, omdat we gewoon zijn om naar het tegenovergestelde van liefde te kijken, en omdat we een doel kiezen dat ons hier in de wereld wil houden.

Alle ego’s van de hele wereld worden nu je vrienden, want zij komen je vanwege hun tegengestelde aard tonen welke dualiteit, of welke hindernissen er nog in jouw gedachtewereld te vinden zijn die opgeruimd moeten worden, vooraleer jij opnieuw Gods bestaan kunt bereiken. Zij komen je tonen welke tegenstellingen je nog steeds niet aanvaard hebt, en waar je dus nog steeds een eigen keuze zal maken. En precies het maken van een keuze, of denken dat je er een moet maken, zal je van de rust in je bewustzijn beroven. 
Van al die hindernissen, die allemaal in de buitenwereld rondom jou te vinden zijn, moet jij je dan in je gedachtewereld bevrijden om zowel God, als tevredenheid in jezelf terug te vinden. 
En zo wordt de rover, die als dusdanig wordt gezien door degene die hier op aarde zijn rijkdom wil uitbouwen, de grootste leermeester voor degene die naar God terugwil. Want het ego wil materiële dingen vergaren, en wil dat ‘lichaam’ en ‘bezit’ je nieuwe goden worden. Het ego wil dat jij je vereenzelvigt met een pak dode materie, dat je moet vertroetelen en vereren, en waarvoor je de anderen moet kwetsen om het jouwe te kunnen beschermen. Jij wilt je geld houden, en de rover wil het ook hebben. En deze tegenstelling zal alleen opgelost raken tot ieders tevredenheid als je in gedachten je geld onbelangrijk maakt, en God voor jou laat werken.
’Vergeet de gedachtewereld van God’ zegt het ego! 
’Gedachten zijn voor jou iets privé, en daar heeft een ander geen zaken mee! Gebruik je privé-gedachten om de anderen te belazeren en hen te overtroeven met uiterlijke pracht en praal!’ 
Dat is wat het ego wil. 
En zo komt het dat wij allemaal strijden voor wat geld of bezittingen, en dat wij ons eigen lichaam met de dood van andere lichamen moeten beschermen. 
Maar net die strijd tussen alle ego’s, is ook het werktuig van God! Want wie met volle begrip van de waarden waar God voor staat de strijd bekijkt, die weet dat de strijd die de anderen leveren om in deze wereld beter te zijn, jou naar je eigen goddelijkheid kan terugleiden. God moet immers niets hebben van al de dingen waar wij om vechten. Ze hebben geen enkele waarde voor hem, want ze creëren alleen maar angst en bestaan zelfs niet eens in zijn wereld! En juist omdat ze daar niet bestaan, maakt het hier niet uit hoeveel je er alle dagen voor vecht, en welke erge dingen je er allemaal voor doet. De twee werelden zijn zo verschillend, dat wat hier oneindig belangrijk lijkt, daar totaal niet bestaande is. En juist deze tegenstelling zorgt ervoor dat de wereld van God niet kan gekrenkt worden door al de materiële bekommernissen van deze wereld. 
Wanneer je aan iets van deze wereld waarde hecht, dan is je aandacht eenvoudigweg op iets verkeerds gericht. Je hoeft het discussiepunt niet eens op te lossen, want de oplossing is dat het geen discussie waard is. En dus is de enige mogelijkheid om alles op te lossen, niet door erover te discussiëren, maar wel om te kiezen voor het juiste, namelijk de allesomvattende kracht van je eigen bewustzijn, en alleen daar voortaan je aandacht op te richten.
Alle materiële bekommernissen zitten ons in de weg om onze innerlijke vrede ‘in de gedachte’ terug te vinden! 
En zo wordt de strijd voor welstand op aarde, ook het middel om je van de aardse ketenen te bevrijden, en je eigen goddelijkheid opnieuw te aanschouwen. Want er komt een tijd dat je genoeg hebt van al dat gedoe hier in de wereld, en dat je overgevoelig wordt voor de vele nutteloze eisen en de opgedrongen meningen van de mensen om je heen. Je kunt het allemaal niet meer aan dan, want je bent zelf al te ver naar liefde geëvolueerd om je er nog met geweld tegen te verzetten. En omdat je geen geweld meer kan gebruiken, walsen de anderen gewoon over je heen. Daarom zak je eerst weg in diepe dalen van onmacht en depressies, en begin je vervolgens van daaruit te zoeken naar een ‘andere meerwaarde’ voor het leven. En nu sta je open voor God en zijn wereld, en nu kan je ook beginnen in te zien dat we al duizenden jaren tijd aan het verliezen zijn door ons bezig te houden met dingen die alleen maar vergankelijk zijn.

God gebruikt het ego van ieder van ons, om aan de anderen de weg te tonen. Daarom liet Jezus zich vrijwillig overleveren aan zijn beulen, gewoon omdat de anderen dit wilden. Het ego van Judas en zijn waarschijnlijk goed bedoelde interpretatie van de situatie, werd gebruikt om Jezus bij zijn beulen te brengen. Het ego van de hogepriesters werd gebruikt om hem ter dood te veroordelen, en het ego van de Romeinse gouverneur werd gebruikt om het doodvonnis uit te spreken. Hun aller ego's werden gebruikt door de universele kracht om Jezus te leiden naar wat zijn doel was hier op aarde. Hun wensen en grillen werden aangewend om Jezus in zijn doel te laten slagen. En zijn doel was om aan de wereld te tonen dat een lichaam vergankelijk is (door zich te laten kruisigen), maar dat het leven zelf oneindig is (door weer uit de dood op te staan).
Ieder van ons is dus vrij in zijn denken, en in zijn doen of laten, maar alles wat jouw ego belangrijk vindt wordt ook door God gebruikt om de anderen de weg te wijzen. Vrijheid is dan ook steeds een heel relatief begrip voor wie denkt dat er vrijheid te vinden is in een egoïstische wereld! En wanneer je hebt besloten om de reis terug te gaan, worden alle ego’s van de hele wereld ten dienste van jouw terugkeer en jouw veiligheid gebruikt.
Er valt aan God niet te ontsnappen! 
Gelukkig maar!

Maar alleen je laten leiden door je medemens is niet genoeg, want je medemens kan je immers ook grondig de verkeerde weg op leiden. De mens zelf gaat duizenden wegen, en hij zal dan ook proberen om je naar de geneugten van het leven terug te trekken. 
Daarom moet wie naar God gaat weet hebben van het bestaan van gedachtekracht, op welke manier ze deze wereld hier heeft doen ontstaan, en op welke manieren ze ons gevangen houdt in dit zelfgemaakte fantasiewereldje.
Al het materiële, en alles wat met het lichaam te maken heeft houdt onze aandacht en daardoor ook onze gedachtekracht vast in het systeem van reïncarnatie. Alles wat jou dus naar het lichaam leidt, of naar afhankelijkheid van dingen, zal je vasthouden in deze ellende. Denk daaraan wanneer je keuzes maakt.
En toch mogen we bij dit alles ook het feit niet volledig ontkennen dat we nu eenmaal hier, en in een lichaam zijn; en dat het lichaam wel degelijk bepaalde behoeften heeft. Anders zouden we binnen de maand allemaal morsdood liggen, omgekomen van honger en dorst omdat we dachten dat we alles moesten laten vallen wat met onze materiële wereld te maken heeft. Dat is helemaal niet zo. God weet dat we ons in deze erbarmelijke en behoeftige toestand bevinden, en zal de zorg voor al deze dingen op zich nemen. Hij zal ons met andere woorden een weg tonen die wat van beide elementen in zich heeft, maar die toch genoeg afstand bewaart van onze wereld, en tegelijk ook zekerheid biedt dat onze gedachtekracht niet weer in de gevangenschap van de materie blijft hangen.

Voedsel voor ons lichaam...
Bezittingen hebben, en er niet aan gebonden zijn...
Een relatie met je partner, die niet meer op zwakheid is gebaseerd, maar op sterkte en pure liefde van God...
De juiste dingen zeggen, en daden doen die anderen inspireren...

Alleen God zelf kan het je leren!
En je kan het alleen maar leren door een begin te maken, en door het daadwerkelijk toe te passen. Het eenvoudigste wat je aankan is goed genoeg om te starten! Vraag je dus niet af: ‘waarmee moet ik beginnen’, want het is een overbodige vraag. Alles wat jij bedenkt is goed genoeg om aan de slag te gaan. Dat wordt de basis van waaruit jij kan vertrekken. God kan alles gebruiken om jou te leiden, en dus is eender wat, goed genoeg voor hem. Van daaruit kan je dan steeds verder en verder verkennen waar God met jou naartoe wil. Er is immers geen enkele omstandigheid in ons leven die niet door hem geregisseerd wordt. Er is geen enkel onderwerp dat niet kan gebruikt worden om je weer op weg te zetten.
En zo zal je dan langzaam een weg vinden waarbij jijzelf helemaal niets meer hoeft te doen, maar waarbij je met de juiste ingesteldheid van je gedachtewereld alle problemen tegemoet treedt, en waardoor je gedachtekracht uiteindelijk niet meer zal tegenwerken aan de oplossing die God voor al onze problemen heeft gegeven.
De oplossing van God voor alle problemen hier op aarde wacht slechts op het moment dat iemand bereid is om niet meer zijn eigen wil aan de situatie op te leggen, maar in plaats daarvan ruimte maakt in zijn denken voor de oplossing van God. En dan kunnen wij zeggen: ‘Vader, uw wil geschiede’, en meteen bevrijdt Hij ons van alle overbodige ellende die we hier voor onszelf hebben bedacht.

      

Foto's

photo photo photo photo