Vele interpretaties

  Eén gebeurtenis, twee interpretaties.

   

  Wanneer er ons iets overkomt wat wij als ‘slecht’ of ‘eng’ ervaren, dan denken wij dat het kwade, of de duivel, of op zijn minst de slechte eigenschappen van al onze medemensen daarvoor verantwoordelijk zijn.
  Deze redenering is waar voor iedereen die gelooft dat dit leven in materie belangrijk is, en voor iedereen die hier op aarde dus iets wil opbouwen voor zichzelf of voor zijn familie.

  Maar exact dezelfde gebeurtenis, wat die ook moge zijn, kan je ook op een andere manier bekijken!
  Wanneer je weet dat God jou vanuit een andere wereld gadeslaat, een wereld die oneindig veel beter is dan de onze; en je weet dat Hij dolgraag zou hebben dat jij je weer bij hem aansluit, dan kan je tegen alle gebeurtenissen ook op een andere manier aankijken.
  God houdt geen seconde op met tegen je te spreken!
  Met iedere gebeurtenis in de wereld, of met iedere ontmoeting met andere mensen, toont God jou dat je best zo snel mogelijk de beslissing neemt om aan deze wereld van beperking geen waarde meer te hechten, en om zo snel mogelijk naar de zijne terug te keren.
  Met iedere nare gebeurtenis praat God tegen jou, en zegt heel vriendelijk:
  ’Wees niet bedroefd om hetgeen je is overkomen, want je hecht nu waarde aan een verkeerde wereld, waar geen liefde te vinden is, en waar de dood alom heerst! Kom alstublieft terug naar mij, dan zal ik weer voor jou zorgen in mijn wereld van oneindige liefde, en dan zal er nooit nog een nare gebeurtenis jou overkomen. Blijf je aandacht niet richten op een wereld van dood en verderf, maar keer je naar binnen in jezelf, in je gedachtewereld waar niemand je kan raken, en waar de keuze voor het hoogste geluk zomaar voor het rapen ligt.

  Iedere nare gebeurtenis in deze wereld is dus tegelijk ook een wegwijzer naar de wereld van God, omdat ze ons aantoont dat ons aardse bestaan niet vanuit liefde te begrijpen valt.

  Wanneer je na verloop van tijd toch voor de wereld in jezelf hebt weten te kiezen, dan zal je nog wel degelijk een tijdje hier op aarde rondlopen, maar dan zullen al jouw medemensen geen concurrenten meer zijn, maar integendeel niets anders dan vriendelijke broeders die jou tonen welke materiële gedachten jij nog allemaal moet achterlaten om de echte wereld van het goddelijke bewustzijn weer te kunnen ervaren. 
  Het doel dat jij aan je leven geeft bepaalt dus of de anderen voor jou vrienden of vijanden worden. Als je hier wilt blijven, in egoïsme en afzondering, en op aarde iets wilt opbouwen, dan is iedereen een vijand, of hoogstens tijdelijk een bondgenoot voor je eigen doel. Maar als je doel verandert, als je besluit om God te zoeken, dan worden al die vijanden die jou van alles en nog wat willen aandoen, een wegwijzer om je naar Gods huis terug te leiden.
  De dingen die je vroeger als ‘fouten’ bij hen zag, worden nu een aanwijzing voor jou om precies aan deze dingen geen waarde meer te hechten, zodat jij je gedachten kan vrijmaken van deze zondige wereld.
  Steelt iemand je portefeuille, dan kan je kwaad, ontzet, of vernederd zijn. Of je kan dankbaar zijn dat jouw broeder je de weg kwam tonen om je niet meer zo stevig aan materieel bezit te hechten. Welke manier je kiest om de dingen te bekijken, bepaalt voor jou de wereld die je straks zal aanschouwen. En het doel dat je kiest om richting aan je leven te geven, zal je te zien krijgen ook.
  Voor wie deze redenering eenmaal volledig aanvaard heeft, bestaan er dan ook geen slechte gebeurtenissen meer, omdat aan deze wereld helemaal geen waarde meer wordt gehecht, en een nare ervaring juist herkend wordt als de woorden van God, die ons de weg naar huis terugwijzen.

  Weet ook dat al die nare ervaringen zich niet echt zullen blijven opstapelen in je leven, maar voor iedere obstructie in je denken zullen er steeds nieuwe ervaringen komen, totdat je de hindernis hebt herkend en ze samen met God hebt overwonnen. Daarna wordt de ervaring aan jou niet meer voorgelegd.
  Het dagelijks leven gaat dus met andere woorden gewoon verder zijn gang, alleen leer jij er nu veel meer uit dan je dat vroeger zou gedaan hebben, en interpreteer je het ook helemaal anders. De weg van God ligt dus niet in het veranderen van je leven, maar wel in het veranderen van de bedoeling waarmee je alles doet! En niemand kan het merken dat je de weg van God ingegaan bent, want alles speelt zich enkel en alleen in je eigen gedachten af.

    

Foto's

photo photo photo photo