Waarom liefde?

  Wat wilt u allemaal nog bereiken in dit leven? Wat is er uiteindelijk voor u van het allergrootste belang? Je wilt natuurlijk begrepen worden! Je wilt dat andere mensen verstaan en aanmoedigen waar jij mee bezig bent! Je wenst respect voor je eigen gedachten, en daarbij wil je ook volledig gelukkig zijn! Reeds lange tijd geleden heb je een idee gevormd in je hoofd hoe dat geluk er voor jou moet uitzien. Maar aangezien er niemand is die je dat geluk zomaar schenkt, moet je vele inspanningen leveren om het te kunnen bereiken. Dat komt omdat iedereen hier wil gelukkig zijn, en ja, elk van ons vult dat idee van geluk nu eenmaal op een andere manier in! Daardoor is iedereen alleen maar met zijn eigen idee bezig, en kan hij de anderen niet helpen om hun geluk te vinden. Zolang je dus zelf niet volledig gelukkig bent, zolang al je verlangens nog niet zijn vervuld, zal je er heel moeilijk in slagen om de anderen te helpen, want je eigen verlangens gaan steeds voor op die van je medemens.

  Elk van ons wil wel liefde voelen, maar velen zijn zich er niet van bewust wat dit nu juist allemaal inhoudt. Niemand is echter in staat om voor de ander echte liefde op te brengen wanneer hij nog bezig is met het vervullen van zijn eigen gelukswens. We denken dus steeds alleen aan onszelf of hoogstens aan ons gezin, en gaan altijd op onze eigen manier tewerk om dat geluk voor onszelf te zoeken.

  De middelen die je hiervoor gebruikt zijn altijd afhankelijk van het niveau van je evolutie die je al doorlopen hebt. Zelfs een groot gangster streeft voor zichzelf het geluk na, alhoewel de methodes die hij hiervoor gebruikt dan eerder beperkt in inzicht zijn. Maar toch doet hij op zijn manier zijn best om iets te bereiken en om de dingen die hij met geluk associeert na te streven. Er is misschien maar heel weinig liefde aanwezig in zijn manier van handelen, maar hijzelf gelooft dat dit voor hem de juiste oplossing is. 
  Onze maatschappij propageert bezit en macht als de enige en ultieme vorm van geluk, en met zijn eigen middelen gaat deze man hier dan ook naar op zoek. De schuld voor zijn “gangster zijn” ligt dus niet alleen bij deze man zelf, maar ook bij de maatschappij, die hem een compleet verkeerd beeld voorhoudt van echt gelukkig zijn. Deze man kan immers, gezien zijn beperkte evolutie in het levensrad, enkel op zijn eigen manier zijn verlangens invullen, met de middelen die de natuur hem daarvoor ter beschikking heeft gesteld. 
  Wellicht voelt u zich op dit moment beter dan zo een bandiet! Jij hanteert veel nettere methodes, denk je, om dat maatschappelijke geluk na te streven. Dit betekent echter alleen maar dat jij het niveau van het “bandiet zijn” al gepasseerd bent, maar in eerdere levens ben jij echter precies dezelfde schurk geweest, en bijgevolg veroordeel je dus iemand alleen maar omdat hij nog niet ver genoeg geëvolueerd is. 
  Maar momenteel doen jij en ik ook gewoon hetzelfde als hij, en zoeken ook wij het geluk met de middelen die ons ter beschikking staan. Je gaat daarvoor op pad, binnen de grenzen van het fatsoen die je voor jezelf gesteld hebt, terwijl je bij jezelf denkt hoger te staan dan al deze criminelen. Dat is echter niet zo! Je manieren kunnen dan misschien verfijnder zijn, maar in werkelijkheid doe je nog steeds hetzelfde als de gangster die je daarstraks veroordeeld hebt. Je zoekt namelijk het geluk binnen je eigen mogelijkheden en verworvenheden, maar je bent hoe dan ook steeds alleen maar met jezelf bezig!

  Laat ons eens kijken wat er gebeurt wanneer mensen alleen maar met zichzelf bezig zijn? Misschien zijn ze in staat om hun persoonlijk idee van geluk tijdens dit leven te verwezenlijken. Sommigen slagen er inderdaad in om heel veel materiële dingen voor zichzelf te vergaren. Om die echter voor zichzelf te kunnen houden, moeten ze zich ook meer en meer van de rest van de wereld gaan afzonderen. Hun huizen worden gebouwd als bunkers, met hoge omheiningen eromheen, en met scherpe pinnen om eventuele inbrekers buiten te houden! Camerabewaking, alarminstallaties, en een grote ongerustheid zijn het gevolg van het beheer van zovele materialen! Deze mensen sluiten zich op deze manier af van het gewone volk, en willen met de man in de straat niets meer te maken hebben. Ze kunnen nu enkel nog omgaan met mensen van hun eigen stand, van wie ze wat zekerder zijn dat ze hen niet direct iets zullen afnemen. Van al de anderen zijn ze dan ook bang geworden! Ze zijn bang dat deze mensen hun al de moeizaam verworven luxeartikelen weer zullen ontnemen! Het egoïsme vormt zo een ondoordringbare barrière met de anderen, omdat deze nu een mogelijk gevaar gaan vormen voor de bezittingen die verworven werden. Deze rijken hebben voor zichzelf een angst gecreëerd, die steeds groter en groter zal worden naarmate ze meer vergaren. Daardoor lopen ze dan ook meer kans om het slachtoffer te worden van een home-jacking, car-jacking, gijzeling, kidnapping, of nog veel meer van dat fraais… Ze hebben door hun grote bezittingen terecht angst voor andere mensen die elk op hun eigen niveau en met hun eigen middelen naar het geluk voor zichzelf zoeken, maar ze beseffen echter niet dat hun gierigheid en hebzucht er de oorzaak van is dat deze mensen met minder mogelijkheden, zo wel moeten handelen om uiteindelijk ook een graantje van de welvaart te kunnen meepikken. Zij hebben geen andere keus, want ook zij streven gewoon het geluk na, maar dan wel met hun eigen beperkte mogelijkheden die ze met hun lichaam hebben meegekregen.
   Niet iedereen krijgt immers de kans in deze wereld om zich tot een rijk en machtig persoon te ontwikkelen. En rijkdom en macht is nu eenmaal wat de maatschappij als ultieme vorm van geluk propageert. Daar kan je niet meer onderuit!

  Het nastreven van enkel en alleen je eigen geluk, leidt dus steeds naar angst en afzondering. Het is duidelijk dat deze weg misschien voor enkelen een tijdelijk geluk kan bewerkstelligen, maar dat tegelijk daardoor vele anderen zullen ongelukkig worden. Indien we iedereen op deze planeet zijn deel van het geluk willen geven, dan staat het vast dat egoïsme niet de goede weg is. De weg van het egoïsme leidt steeds naar pijn, eenzaamheid en verdriet. Is het niet voor uzelf, dan zeker toch voor al de anderen. En in het perspectief van meerdere levens leidt pijn voor anderen uiteindelijk ook naar pijn voor uzelf, want u moet het hier immers allemaal weer komen afleren. U zal zelf moeten ervaren wat u de anderen allemaal hebt aangedaan, en er staat u dus een nieuw leven in relatieve armoede te wachten.

  Willen we dan toch een positieve weg inslaan, dan zullen we van tactiek moeten veranderen, en niet meer alleen aan onszelf mogen denken! Het geluk van de medemens dient echt evenveel waard te zijn als je eigen geluk, want het is juist de liefde en de aandacht van anderen die we nodig hebben om ons goed te voelen. De weg van openheid voor elkaar, het delen van bezittingen en het geven van liefde zal er dan voor zorgen dat al de angsten uit je leven zullen verdwijnen. Op dat ogenblik draait het leven dan niet meer alleen om jezelf, maar draait het uitsluitend nog om wat goed is voor iedereen in de gemeenschap. Wanneer mensen mekaar op deze manier hulp en vriendelijkheid beginnen geven, zal heel veel ongeluk uit deze wereld kunnen verdwijnen. 
  Het beperken van je eigen bezitsdrang speelt hierin natuurlijk een cruciale rol, want indien je liefde wil geven, zal je op zeker ogenblik toch moeten zeggen: nu heb ik genoeg vergaard aan materiële spullen; nu kan ik het teveel dat ik heb, ook beginnen delen met mijn medemensen. Dat is dan het moment waarop jij kan beginnen om echt liefde te geven. Het is nog niet veel, dat wel, en het zal waarschijnlijk nog steeds voorwaardelijke liefde zijn die je geeft, maar toch is het een eerste grote stap in de goede richting. Alleen met meer openheid in plaats van afzondering, kunnen we zo iedereen een duwtje in de rug geven en zijn vertrouwen in het leven vergroten. Misdadig gedrag zal dan zo goed als overbodig geworden zijn, want de maatschappij zal hebzucht niet meer aanwakkeren, maar de leiders zullen een voorbeeld zijn van onbaatzuchtige inzet voor het belang van de hele mensheid.

  Meer openheid betekent ook, je meer gaan openstellen voor andermans mening. Wanneer iedereen dat doet, hoef je dan ook geen toneel meer te spelen, aangezien de mensen om je heen je steeds zullen aanvaarden zoals je bent. Daardoor hoef je dan je echte zelf niet meer te verstoppen, kan iedereen zich sneller ontwikkelen, en zal iemand die nu met gedachten rondloopt die schadelijk zijn voor anderen, veel sneller kunnen evolueren naar een persoon die zelf anderen kan bijstaan en helpen. Wanneer mensen dus in staat zijn om liefde te geven, zal dit een grote verbetering opleveren voor de bevolking van deze wereld. Deze liefde leidt tot samenhorigheid en geluk voor iedereen, terwijl het egoïsme dat op dit moment regeert de directe oorzaak is van alle misdaad, onbegrip, angst en oorlog. Criminaliteit ontstaat niet zomaar uit zichzelf, maar is een gevolg van het egoïsme en de hebzucht van een kleine groep machthebbers.

  Door meer liefde en openheid te creëren, zullen dan de zintuigen van het hiernamaals, namelijk intuïtie en telepathie, ook stilaan meer kansen krijgen om zich te gaan ontwikkelen. Deze eigenschappen zijn immers alleen maar mogelijk met een totale openheid voor elkaar. Want wanneer je op deze manier gaat communiceren, kan je jezelf niet meer wegsteken achter leugens en bedrog, zoals we dat momenteel allemaal wel eens doen. Bij intuïtie en telepathie voel je immers meteen al de diepste wensen en gevoelens van de personen met wie je handelt. Dit is echter alleen maar mogelijk wanneer zij zich ook effectief volledig durven blootgeven, en dus geen schrik meer hoeven te hebben voor het oplopen van een veroordeling. Je hoeft op dat moment geen woorden meer te gebruiken, want bij intuïtie en telepathie voel je gewoon alles wat de ander denkt of wil. Je voelt mekaar volledig aan, en kunt of wilt niets meer verzwijgen voor de anderen. Maar deze eigenschappen kunnen alleen een kans krijgen als je ook zeker bent dat je aanvaard zal worden zoals je bent.

  Liefde en openheid leiden dus tot een betere wereld, en zijn uiteindelijk ook de enige weg om uit de cirkel van reïncarnatie te raken. Al het andere leidt tot steeds meer afzondering en een beperkter liefdesgevoel. Hoe meer je met het materiële bezig blijft, hoe minder tijd en liefde je dan aan anderen zal kunnen geven, omdat je bezittingen nu eenmaal jouw volledige aandacht en toewijding zullen opslokken. 

Foto's

photo photo photo photo