voorwoord
Home 
Cursus in Wonderen 
 Kennismaking CIW 
El Milagro 
CIW - events 
Online Lezen 
De auteur 
contact 
Google zoeken 
download 
gratis boek 
boek bestellen 
Dwang en gebod 
levensvragen 
Gedachtelichaam 
Links 
gedichten 
Het paranormale 
Gedachtekracht 
paranormaal verhaal 
toekomstvoorspelling 
helderziend 
telepathie 
reincarnatie 
Spiritueel 
Godsdienst 
Islam 
Gods evenbeeld 
goed en kwaad 
het echte werk 
Thomas evangelie 
Jezus Christus 
bijbelstudie 
leven na de dood 
wonderen 
Liefde voor iedereen 
Gods weg bewandelen 
Osho 
God, help mij dan toch... 
de erfzonde 
wij zijn  
Het hoogste inzicht 
een nare ervaring 
vergiffenis 
loslaten 
Liefde overwint alles 
geheim van het leven 
God, seks en relaties 
vrije wil of noodlot? 
Leraar van God 
wederkomst Christus 
het jaar 2012 
apocalyps 
Verlichting van geest 
Malika's droom 

 

Voorwoord

 

De redeneringen over het gedachtelichaam en de gedachtekracht zijn nog niet ten einde. Alles gaat veel verder, en veel dieper dan u ooit zou vermoeden. U doet er dus goed aan over dit alles heel rustig na te denken, en voor uzelf uit te maken of het zinnig lijkt hier mee te werken in uw dagelijks leven.

De wereld die je kiest, is de wereld die je zult krijgen. Onthoud dat! Alleen weet je nog niet op welk niveau er echt een keuze kan gemaakt worden, en dat is wat we nu samen zullen leren.

De zaken die ik u voorleg kunnen heel confronterend zijn. Sommige mensen zullen er hard van weglopen, en anderen zullen ermee instemmen. Maar alles krijgt pas zin als je er mee werkt, en als je de principes probeert toe te passen op je eigen leven.
Woorden alleen zijn niet genoeg!
Alleen wanneer je het toepast, zul je begrijpen hoe diep alles zit, en hoe het komt dat we steeds weer voor het verkeerde kiezen.
Je hebt er geen idee van hoe ver de boodschap reikt. Je hebt niet het minste vermoeden van de hoeveelheid rommel die bij ieder van ons de waarheid in de weg zit. En al die rommel kan alleen maar opgeruimd worden door actie te ondernemen. Door niets te doen blijft alle troep gewoon liggen. Wie dus niet aan het werk gaat, zal het nooit te weten komen.

Ik heb niet meteen de bedoeling om u met deze tekst de volledige waarheid aan te bieden. Dat zou een beetje te pretentieus zijn. De volledige waarheid moet immers van God zelf komen. Hij alleen kent ze, en Hij alleen kan ze jou teruggeven! De volledige waarheid is immers geen theorie, maar een ervaring. En door de theorie toe te passen, zal de ervaring tot u komen.
Maar ik heb wel de bedoeling om u de juiste richting aan te tonen waarin u moet zoeken. Het afwegen van het een tegenover het ander, het confronteren van de ene waarheid met de andere, zal u voldoende inzicht verschaffen om zelf een degelijke keuze te maken.
Wat u uiteindelijk kiest, dat is aan u.
De wereld die je kiest is de wereld die je zult ervaren. Zo heeft God zelf het gewild. En ik kan voor u niet beslissen hoever je moet, of durft te gaan.
Maar u zult hierna nooit meer kunnen zeggen: ‘Ik wist het niet! Ik wist niets van alle mogelijkheden!’ En dus zal uw keuze vanaf nu een bewuste keuze zijn.
Wanneer u deze denkrichting aanvaardt als uw waarheid, zal dat uw eigen keuze zijn. En wanneer u hem verwerpt, zal ook dat uw persoonlijke voorkeur zijn.
En wie dan alles aandachtig gelezen heeft, zal voortaan ook de gevolgen kennen van iedere keuze die hij maakt.

In dit tweede deel maken we kennis met de echte betekenis van begrippen zoals liefde, trouw, kracht, en geluk! Wij mensen hebben deze waarden ondertussen al heel sterk gedevalueerd, maar dat geldt niet voor God, voor wie deze waarden nog altijd onaangetast hun ware betekenis behouden hebben!

 Hier gaan we op zoek naar een manier hoe we nu, in dit leven nog, liefde, geluk, tevredenheid, zekerheid en kennis kunnen terugvinden in de wereld. We zijn daarvoor bereid om de denkpiste van God aan te nemen, en onze eigen gedachten opzij te zetten. Want alleen zo kunnen we ons opnieuw met de goddelijke wereld verenigen.

Een wereld van eenheid en gelijkheid kan immers alleen maar bestaan wanneer iedereen hetzelfde denkt. Dat is de enige manier om eenheid te ervaren, zonder dat er steeds weer verschillen opduiken die voor spanning zorgen. En natuurlijk blijft het daarbij niet om het even wat je denkt, want alleen de gedachte van ‘liefde voor anderen’ kan ons allemaal terug samen brengen. Iedere andere gedachte zal ons ogenblikkelijk weer uit elkaar rukken.

De wereld van God is dan ook alleen maar een gedachtewereld! De wereld waarin iedereen eerst aan de ander denkt, vooraleer hij ook maar iets onderneemt. En Jezus is ons over deze wereld komen vertellen. U zal dan ook algauw inzien dat Jezus ons toespreekt vanuit het besef van een hogere werkelijkheid die heel logisch in elkaar zit, heel samenhangend is betreffende de inzichten die ervoor nodig zijn, en die bovendien een duidelijke uitweg heeft uit alle problemen waar wij hier op aarde mee kampen.
De werkelijkheid waaruit Jezus ons toespreekt overstijgt de werkelijkheid van deze aarde, juist omdat ze een uitweg aanbiedt. In het denksysteem van deze aarde is er namelijk geen uitweg, want alles eindigt hier altijd met ‘dood’ of met ‘totale vernieling’.

De boodschap van Jezus doet ook helemaal niets af aan de waarde van spiritualiteit en onze geestelijke groei naar het licht. Integendeel, Jezus wil wel degelijk dat we ons bewust worden van de liefde die in ons is! Hij zegt alleen dat we ze op de verkeerde plaats aan het zoeken zijn! En alhoewel zijn boodschap heel hard overkomt, en heel onbegrijpelijk voor wie er zich niet in verdiept heeft, zit de volledige liefde van God toch in zijn woorden verborgen.

Jezus wil echter ook één ding klaar en duidelijk stellen: Hoeveel en hoever je ook wilt groeien naar liefde toe, en hoeveel tijd of hoeveel levens je daarvoor ook nodig hebt, steeds is en blijft er één belangrijke beslissing te nemen!
Zonder deze ene beslissing kan je nog vele miljoenen jaren blijven groeien, maar je zal nooit het goddelijke bereiken als er niet een moment komt dat je voor jezelf aanvaardt dat liefde en leven in een eigen gedachtelichaam een volledig verkeerde keuze is!
Dat is de boodschap die Jezus ons wil brengen, en ze vormt dan ook de afsluiting van iedere groei. Jezus vertelt ons het eindpunt!
Bovendien laat hij ons weten dat het niet echt nodig is om er vele jaren of nog meerdere levens over te doen, maar dat het ook op heel korte tijd gerealiseerd kan worden. Daarvoor is echter het inzicht over de echte waarde van ons huidige leven, en de gedachtekracht die ons hierin heeft gebracht, van cruciaal belang!

 

 
 

 

  

 

 

[Home][Cursus in Wonderen][ Kennismaking CIW][El Milagro][CIW - events][Online Lezen][De auteur][contact][Google zoeken][download][gratis boek][boek bestellen][Dwang en gebod][levensvragen][Gedachtelichaam][Links][gedichten][Het paranormale][Gedachtekracht][paranormaal verhaal][toekomstvoorspelling][helderziend][telepathie][reincarnatie][Spiritueel][Godsdienst][Islam][Gods evenbeeld][goed en kwaad][het echte werk][Thomas evangelie][Jezus Christus][bijbelstudie][leven na de dood][wonderen][Liefde voor iedereen][Gods weg bewandelen][Osho][God, help mij dan toch...][de erfzonde][wij zijn "bewustzijn"][Het hoogste inzicht][een nare ervaring][vergiffenis][loslaten][Liefde overwint alles][geheim van het leven][God, seks en relaties][vrije wil of noodlot?][Leraar van God][wederkomst Christus][het jaar 2012][apocalyps][Verlichting van geest][Malika's droom]