Voorbeelden gedachtekracht

  Wat zou er allemaal niet mogelijk worden met gedachtekracht, wanneer je eenmaal weet dat het precies gedachten zijn die aan de oorsprong van dit heelal liggen; dat het onze gedachten zijn die ons voortdrijven in onze evolutie, en dat het onze gedachten zijn die al ons lief en leed hier op aarde bepalen?
  Gedachten zijn vanuit een bepaalde invalshoek bekeken sterker dan de zwaartekracht, sterker dan de elektromagnetische kracht, of sterker nog dan de nucleaire kracht. Wat zou er dan met gedachtekracht eigenlijk niet verwezenlijkt kunnen worden?

  Maar natuurlijk moet je eerst al de wetten en de regels van deze kracht leren kennen om er ook mee om te gaan, want de kracht heeft zo haar eigen regels waaraan ze gehoorzaamt voordat ze in werking treedt.
  Eén ding is echter absoluut zeker: er gebeurt op deze aarde helemaal niets zonder gedachtekracht! Deze kracht is immers overal en altijd aanwezig! 
  Iedere zin die je uitspreekt, iedere daad die je verricht heeft in oorsprong eerst een gedachte aan de basis. En zelfs wanneer jij een gedachte hebt maar er niets mee doet, dan nog gaat de kracht van deze gedachte niet verloren. Ze gaat dan naar personen die op dezelfde golflengte van die gedachte zitten, en die bereid zijn om er wel wat mee aan te vangen.

  Gedachtekracht is dus een heel complexe kracht, en gaat helemaal samen met het respecteren van ieders vrije wil. ‘Ieders wil is wet’ is een natuurwet in dit universum! En binnen het kader van ieders wil zoekt gedachtekracht naar een manier om iedereen toch maar zijn zin te geven.

  Je hebt er geen flauw idee van welk een complex web van gebeurtenissen er in werking treedt wanneer wie van ons dan ook, eender welke willekeurige gedachte heeft.
  Gedachtekracht is op die manier een heel gevaarlijke kracht, omdat ze nu eenmaal slimmer is dan wie dan ook op aarde, omdat ze veel meer mogelijkheden kent dan wie dan ook op aarde ooit zou kunnen uitdokteren, en omdat niemand bijgevolg de juiste uitwerking van een gedachte volledig kan voorspellen!

   

   Een klein voorbeeldje kan ons over de werking van gedachtekracht al heel wat duidelijk maken.

  Een arbeider is al jaren werkzaam in een groot bedrijf. Iedere dag opnieuw doet hij zijn job zo goed als hij kan, maar toch, door de vele jaren is de fut er wat uitgeraakt. Het werk is voor hem een automatisme geworden en hij put er niet zo heel veel vreugde meer uit.
  Natuurlijk heeft hij dit al eens met zijn werkgever besproken, maar die had maar weinig oren naar wat de man te vertellen had. De werkgever is heel blij met de man, want hij kent zijn werk door en door en hij levert hem goede diensten en een flinke winst op. Hij heeft er dan ook geen oren naar om hem ergens anders te plaatsen, of om hem eens andere verantwoordelijkheden te geven. Zo gaan de maanden langzaam voorbij.

  Natuurlijk veranderen de gedachten van de werknemer niet met het verstrijken van de tijd. Hij denkt: ik heb hier geen zin meer in, ik wil dit niet meer doen! En ergens denkt hij ook: als ik de kans krijg, dan zoek ik mij ander werk, en ben ik hier weg!
  De werkgever denkt er uiteraard anders over: ‘die man is hier in dit bedrijf op zijn plaats, hij doet zijn werk goed, en ik heb daardoor heel wat minder last op de werkvloer. Bovendien zijn de goede arbeiders niet zo heel dik meer gezaaid, en ik wil hem houden waar hij is. Hij moet maar blijven!

  We zitten dus momenteel met twee compleet tegenovergestelde ideeën, en volgens de wet van de vrije wil moet elk van hen zijn zin krijgen. En het universum gaat voor hen dan ook op zoek naar een oplossing! In deze situatie is de werkgever duidelijk in de betere positie, en is de werknemer eerder het slachtoffer van de omstandigheid.

  En dus krijgt de werknemer een ongeval op het werk!

  Op deze manier hebben beiden nu hun zin gehad. De arbeider hoeft niet meer te gaan werken, want hij is voor vele weken in ziekenverlof, en de werkgever behoudt zijn arbeider in dienst zoals hij dat altijd wou. Beiden zonden heel sterke gedachten uit, en het universum heeft voor hen een oplossing gezocht die hen beide tevreden zou stellen. Geen van beide heeft immers iets over een ongeval gedacht of gezegd, en dus was deze mogelijkheid opengebleven voor het universum om er een oplossing mee te bewerkstelligen. 
  Gelukkig was het geen al te zwaar werkongeval, want het universum had nog heel wat meer mogelijkheden om uit te kiezen!. Ook de dood van een van beiden zou bijvoorbeeld een mogelijke oplossing zijn geweest, als bij een van hen hun gedachtekracht ook maar enigszins die richting was uitgegaan!
  Voor het universum bestaat er immers geen dood, doch alleen maar een overgang naar een nieuwe ontwikkelingsfase, en het kan de dood dan ook gebruiken om een situatie op te lossen.

   

  Gedachtekracht is dus duidelijk een heel gevaarlijke kracht! Niet in het minst omdat de kleinste gedachte die je hebt een hele resem van acties en reacties in gang kan zetten bij mensen die je niet eens kent, zodat jij uiteindelijk toch je zin kunt krijgen. En natuurlijk vind je dat helemaal niet erg zolang je zelf maar aan het langste eind trekt!

  Maar dit is wel buiten de wetten van het universum gerekend, want alles wat je bewust of onbewust aan anderen aandoet komt ooit naar jou terug! Daar zorgt de eeuwige kringloop van reïncarnatie voor! Hou dit dan ook altijd goed in het achterhoofd, mocht je toch in de verleiding komen om je hierop toe te leggen.

  Ik heb hier dan ook een eerder somber voorbeeld van gedachtekracht aan u voorgelegd, omdat ik in het dagelijkse leven vaststel dat heel wat mensen die zich aan spiritualiteit willen wagen, deze wetenschap gebruiken om er hun eigen leven mee te verbeteren in de maatschappij. Terwijl ze helemaal niet weten welk onheil ze zichzelf ondertussen op de nek halen. 

Foto's

photo photo photo photo