Waar is de wereld

    De ganse wereld, het ganse universum zit enkel en alleen in jezelf! Diep vanbinnen in jou, zit alles wat je vanbuiten ziet! Het zijn je eigen gedachten die jou via de ogen een ganse wereld laten zien.

Kijk maar eens wat er gebeurt wanneer je zo gewoon overdag iemand ontmoet. 
Onmiddellijk, vanaf het eerste oogcontact heb je bij jezelf al een mening of een oordeel gevormd over de persoon die in je gezichtsveld komt. Ook al heb je die man of vrouw nooit eerder ontmoet. Je mijdt je weg, of je zoekt juist contact. Hij past bij jou in je plan, of hij is een hindernis voor je doel.
Een man en zijn vrouw zijn samen op wandel. Onderweg ontmoeten ze een heel aantrekkelijke jongedame die heel vriendelijk goedendag zegt.
’Hmmm,’ denkt de man, ‘wat een charmante brunette!’
’Bah,’ zegt de vrouw, ‘wat een opdringerig geval. Heb je haar schoenen gezien? Die passen helemaal niet bij haar rok!’

Eén jongedame, en onmiddellijk twee meningen!
De man bekijkt het vanuit zijn standpunt, en bij mannen is hun standpunt nu eenmaal nogal dikwijls laag te zoeken.
De vrouw voelt zich echter onmiddellijk bedreigd in haar relatie, en bekijkt het vanuit haar standpunt:een indringer die ze zo snel mogelijk moet zien kwijt te raken.

Vanuit hun eigen denkwereld, vanuit de manier waarop zij elk afzonderlijk de wereld waarnemen, bekijken deze twee mensen de wereld om hen heen. Beiden kijken ze naar hetzelfde, en beiden zien ze op hetzelfde moment een heel andere wereld. De een wordt aangetrokken, de ander voelt zich bedreigd. De een voelt zich goed, de ander krijgt afkeer en rillingen. 
Ieder is constant voor zichzelf op zoek naar elementen om zijn eigen wereld te verruimen of te beschermen, en vanuit die zoektocht wordt aan het eigen denken richting gegeven. De man kan zijn wereld best verruimen wanneer hij een aantrekkelijke jongedame tegenkomt, en zijn denken verwelkomt dan ook het beeld van de jonge vrouw die zijn pad kruist. Maar zijn vriendin wil haar wereld beschermen tegen de zwakte van haar man, en tegen de verleidingen van de wereld, en beoordeelt vanuit die positie de situatie als gevaarlijk en zo snel mogelijk te mijden.
Hun beider denken bepaalt dus de wereld die ze zien! En mocht het een aantrekkelijke jongeman geweest zijn die hun pad kruiste, dan zou de situatie misschien juist omgekeerd geweest zijn. Dan zou de man zich bedreigd voelen, en zou de vrouw inschikkelijk en vriendelijk toenadering zoeken.
Iedereen ziet dus op ieder moment een heel andere wereld als al de anderen, omdat iedereen iedere situatie anders interpreteert.
Hoeveel werelden zijn er dan wel hier op aarde? Door hoeveel waarheden worden wij dan overspoeld?

Het juiste antwoord op deze vraag is dat er buiten onszelf helemaal geen wereld te vinden is. 
De wereld die wij zien, wordt alleen maar gemaakt door de gedachten die we hebben. En alleen die gedachten bepalen welke wereld we buiten onszelf kunnen waarnemen. De wereld die we zien is alleen maar een filmscherm waar we onze gedachten die vanbinnen tekeer gaan, telkens weer op afspelen. Wij bepalen wat er op het scherm komt, vanwege al die dingen die we meer of minder belangrijk achten, en wij bepalen wie er welke rol mag spelen in het productieproces van onze eigen film. De anderen worden gewoon beladen met de gevoelens waar we zelf mee worstelen.

Maar wat zou er gebeuren, als we mekaar eens allemaal met dezelfde liefde bekijken?

      

Foto's

photo photo photo photo