Wat is het ego?

    Het ego is de tegenhanger van God. Het ego is diegene die ervoor zorgt dat angst en eenzaamheid blijft voortbestaan, door ons met allerlei dubbelzinnige waarheden op het verkeerde been te zetten. Het ego, of de stem in jou die een eigen wereld wil opbouwen, zorgt ervoor dat je niet verder kijkt dan je neus lang is. Hij is de bewaker die ervoor zorgt dat jij nooit achter het gordijn van de waarheid gaat kijken, zodat je niet te weten komt wat daar allemaal achter ligt. Het ego is diegene die je belet te leven, en die je met allerlei leugens naar dood en ontbinding leidt. 
    Goddelijkheid wordt gekenmerkt door gelijkheid voor iedereen, terwijl het ego ervan uitgaat dat iedereen verschillend is, en dat juist jij de beste bent met de enige echte waarheid van heel de wereld!
    Het hebben van een heel sterk ego is iets voor het derde niveau, maar inzien dat je er een hebt is dan weer voor niveau vier. Het ego achterlaten is voor niveau vijf.

Op het eerste en het tweede niveau is er geen redenering over het ego mogelijk, en zou men zeggen: ‘Ach man, allemaal flauwekul! Ieder voor zich, en daarmee uit!’  
Op het derde niveau wordt het ego heel sterk ontwikkeld, en is het ganse bestaan erop gericht om jezelf te profileren naar de buitenwereld toe. Het hebben van een heel sterk ego geeft je macht en aanzien in de wereld.
Op het vierde niveau zou men over het ego denken als iets waar heel sterk aan gewerkt moet worden. Het moet bijgeschaafd worden, zodat deze wereld uiteindelijk voor iedereen leefbaar wordt. Er zouden zich op die manier geen grote ego’s meer kunnen ontwikkelen die alle macht en rijkdom naar zich toetrekken. 
Op het vijfde of het goddelijke niveau bestaat er geen ego, en heeft er ook nooit een bestaan! Het vijfde niveau gaat voorbij iedere persoonlijkheid en voorbij iedere persoonlijke wil. Daar zou men zeggen: ‘Nooit van gehoord, maar kom binnen als je dat wilt, en neem deel aan onze gezamenlijke vreugde.’ Het enige wat daar is, en altijd zal zijn, is de allesomvattende liefde, die door iedereen op dezelfde manier beleefd wordt.

Ieder van ons heeft een ego, of beter gezegd, denkt dat hij een ego is
Een ego of een gedachtelichaam is eigenlijk hetzelfde, alleen geeft het woord ‘ego’ een verder van onszelf verwijderd beeld te kennen, en is het woord ‘gedachtelichaam’ heel direct bij onze leefwereld betrokken. Dat komt omdat we daar het woord ‘lichaam’ in terugvinden, wat voor iedereen natuurlijk een groot herkenningspunt inhoudt. 
Bovendien is een lichaam iets waar we effectief wat kunnen mee aanvangen, en wordt het zo een makkelijk hanteerbaar instrument om mee te werken. 
Een ego is een vormloze wil, die denkt een eigen leven te kunnen leiden zonder de anderen. Een gedachtelichaam is dan weer een ego dat voor het beleven van zijn wereld een bepaalde materiële vorm uitgekozen heeft, een lichaam dus, en dat op die manier probeert om zijn wensen om een eigen wereld op te bouwen tot waarheid te maken. 
Een gedachtelichaam is dus een ego dat een lichaam bewoont, en via dat lichaam zijn wil aan de wereld en aan God oplegt. Wij zijn op dit moment allemaal gedachtelichamen, maar wij zijn ook het ego dat in dat gedachtelichaam woont. 
Het ego is dus een wil zonder vorm, en het gedachtelichaam is een ego met een vorm.

Het is ons ego dat ons zegt wie wij zijn, wat wij voor onszelf willen, en hoe we daarbij tegenover de buitenwereld zullen staan!
Ons ego zegt aan de anderen wat kan en niet kan voor ons, welke dingen ons pijn en verdriet bezorgen, en bij welke situaties we ons goed voelen, en waarbij we dus vreugde kunnen ervaren.
Ons ego bepaalt ook iedere reactie die we zullen hebben op iedere gebeurtenis in ons leven.
Ons ego zegt: ‘Dat is nu wie ik ben, en daar moeten jullie allemaal rekening mee houden! Anders ben ik gekwetst en teleurgesteld, en zal ik jullie dat allemaal heel erg kwalijk nemen.’
Ons ego is dus de wispelturige boeman die ons heen en weer slingert tussen duizenden gevoelens en ideeën, naargelang aan zijn zelfgemaakte behoeften al dan niet voldaan wordt. Zo voelen wij ons goed wanneer een verlangen van ons is ingewilligd, en voelen wij ons slecht wanneer dat verlangen hongerig moet blijven. En het ego, wel, dat is de maker van telkens weer nieuwe verlangens, en van de daaruit voortvloeiende emoties als ze al dan niet snel ingewilligd worden.

Elke keer wanneer u dus zegt of denkt: ‘Dat wil ik! Dat heb ik graag! Dat doet me pijn! Dat is mooi of lelijk! Dat past bij mij! Ik kan dit beter dan zij! Ik doe dit niet zo goed! Ik pas niet in die groep!’, dan is uw ego aan het woord. 
Iedere vergelijking die u van uzelf maakt ten opzichte van iets of iemand buiten uzelf, is uw ego aan het woord, dat zegt: ‘Zo ben ik, ten opzichte van de anderen, en zo voel ik me goed, of juist helemaal niet.’
Dit is de manier waarop u zich van al de anderen wilt onderscheiden!
Dit is de manier waarop u zich beter of slechter voelt tegenover uw medemens of al de andere levende wezens! Maar dit is nooit de manier zoals God zou denken, want God heeft geen verlangens, omdat Hij weet dat hij perfect is zoals Hij is. 
Het ego maakt dus gewoon heel wat schijnbehoeften, en laat van al die behoeften jouw geluk afhangen. Maar geen enkele van al die behoeften heeft ook maar iets te betekenen, en kan dus ons geluk niet in de weg staan, als wij daartoe beslissen.

Een ego kan niet alleen in positieve zin, maar kan dus duidelijk ook in negatieve zin bestaan. U kan zich namelijk ook te min voelen voor bepaalde dingen, of niet bekwaam, of te dik, of te dom… Ook dat zijn allemaal uitingen van een ego! De manier waarop u denkt: ‘dat ben ik, ten opzichte van de buitenwereld’, dat is wat uw ego zijn vorm geeft!

Er zijn zes miljard ‘mensenego’s’ op deze planeet, samen met heel vele miljarden  ‘dierenego’s’. En elk van hen wil deze wereld naar zijn hand zetten. Moet u nog meer redenen hebben om te weten waarom er zoveel verdriet op deze wereld te vinden is?

      

Foto's

photo photo photo photo